Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvânt de mângâiere al Părintelui Zaharia cu privire la pandemie

Adaugat la martie 30, 2020 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Mulți oameni sunt tulburați iar alții sunt cuprinși de panică din pricina amenințării epidemiei de coronavirus care s-a răspândit în întreaga lume. Însă cred că nu ar trebui, pentru că tot ce face Dumnezeu cu noi, din dragoste o face. Dumnezeul creștinilor este Dumnezeu bun, Dumnezeu al milostivirii și al îndurărilor, Dumnezeu iubitor de oameni. Dumnezeu ne-a plăsmuit din bunătate, pentru a ne împărtăși viața Sa, încă și slava Sa. Continuare…

Din credinţă în credinţă

Adaugat la ianuarie 25, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Noi, creştinii, credem într-un Dumnezeu personal şi viu, şi nu în vreun Dumnezeu egocentric şi îndepărtat, cufundat în contemplarea iubirii de sine şi incapabil de a veni în contact cu fiinţele create. Pentru noi, dovada existenţei lui Dumnezeu sunt energiile Sale, harul Său, prin care participăm şi noi la viaţa Sa, viaţa Dumnezeirii. Chiar şi atunci când omul este încercat de îndoieli, pătrunderea harului dumnezeiesc în inima sa împrăştie norii îndoielilor, activând înlăuntrul său viaţa dumnezeiască. Această viaţă nu este din lumea aceasta, şi nici un raţionament uman nu poate să i se opună. Prima credinţă a omului reorientează întreaga sa existenţă către Dumnezeu, picurând în sufletul său frica de Dumnezeu, cucerindu-i, astfel, inima. Continuare…

Harisma pocăinţei

Adaugat la decembrie 24, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Dacă citim cu atenţie cum îi descrie Apostolul Pavel pe creştinii harismatici ai Bisericii primare, vedem că pentru a fi mădulare ale Trupului lui Hristos, trebuie să avem aceeaşi harismă, o harismă comună (I Cor 7:7). Fiecare dintre noi trebuie să aibă o harismă a sa care să fie identică cu a celorlalţi. Şi această harismă identică este cheia care ne va uni cu Trupul lui Hristos. Şi în Trupul lui Hristos vom deveni părtaşi harismelor tuturor celorlalte mădulare, ”împreună cu toţi sfinţii”, cu toţi ceilalţi membri ai Bisericii. Continuare…

Despre viaţa în Hristos

Adaugat la decembrie 2, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Suferinţa

Suferinţa în vremurile noastre este limbajul comun al omenirii. Suferinţa este întotdeauna foarte benefică dacă o primim cum trebuie. Dacă facem din durerea suferinţei energie pentru convorbirea noastră cu Dumnezeu, atunci suferinţa devine foarte preţioasă, fie că este o suferinţă de bunăvoie sau fără de voie. […] Şi, desigur, atunci când suferim pe nedrept, durerea acestei suferinţe este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu şi poate să susţină dialogul nostru cu Domnul, de la Care vom primi vindecare, vom primi totul şi nu vom duce lipsă de nimic.
Continuare…

Cultivarea inimii prin trezvie şi rugăciune

Adaugat la noiembrie 11, 2015 de Victor
Categoria: Cuvinte duhovnicesti, Religii si secte, Zaharia de la Essex

Unul din principalii factori care contribuie la cultivarea inimii şi la efectuarea rugăciunii este atenţia. Pentru a-şi concentra mintea în inimă şi apoi s-o îndrepte către Dumnezeu, omul trebuie să se întrarmeze cu multă atenţie (luare aminte). Atenţia este cea care îl ajută pe om să-şi concentreze întreaga fiinţă în încercarea sa de a rămâne în prezenţa lui Dumnezeu şi de a ţine poruncile Sale.

În tradiţia ascetică, această atenţie se numeşte trezvie sau păzirea minţii. Trezvia este necesară atât pentru rugăciune, cât şi în împlinirea primei şi celei mai mari porunci, adică a iubirii faţă de Dumnezeu. Este cea care controlează fiecare mişcare a minţii şi a inimii, făcând în aşa fel încât întoarcerea omului către Dumnezeu să fie totală şi în conformitate cu voia Sa. Dumnezeu vrea întreaga inimă a omului. De aceea, creştinul trebuie să aibă grijă ce atitudine adoptă faţă de Dumnezeu încă de la începutul zilei. Atitudinea cea mai potrivită este să-şi coboare mintea în inimă şi să-şi păstreze permanent gândurile şi simţurile în prezenţa Domnului.
Continuare…

Despre pocăinţa în trupul Bisericii

Adaugat la iunie 29, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Am vorbit despre pocăinţă şi despre tânguirea duhovnicească, despre curăţirea de patimi şi despre lupta pentru biruirea acestora. Am insistat asupra pocăinţei, precum şi asupra luptei pentru curăţirea noastră, asupra faptului că nu avem alt ţel decât „activarea” tuturor harismelor care ni s-au transmis la Sfântul Botez. Feluritele noastre strădanii, în întregul lor, alcătuiesc nevoinţa stăruitoare pentru recăpătarea peceţii darului Duhului Sfânt, care ne-a fost dăruită în acea mare zi [a Botezului]. La Sfântul Botez ne-au fost date spre moştenire toate harismele Duhului Sfânt. Văzând lucrurile astfel, înţelegem că în acea zi nu ne-am deosebit întru nimic de cei mai mari dintre Sfinţi: am primit aceleaşi daruri precum aceia şi nimic mai puţin.
Continuare…

Cultivarea inimii prin harul pocăinţei

Adaugat la iunie 12, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Evanghelia lui Hristos începe prin cuvintele: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Cuvintele acestea continuă dialogul dintre Dumnezeu şi om, care a fost întrerupt în Rai prin neascultarea întâilor-zidiţi. Cuvintele acestea sunt rostite acum în vederea unei creaţii, a unui neam al cărui strămoş este Însuşi Creatorul, Hristos. Pocăinţa, aşadar, este mijlocul prin care se şterge păcatul şi, în cele din urmă, se împlineşte întâiul cuvânt al lui Dumnezeu despre om: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră (Facere 1, 26).
Continuare…

„Zidirea Inimii prin primirea ruşinii din Taina Spovedaniei“

Adaugat la iunie 29, 2012 de Victor
Categoria: Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Conferinţă susţinută de Părintele Zaharia Zaharou de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex în faţa studenţilor creştini ortodocşi din Cluj-Napoca.

În Rai, a arătat părintele, protopărinţii noştri, Adam şi Eva, erau amândoi goi şi nu se ruşinau. Purtau veşminte nestricăcioase şi duhul le era întors către Dumnezeu, arhetipul lor. Dar atunci când Adam şi-a întors privirea către lumea zidită, încălcând astfel porunca lui Dumnezeu, s-a aflat despuiat de veşmântul cel luminos al suflării dumnezeieşti. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi.
Continuare…

Un început bun pentru căsătorie

Adaugat la decembrie 22, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Tinerii, Zaharia de la Essex

Există trei nivele de viaţă: există nivelul trupesc, nivelul psihologic şi nivelul spiritual, duhovnicesc. Şi dacă iubirea noastră este binecuvântată de către Biserică, ar trebui trăită mai întâi la nivel duhovnicesc. Şi bineînţeles că şi celelalte nivele îşi au locul lor. De aceea, aici vreau să adaug ceva.

De exemplu, atunci când doi tineri încep o relaţie, dacă ei mai întâi învaţă să se iubească spiritual şi dacă se pregătesc prin rugăciune şi puritate să se apropie astfel de Taina Sfintei Cununii, această binecuvântare va fi un capital pe care ei îşi vor construi întreaga viaţă de mai târziu. Continuare…

In asteptarea venirii Domnului – Parintele Zaharia de la Essex

Adaugat la octombrie 19, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

„Potrivit modelului Liturghiei, unde are loc schimbul vieţii noastre cu viaţa lui Dumnezeu, fiecare faptă, fiecare lucrare a noastră trebuie să păstreze aceeaşi încordare şi rîvnă „pînă cînd Domnul va veni”, după cuvîntul apostolului (1 Cor. 11:26). Avînd în minte aceste lucruri, se cuvine credincioşilor să iubească arătarea Domnului cugetînd la venirea lui Hristos, aşteptîndu-L neobosit, dorindu-L din toată inima şi pregătindu-se să-L întîmpine cu sîrguinţă. Fără aşteptare nu există nădejde. Fără nădejde nu există mîntuire, „că prin nădejde ne-am mîntuit”, spune Sfîntul Pavel (Rom. 8:24). Şi fără mîntuire nu există creştinism. Continuare…