Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Harisma pocăinţei

Adaugat la decembrie 24, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Dacă citim cu atenţie cum îi descrie Apostolul Pavel pe creştinii harismatici ai Bisericii primare, vedem că pentru a fi mădulare ale Trupului lui Hristos, trebuie să avem aceeaşi harismă, o harismă comună (I Cor 7:7). Fiecare dintre noi trebuie să aibă o harismă a sa care să fie identică cu a celorlalţi. Şi această harismă identică este cheia care ne va uni cu Trupul lui Hristos. Şi în Trupul lui Hristos vom deveni părtaşi harismelor tuturor celorlalte mădulare, ”împreună cu toţi sfinţii”, cu toţi ceilalţi membri ai Bisericii. Continuare…

Să cercetăm cimitirele

Adaugat la decembrie 22, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Priveliştea mormintelor nu este lipsită de importanţă în desăvârşirea înţelepciunii noastre.

Privindu-le, sufletul nostru, dacă lâncezea, tresare de îndată, iar de era treaz şi vrednic, încă şi mai vrednic se face.

Cel ce se plânge că-i sărac, primeşte de la această privelişte o binevenită mângâiere; iar cel ce umflă de trufie că-i bogat, e trezit la realitate şi smerit.

Vederea mormintelor predispune pe fiecare dintre noi să cugete, chiar de n-ar vrea, asupra sfârşitului propriu; ea ne încredinţează de a nu mai crede temeinic nici unul din lucrurile lumii acesteia, plăcute sau supărătoare; iar cine a luat la sine aceasta încredinţare, nu se va lăsa prins lesne în mrejele păcatului. Continuare…

Sfîntul Sava cel Sfinţit

Adaugat la decembrie 18, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Sfîntul Sava cel Sfinţit

Pe cînd Teodosie cel Tînăr ţinea sceptrul împărăţiei greceşti şi avea douăzeci şi şapte de ani în împărăţie, s-a născut Cuviosul Părintele nostru Sava în părţile Capadociei şi în mitropolia Cezareei, într-un sat ce se numea Mutalasc. Acesta la început era neînsemnat, iar mai pe urmă, prin Sava, care s-a născut într-însul, s-a arătat mai slăvit decît Armatem, care a odrăslit pe dumnezeiescul prooroc Samuil.

Părinţii fericitului Sava se chemau Ioan şi Sofia şi erau de bun neam şi binecredincioşi; iar cînd era pruncul de cinci ani, s-au dus părinţii lui în Alexandria, la slujba împărătească, pentru că Ioan era ostaş. Prin pronia lui Dumnezeu, Sava a rămas cu averea părinţilor la Eremia, fratele mamei sale. Şi întrucît Eremia avea o femeie cu nărav rău şi sfadnică, supărîndu-se copilul, s-a dus la Grigorie, fratele tătălui-său, care vieţuia într-alt sat, ce se numea Scanda, pentru care pricină s-a ridicat vrajbă între unchii lui. Părinţii lui zăbovind multă vreme în Alexandria, Eremia şi cu Grigorie se certau între dînşii, căci fiecare dintr-înşii voia să-l aibă la el, nu atît pentru că îl iubeau pe copil, pe cît ca să fie părtaş avuţiei tatălui său. Continuare…

Roadele bunei educaţii

Adaugat la decembrie 15, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul, Tinerii

Roada unei bune educaţii este păstrarea harului de la Sfântul Botez. Această păstrare răsplăteşte din belşug toate ostenelile educaţiei, în chip neîndoielnic, mari daruri rămân asupra unui om care a păstrat harul de la Botez şi de la cea mai fragedă vârstă s-a închinat lui Dumnezeu.
Continuare…

Cuvinte despre bărbăţia duhovnicească – Sfântul Ierarh Mucenic Serafim Ciceagov (†1937)

Adaugat la decembrie 11, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Noi toţi suntem oameni şi nu se poate ca marea vieţii să nu scoată la suprafaţă lucrurile rele şi ca mizeria să nu dea pe afară şi astfel să se cureţe adâncurile unei stihii întregi. Tu însă să fii numai cu Hristos, unicul Adevăr şi unica Iubire, căci cu El totul este minunat, totul pe înţeles, totul aste curat şi liniştitor.
Continuare…

Despre viaţa în Hristos

Adaugat la decembrie 2, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Suferinţa

Suferinţa în vremurile noastre este limbajul comun al omenirii. Suferinţa este întotdeauna foarte benefică dacă o primim cum trebuie. Dacă facem din durerea suferinţei energie pentru convorbirea noastră cu Dumnezeu, atunci suferinţa devine foarte preţioasă, fie că este o suferinţă de bunăvoie sau fără de voie. […] Şi, desigur, atunci când suferim pe nedrept, durerea acestei suferinţe este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu şi poate să susţină dialogul nostru cu Domnul, de la Care vom primi vindecare, vom primi totul şi nu vom duce lipsă de nimic.
Continuare…

Câstigul ce-l avem cercetând pe cei necăjiţi

Adaugat la noiembrie 26, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Dati ascultare întelepciunii lui Solomon, care a fost rasplatit cu mângâieri de tot felul – bucurându-se de cea mai desavârsita asezare.

Ce zice el? „Mai bine este sa mergi în casa unde salasluieste mâhnirea, decât acolo unde se râde”.
Continuare…

Păstrarea harului de la Botez

Adaugat la noiembrie 23, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul, Tinerii

1. De ce nu se păstrează harul Botezului

Cauza pentru care nu se păstrează harul de la Botez este aceea că nu se ţine rânduiala, normele şi buna aşezare a unei educaţii menite tocmai păstrării şi sporirii harului. Cele mai de seamă pricini ale acestui fapt sunt:
Continuare…

În fiecare seară şi dimineaţă, să stăm de vorbă cu sufletul nostru

Adaugat la noiembrie 16, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

În fiecare seară trebuie să ne cercetăm cum am petrecut ziua şi în fiecare dimineaţă iarăşi să ne întrebăm, cum am petrecut noaptea. Şi aceasta trebuie să facem nu numai uneori, dar întotdeauna, în orice loc trebuie să ne dăm seama despre orice lucru şi să ne gîndim la virtuţi şi patimi, să ne gândim la ce etapă a vieţii ne aflăm – la începutul, la mijlocul ori la sfârşitul ei. Continuare…

Trebuie s-o rupem cu cei rai

Adaugat la noiembrie 9, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cei ce cladeau turnul lui Babei se întelegeau bine, pentru raul lor; si tot ei se despartira pe urma, împotriva lor însisi, dar spre binele lor.

Unirea tovarasilor lui Core era rea, dezunirea lor fu buna.

Rea, întelegerea lui Iuda cu Iudeii. E cu putinta, asadar, ca dezunirea sa fie un bine, iar unirea un rau. De aceea este zis: „Daca ochiul tau te supara, scoate-l; iar de te supara piciorul tau, taie-l!” Asa este si cu prieteniile si cu anturajul – se aleg pentru un scop religios-moral înalt.
Continuare…