Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare
Predică la Duminica Slăbănogului

mai 22, 2016 Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre desfiinţarea Sîmbetei de către Hristos )

Nimeni deci să nu vă judece pentru mîncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare,
sau lună nouă, sau la sîmbete, care sînt umbre celor viitoare
(Coloseni, 2, 16-17)

Hristos a înviat !

Iubiţi credincioşi,

În Evanghelia de azi vedem că Iisus Hristos a vindecat într-o zi de sîmbătă un slăbănog care zăcea de 38 de ani. Pentru aceasta s-au supărat iudeii căci Domnul a călcat porunca sîmbetei. De veţi asculta însă cu luare aminte cele ce vom vorbi astăzi, veţi înţelege luminat că serbarea sîmbetei nu este dată creştinilor, ci evreilor şi totodată veţi înţelege că atît Mîntuitorul, cît şi Sfinţii Apostoli au desfiinţat prin cuvînt şi faptă serbarea Sîmbetei.

Continuare…

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Vărzăreşti

mai 17, 2016 Categoria: Articole, Icoane

Dacă paşii te vor purta vreodată, iubite pelerin, pe potecile frământate cu dragoste, credinţă şi suferinţă ce duc spre Mănăstirea Vărzăreşti, nu-i opri. Lasă-i să te conducă acolo, la Maica Domnului, unde vei putea sta de vorbă într-o chilie modestă cu unul dintre acei oameni ai jertfei, fără renume şi fără aureole. Vei vedea în ochii lui smeriţi şi pururi plecaţi spre pământ cerul şi vei simţi cum din inima sa se înalţă un imn de slavă către Dumnezeu. Vei fi atunci învăluit într-o lumină nematerialnică, într-o împăcare şi o bucurie, care fără cuvinte îţi vor da răspuns la cele mai grele întrebări ale existenţei. Abia atunci vei înţelege că Sfinţenia există şi este atât de aproape de noi, încât nu o putem vedea, pentru că este ascunsă în umbra smereniei, într-un colţ al mănăstirii.

Din puţinele informaţii care se deţin se ştie că Icoana Maicii Domnului a fost adusă (se presupune) de la Mănăstirea Rudi la răscrucea veacurilor XIX şi XX. Monahia Eleonora, care a venit în mănăstire în anul 1922, afirma că la intrarea sa în mănăstire Icoana se afla aici. Inscripţia de pe îmbracămintea de metal a Icoanei mărturiseşte că această icoană a fost reparată şi re-înnoită în anul 1901. O eventuală legătură a Mănăstirii Rudi cu Mănăstirea Vărzăreşti, ce ar face posibilă explicaţia acestei presupuneri, ţine de anul 1828, când Schitul Rudi devine schit de femei şi sunt aduse călugăriţele din Sărătură în număr de 25. După familiarizarea lor cu noul locaş, opt dintre acestea preferă să se transfere la Mănăstirea Vărzăreşti. Continuare…

Predica la Duminica a II-a dupa Pasti

mai 15, 2016 Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

Evanghelia despre femeile mironosite

Marcu 15:43-47; 16:1-8

Si venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care astepta si el impratia lui Dumnezeu, si, indraznind, a intrat la Pilat si a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat ca a murit si, chemand pe sutas, l-a intrebat daca a murit de mult. Si afland de la sutas, a daruit lui Iosif trupul. Si Iosif, cumparand giulgiu si coborandu-L de pe cruce, L-a infasurat in giulgiu si L-a pus intr-un mormant care era sapat in stanca si a pravalit o piatra la usa mormantului. Iar Maria Magdalena si Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus. Continuare…

Pomenirile pentru cei răposaţi în Canoanele Sfinţilor Părinţi

mai 8, 2016 Categoria: Articole, Catehism

1465. -Parastasele sau pomenirea celor morti isi are temeiul in iubirea si recunostinta crestina (I Cor. 13,8) a cei ce suntem impreuna cetateni cu sfintii, oameni ai casei lui Dumnezeu, fiind ziditi pe temelia apostolilor si proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos (Efes. 2, 19). In virtutea acestei „cetatenii” noi ne rugam ca sa ierte pe fratii nostri care au trecut in lumea cealalta. Noi nu ne rugam pentru cei ce au facut pacate impotriva Duhului Sfant cum sunt ereticii, cei nebotezati, necredinciosii si cei ce au dogmatizat pacatul impotrivindu-se adevarului cu stiinta si vointa, cei ce s-au ucis in duel, sinucigasii etc, caci acestora nu li se iarta nici in lumea aceasta nici in cealalta (Matei 12, 22-37). Continuare…

Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe

mai 6, 2016 Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe

Sceptrul împărăţiei Romei luîndu-l cu nevrednicie păgînul Diocleţian, foarte mult se silea la necurata slujbă idolească. El mai întîi cinstea pe Apolon vrăjitorul, ca şi cum i-ar fi fost mai înainte vestitor de cele ce vor să fie. Pentru că diavolul petrecînd în acel idol neînsufleţit, dădea răspunsuri la cei ce-l întrebau, cu minciună proorocind despre cele ce vor să fie, deşi niciodată nu se împlineau proorociile lui. Odată, întrebînd Diocleţian pe Apolon despre un lucru, diavolul i-a dat un răspuns ca acesta: „Nu pot cu adevărat, ca mai înainte să-ţi spun cele ce vor să fie, căci împiedicare îmi fac oamenii cei drepţi pe pămînt şi pentru aceea mint Tripoadele cele de farmece în capişti; pentru că drepţii sleiesc a noastră putere”.

Deci, a întrebat Diocleţian pe slujitori: „Cine sînt drepţii aceia de pe pămînt, din pricina cărora zeul Apolon nu poate să proorocească?” Iar slujitorii i-au răspuns: „Creştinii de sub cer sînt drepţii aceia”. Aceasta auzind-o Diocleţian, s-a umplut de mînie şi de iuţime asupra creştinilor şi prigonirea cea de deasupra lor care abia încetase, a ridicat-o iarăşi. Şi îndată a trimis sabia sa prigoni-toare asupra oamenilor lui Dumnezeu celor drepţi, nevinovaţi şi fără prihană, cu poruncă ucigătoare, în toate părţile stăpînirii sale.

Şi puteai să vezi atunci închisorile barbarilor, tîlharilor şi ale făcătorilor de ruşine deşarte, însă erau pline de cei ce mărturiseau pe adevăratul Dumnezeu. Puteai să vezi felul caznelor celor mai înainte obişnuite, lepădîndu-se ca simple, iar altele noi şi mai cumplite aflîndu-se, prin care în toate zilele mulţimea creştinilor era schingiuită pretutindeni. Iar după ce în toate părţile şi mai ales dintre ale Răsăritului s-au adus la împărat multe scrisori pline de clevetiri asupra creştinilor, care îl înştiinţau că cei ce nu ţin porunca lui întru nimic, şi care se numesc creştini, numărul acelora este fără de sfîrşit; pentru că atîta s-au înmulţit, încît este de trebuinţă, ca ori să-i lase să petreacă în credinţă, ori cu război să se ridice asupra lor.

Continuare…

Pastorala Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2016

aprilie 30, 2016 Categoria: Articole, Predici

„Şi a înviat a treia zi după Scripturi…”
(Din Simbolul Credinţei)

Preasfinţiţi ierarhi,
Preacucernici părinţi,
Cuvios cin monahal, drept-măritori creştini,


Hristos a Înviat!

Din milostivirea lui Dumnezeu, ne învrednicim şi în acest an să prăznuim, cu bucurie sfântă, slăvita sărbătoare a Învierii Domnului.

Am parcurs itinerarul duhovnicesc al Postului Mare, în nevoinţă, dar şi cu împliniri în acelaşi timp. Suntem acum copleşiţi de lumina cea neînserată a Sfintelor Paşti, mărturisind cu putere adevărul esenţial al doctrinei noastre ortodoxe, şi anume că: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
Continuare…

Sâmbăta Mare: Pogorârea lui Hristos la mohorâtele împărăţii ale morţii

aprilie 30, 2016 Categoria: Articole, Predici

inviereaSlujbele recente ne-au dăruit deja nu doar întreg harul, ci şi întreagă bucuria, întregul sens al Sfintelor Zile. Ne-am învrednicit să păşim liturgic cu Domnul din Grădina Ghetsimani până la cumplita Golgotha şi până la mormântul cel de viaţă purtător şi de viaţă dătător, la mormântul străin în care a fost găzduit Domnul trei zile. Şi subliniez: mormânt străin, pentru că Domnul a venit ”la ale Sale, iar ai Săi nu L-au primit”, a venit la ai Săi şi ai Săi nu I-au deschis uşa şi a rămas toată viaţa un străin. Străin pentru lumea pe care a creat-o. Străin pentru poporul cel ales, pentru poporul Lui cel iubit. Străin în moartea Sa, căci nu a găsit nici măcar un mormânt al Lui care să-L primească, ci a fost găzduit în mormântul altuia, al dreptului Iosif din Arimateea.

Azi Domnul S-a pogorât la cămările iadului. Apostolul Petru spune că S-a pogorât acolo şi ”a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare” (I Petru 3: 19). S-a pogorât până la împărăţiile mohorâte ale morţii, unde nu există zâmbet, S-a pogorât la cele pline de întristare, la cele întunecate, unde nimeni nu zâmbeşte vreodată, ca să caute ”pe Adam cu tot neamul”, toată omenirea, de la Adam şi Eva până la cei care muriseră până în acel moment.
Continuare…

Cuvânt la Cruce şi la Tâlhar – Sfântul Ioan Gură de Aur

aprilie 29, 2016 Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

rastignireaAstăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim, ca să cunoşti că Crucea este praznic şi sărbătoare duhovnicească.

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire.

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăţi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiţi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaţi fiind ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus.

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăţi. Pentru aceasta nu ne mai rătăcim în pustietăţi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o.
Continuare…

Joia Mare

aprilie 28, 2016 Categoria: Articole

Cu cât ne apropiem de Sfintele Patimi, cu atât mai mult sporeşte doza de dramatism cu care se derulează evenimentele. Pe măsură ce înaintăm spre punctul culminant, acţiunea devine tot mai bogată în conţinut, tot mai vertiginoasă, iar tensiunea atinge cote maxime.

Am văzut deja două întâmplări, care au avut în prim plan persoana lui Hristos, întâmplări aflate într-o vădită antiteză: pe de o parte, o femeie păcătoasă se apropie de El şi, cu multă smerenie, Îi spală picioarele, iar, de cealaltă parte, unul dintre ucenicii Săi, căzut în apostazie, Îl trădează, vânzându-L arhiereilor şi cărturarilor. Gestul femeii păcătoase arată faptul că predica Mântuitorului a dat rod, reuşind să-i «contamineze» pe oameni cu dragostea şi milostivirea Sa. De aceea şi Domnul Se arată binevoitor faţă de gestul ei, îi acceptă pocăinţa şi îi mustră pe ucenici, fiindcă se grăbiseră să impute cusururi şi neputinţe femeii, care s-a oferit să-L cinstească în cel mai smerit mod posibil pe Izbăvitorul ei. De cealaltă parte, vedem că slăbiciunea umană nu-i cruţă nici măcar pe cei mai apropiaţi ucenici. Cei consideraţi a fi cei mai de încredere prieteni şi însoţitori ai Săi, până la urmă se pleacă în modul cel mai «emfatic» în faţa slăbiciunilor firii umane… Un ucenic Îl trădează, iar altul se leapădă de El. Asistăm, aşadar, la o adevărată lecţie de viaţă pentru cei care se consideră puternici în credinţă şi pregătiţi să se ia la trântă cu «vrăjmaşul». Continuare…

Semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor

aprilie 25, 2016 Categoria: Articole, Post, Teofil Paraian

Hristos in pustiu – Parinte Teofil, de ce se numeste acest rastimp Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare?

– Rastimpul acesta pana la Sfintele Pasti, pana in Sambata cea Mare inclusiv, se numeste Saptamana Patimilor sau poate ca mai corect Saptamana Patimirilor Domnului Hristos, pentru ca in acest rastimp se pomenesc evenimente legate de suferintele Mantuitorului si evenimente premergatoare acestor suferinte, si se face pomenire de lucruri care privesc mantuirea noastra, lucruri de o importanta deosebita. De aceea saptamana aceasta se mai numeste si Saptamana Mare, saptamana in care ne gandim la lucruri mari si minunate, de importanta pentru fiecare dintre noi. Credinciosii in aceasta saptamana sunt cu mai multa grija in ceea ce priveste randuiala Postului, sunt cu mai multa luare aminte la slujbele dumnezeiesti care se fac in mod deosebit in aceasta saptamana, slujbe mai lungi, slujbe mai adanci parca decat in alta vreme, slujbe mai angajante pentru credinciosii care iau parte la ele, in dorinta de a-si aduce iubirea si recunostinta lor fata de Mantuitorul care pentru noi si pentru a noastra mantuire s-a rastignit in vremea lui Pontiu Pilat si a patimit si s-a ingropat, ca dupa aceea sa urmeze Invierea cea de-a treia zi, propovaduita de Scripturi si praznuita de noi la Sfintele Pasti. Continuare…

Cuvant la Duminica Floriilor

aprilie 24, 2016 Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

De-ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta, cele ce sunt către pacea ta.” (Lc. l9. 42).

Păcătosul este cel mai nenorocit, cînd are pe pămînt numai norocire

Nimica nu nelinişteşte pe cei mai mulţi aşa de tare ca aceea că bogaţii cei mai prihăniţi se îndulcesc de multă norocire, pe cînd drepţii sau cei îmbunătăţiţi adeseori suferă cea mai amară sărăcie şi mii de alte răni care sunt încă mai cumplite decît sărăcia.
Continuare…

Despre lepădare de sine şi dragoste

aprilie 19, 2016 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Trebuie să-i mulţumim lui Hristos şi Preacuratei Maicii Sale că ne-a învrednicit să fim iarăşi împreună. Situaţia mea este foarte grea, sunt aproape paralizat. Dar, omeneşte, mi-am pus nădejdea în Dumnezeu şi m-am rugat şi la Maica Domnului să-mi ajute, pentru că voiam şi eu să vă văd, să ne întâlnim, să fim împreună. Iar acest lucru are o foarte mare importanţă în ceea ce priveşte scopul nostru. Pentru că atunci când cultivăm între noi unitatea, dragostea şi înţelegerea, acestea reprezintă un ajutor foarte mare pentru progresul nostru duhovnicesc. Pentru că schimbarea care a avut loc după cădere şi care a adus cu ea toate transformările ce au survenit mai apoi, provoacă în mod continuu ,,întreruperi” şi ,,scurtcircuite” în trupul nostru şi e nevoie de multă atenţie în această privinţă.
Continuare…

Cuvant la Duminica a Cincea a Marelui Post

aprilie 17, 2016 Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Post, Predici

„Cereţi şi vi se va da” (In.16,24)

Puterea Rugăciunii

„Desigur, nimic nu este mai puternic decît rugăciunea. Un împărat în haina de porfira nu e mai mărit decît rugătorul pe care îl împodobeşte vorbirea sa cu Dumnezeu. Precum un om, vorbind cu împăratul în prezenţa întregii oştiri, a comandanţilor şi a domnilor, prin aceasta atrage asupra-şi ochii tuturor şi capătă însemnătate, aşa se întîmplă şi cu cel ce se roagă. Socoteşte numai ce înseamnă cînd un om, în prezenta tuturor Îngerilor, Arhanghelilor, Serafimilor, Heruvimilor şi a tuturor puterilor cereşti, cu toată bucuria şi siguranţa, se apropie de împăratul împăraţilor şi cutează a vorbi către Dansul? Care cinste s-ar putea asemăna cu aceasta? Dar nu numai cinste, ci şi un mare folos urmează pentru noi din rugăciune, chiar înainte de a fi primit lucrul pentru care ne rugăm.
Continuare…

Să nu întoarcem spatele celor aflaţi în suferinţă!

aprilie 15, 2016 Categoria: Anunturi, Binefacere


De Paşti, toţi creştinii simt bucuria Învierii Domnului, eveniment care ne-a făcut posibilă mîntuirea. Nu este exclus nimeni de la împărtăşirea acestui entuziasm spiritual, iar cel mai bun exemplu îl reprezintă chipurile fericite ale persoanelor de lîngă noi care, din diverse motive, nu pot duce o viaţă normală.
Continuare…

Din invataturile Sfantului Varsanufie de la Optina

aprilie 14, 2016 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Sfantul Varsanufie de la Optina– Să nu plecaţi din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veţi pierde harul ce-l primiţi.
.
– Cînd intri în biserică, să-ţi aduci aminte că ea este casa lui Dumnezeu. Să stai în ea cugetand neîncetat în mintea ta că te afli în casa Lui. Şi să nu laşi nici o clipă să fugă din mintea ta gandul că Dumnezeu Se află alături de tine. Şi să nu-ti îngădui niciodată, sub nici un motiv, vreo libertate şi vreun confort în mişcările tale, cat timp te afli înlăuntrul bisericii.

– Să nu daţi importanţă faptului că după Sfanta Împărtăşanie vă vin multe ganduri urate şi dorinţe rele. Satana vă luptă mai tare în această zi, ca să vă pierdeţi folosul ce l-aţi primit. Moţăiala in timpul sfintei slujbe este lucrarea diavolului! Să vă luptaţi cu ea cat de mult puteţi. Şi să nu spuneţi niciodată: „Maine mă voi împărtăşi”, ci : „Dacă Domnul se va milostivi si mă va învrednici, mă voi împărtăşi.”

– Să nu judeci niciodată pe cineva. Şi, mai ales, ceea ce ţi se pare că este rău. Patima aceasta este foarte cumplită şi greu o biruiţi.

– Să nu vă încredeţi în bînuieli. Omul care se încrede în sugestiile celui viclean şi bănuieşte, este stăpanit de diavolul, care îi arată şi lucruri care niciodată nu s-au făcut. Cand diavolul vă arată lipsurile şi slăbiciunile altora şi vă îmbranceşte în judecată, să vă spuneţi vouă înşivă : „Eu sunt mai rău decat acela. Eu sunt vrednic de osanda veşnică. Doamne, miluieşte-mă!” Chiar dacă spuneţi aceste cuvinte fără tărie, totuşi trebuie să le spuneţi.
Continuare…


Pagina 1 din 15312345...102030...Ultima »