Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


CautareFață în față cu boala – ce facem?

octombrie 23, 2016 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Regret că starea sănătății tale la ora actuală e foarte gravă… Însă Sfântul Ioan Scărarul numește și boala nevoință ascetică și, în același timp, ascetism îmbucurător, chiar dacă fără de voie. Îl numește îmbucurător fiindcă pentru ascetismul de bunăvoie există puțini doritori; el se poate amesteca cu mândria, precum și defăimarea altora; dar în ascetismul involuntar al bolii, omul nu are cu ce să se mândrească, e nevoit însă să-l suporte, într-un fel sau altul, chiar dacă fără voie, din cauza necesității; n-are de ales.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a XVIII-a după Rusalii

octombrie 23, 2016 Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„De acum înainte vei fi pescar de oameni” (Luca 5, 10).

Comportarea creştinului către greşelile aproapelui

Vă laud, prietenii mei, că nu încuviinţaţi uşurimea minţii şi lenevirea altora, şi prihăniţi aceste rele purtări, şi mă minunez de această rîvnă a voastră; însă doresc ca ea să fie amestecată şi măsurată cu blîndeţe şi cu iubirea aproapelui.

O rîvnă fără băgare de seamă şi fără de blîndeţe nu este rîvnă, ci urgie, şi sfătuirea fără iubirea aproapelui este o nepriinţă şi amărăciune.
Continuare…

A fost aleasă candidatura Arhimandritului Siluan (Şalari) pentru treapta de episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

octombrie 22, 2016 Categoria: Stiri

Vineri, 21 octombrie 2016, sub președinția Sanctității Sale, Patriarhului Kiril, s-a desfășurat ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, în calitate de membru permanent al Sfântului Sinod al BORu.

În cadrul ședinței, conform raportului Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, adresat Sanctității Sale, Patriarhului Chiril și Sfântului Sinod al BORu, Sfântul Sinod a decis alegerea Precuviosului Arhimandrit Siluan (Șalari) în treapta de Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Continuare…

Dureros, in Ucraina: Eurovision 2017, organizat in… Catedrala Sfanta Sofia din Kiev

octombrie 22, 2016 Categoria: EUtopia, Stiri

Conducerea organizației „Uniunea Helsinki din Ucraina” a solicitat Presedintelui tarii, Poroșenko, să nu permită desfasurarea Eurovision 2017 în Catedrala Sfanta Sofia din Kiev.

Conducerea organizației s-a exprimat in mod categoric împotriva intenției de a desfasura renumitul concurs muzical „Eurovision 2017” în Catedrala Sfanta Sofia din Kiev [in prezent, muzeu]. Aceasta se arata intr-o scrisoare deschisă, semnata de organizație, adresata Presedintelui ucrainean Poroșenko.
Continuare…

Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii

octombrie 16, 2016 Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre credinţa cea mare şi statornică)

O, femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti (Matei 15, 28)

Iubiţi credincioşi,

Credinţa cea mare şi stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată şi lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuşi Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ştiutorul inimilor omeneşti (Matei 9, 2-4; Marcu 2, 6-8). El laudă în faţa poporului credinţa cea mare a femeii cananeence. O, înţelepciune fără de margini a Mîntuitorului! O, adîncul îndurărilor Lui! Vine o femeie păgînă, necăjită şi străină tocmai din Fenicia Siriei – după cum arată dumnezeiescul evanghelist Marcu – şi îl roagă pe Domnul cu lacrimi din durerea inimii să alunge demonul din fiica ei (Marcu 7, 30).

Continuare…

Predică la Acoperămîntul Maicii Domnului

octombrie 14, 2016 Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,

Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie a duminicii de astăzi este una din cele mai scurte Evanghelii de peste an. Are numai patru paragrafe, adică patru versete, dar această dumnezeiască Evanghelie, deşi e atît de scurtă, cu atît este mai înaltă şi aduce Bisericii lui Hristos cea mai înaltă şi mai desăvîrşită învăţătură pentru mîntuirea sufletelor omeneşti. În Evanghelia de astăzi se cuprinde toată mîntuirea omului, pe scurt, căci ea ne învaţă iubirea de vrăjmaşi. Nici un învăţător de lege de mai înainte n-a adus în lume o învăţătură aşa de desăvîrşită pentru mîntuirea oamenilor, precum cea cuprinsă în Evanghelia de astăzi, care este adusă de Însăşi Înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu, de Domnul Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, pentru noi, păcătoşii, şi pentru a noastră mîntuire. Noi ne gîndim că e cu neputinţă a se duce la îndeplinire cu lucrul învăţătura Evangheliei de astăzi. Dar nu este aşa; nu este deloc aşa. Bunul Dumnezeu şi Prea Sfîntul Mîntuitor niciodată n-a spus vreo învăţătură în lume care să nu se poată împlini de oameni. Căci El, fiind Dumnezeu desăvîrşit, ştie adîncul neputinţei firii omeneşti.
Continuare…

Sf. Isaac Sirianul despre „zeloţii” care nu-şi pomenesc ierarhii

octombrie 11, 2016 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Calea Duhului îl pune pe singuratic într-un climat de luptă, pentru care trebuie o înflăcărare, un „zel”, pe care [Sfântul] Isaac îl consideră bun. În scrierile sale sunt însă mai multe pasaje în care îi avertizează pe singuratici despre ceea ce numeşte în mod generic şi fără nici un adjectiv „zel” Continuare…

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii

octombrie 9, 2016 Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre înmulţirea talanţilor )

Şi a zis Domnul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine
ai fost credincioasă, peste multe te voi pune
(Matei 25, 21)

Iubiţi credincioşi,

Una din învăţăturile ce le putem trage din Sfînta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulţi talantul cel încredinţat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu şi nici unul nu este fără talant. Înmulţirea lui îi aduce mîntuirea cea veşnică a sufletului său, precum şi intrarea lui în Împărăţia Cerurilor, după cum zice Domnul în cuvîntul Său către cel ce a înmulţit talantul său: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău (Matei 25, 21).

Continuare…

Predică la Duminica a XV-a după Rusalii

octombrie 2, 2016 Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele )

În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii (Matei 22, 40)

Iubiţi credincioşi,

În Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea şi Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu şi cea de aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că Dumnezeu este dragoste şi cel ce rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămîne în el (I Ioan 4, 16).

Continuare…

Înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Domnului

septembrie 27, 2016 Categoria: Articole, Sarbatori

Inaltarea Sfintei CruciÎmpărăţind în Roma Maxenţiu, persecutorul (307-312), făcea multă chinuire popoarelor, gonindu-i şi chinuindu-i nu numai pe creştini, dar şi pe păgînii săi ucigîndu-i şi jefuindu-le averile lor. Petrecea cu necurăţie, siluind casele celor de bun neam, şi era tuturor romanilor foarte greu şi urît, pentru acea tiranică, cumplită a lui viaţă şi prea spurcată. Deci, au trimis romanii, în taină, la împăratul Constantin (306-337) care petrecea atunci în Britania cu mama sa, Elena, rugîndu-l pe el să vină şi să-i scape de tiranul acela. Iar Constantin i-a scris mai întîi lui Maxenţiu, sfătuindu-l pe el prieteneşte să înceteze o tiranie ca aceea. Iar el nu numai că nu l-a ascultat pe dînsul şi nu s-a îndreptat, dar şi mai amar s-a făcut. S-a sculat chiar asupra lui Constantin, pe care toată oastea romanilor la împărăţie-l alesese, nevrînd ca să-l aibă deopotrivă cu sine la împărăţie. Pentru că Maxenţiu, cu de la sine putere s-a suit în Roma pe scaunul împărătesc, nu cu voinţa poporului; ci numai cu sprijinul cîtorva mai mari, cărora le-a făgăduit multe daruri şi cinste. Iar Constantin a fost ales împărat de către toţi cu un glas. Drept aceea, auzind Constantin că Maxenţiu tot neîndreptat petrecea, ba încă şi la alte fapte mai rele se întinde, s-a sculat şi a mers asupra lui cu război. Văzînd însă că puterea oştilor sale nu este de ajuns şi gîndind apoi la farmecele cele rele ale lui Maxenţiu, a început a se îndoi, pentru că ştia că Maxenţiu a vărsat mult sînge omenesc la facerea vrăjilor: mulţi băieţi, fete şi femei îngreunate a înjunghiat la jertfele diavolilor, căutînd milostivirea deşerţilor idoli, spre care nădăjduia. Deci, văzînd Constantin că la Maxenţiu era mare putere diavolească, a început a se ruga unui Dumnezeu care stăpîneşte cerul şi pămîntul, pe care şi neamul creştinesc îl cinsteşte, ca să-i dăruiască lui chip de biruinţă asupra prigonitorului. Drept aceea, rugîndu-se el cu osîrdie, i s-a arătat în amiazăzi chipul Crucii Domnului închipuit cu stele, strălucind mai mult decît soarele şi deasupra scris pe dînsul: „În acest semn vei învinge”. Continuare…

Cuvînt la Duminica a XIV-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

septembrie 25, 2016 Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

” Iar ei, nebăgînd de seamă, s-au dus: unul la holda sa, altul la negustoria sa” (Matei 22, 5)

Numai nebunul preferă bunurile pămînteşti celor duhovniceşti

Fierbinţeala este mare şi arşiţa verii foarte grea, dar rîvna voastră, prin aceasta, nu a slăbit, şi dorinţa voastră de a asculta cuvîntul lui Dumnezeu nu s-a înăbuşit. Aşa fac toţi rîvnitorii şi adevăraţii cinstitori ai învăţăturii cereşti. Din dragoste către cuvîntul lui Dumnezeu, ei suferă toate cu înlesnire, numai ca să-şi poată împăca această poftă nobilă şi duhovnicească; şi nici frigul, nici fierbinţeala, nici mulţimea treburilor, sau grămada grijilor, nici orice altceva nu poate să-i abată de la această rîvnă.
Continuare…

„Cât de mare este harul Duhului Sfânt în monahi!” – Sf. Siluan Athonitul

septembrie 24, 2016 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Pilde si povestiri, Siluan Athonitul

Pe 14 septembrie 1932 a avut loc la Muntele Athos un puternic cutremur de pământ. El s-a produs în timpul nopţii, la ceasul al patrulea [din noapte], în timpul prive­gherii praznicului înălţării Sfintei Cruci. Mă găseam în strană alături de părintele egumen, iar acesta stătea chiar lângă locul unde spovedea. O cărămidă s-a desprins din tavan şi a căzut în acest loc împreună cu mult moloz. Continuare…

Naşterea Maicii Domnului

septembrie 21, 2016 Categoria: Articole, Sarbatori, Vietile Sfintilor

La puţine zile de la începutul anului bisericesc, pe 8/21 septembrie Biserica noastră sărbătoreşte Naşterea Preasfintei noastre Stăpâne Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria.

Despre acest eveniment Evangheliile tac. De altfel, aceeaşi tăcere se întinde şi asupra celei mai mari părţi a vieţii Maicii Domnului. Puţine sunt cuvintele ei care s-au păstrat în Evanghelii. Este de ajuns să luăm aminte că îndemnul ei către slujitori la minunea din Cana Galileii, „faceţi orice vă va spune” (Ioan 2, 5), sunt ultimele cuvinte ale Maicii Domnului pe care le menţionează Evangheliile. De atunci (minunea a avut loc la începuturile primului an al lucrării publice a Domnului), Maica Domnului a urmărit în tăcere lucrarea Fiului ei şi tot în tăcere şi-a înecat durerea la poalele Crucii Sale.

Aceste goluri din relatările Evangheliilor în legătură cu viaţa Preasfintei Maicii Domnului sunt întregite de scrieri apocrife. Acestea, scrise de autori evlavioşi şi îmbogăţite de fantezia lor, dau informaţii despre Naşterea ei, despre copilărie şi despre Adormire. Biserica a luat din aceste texte tradiţiile pe care le-a considerat adevărate şi le-a păstrat în rânduielile praznicelor, în imne şi în icoanele care s-au realizat pe temeiul acestora.
Continuare…

1/14 septembrie – Ce este „începutul indictionului”?

septembrie 14, 2016 Categoria: Articole, Istoria Bisericii

Biserica lui Hristos prăznuieşte la 1/14 septembrie, începutul indictionului (din cuvântul latin indictio, declarare), adică începutul anului bisericesc. Termenul provine din obiceiul Împăraţilor romani de a stabili prin decret, la fiecare 15 ani, valoarea impozitului anual pentru această perioadă de timp, pentru întreţinerea armatei. Prin extindere, s-au numit indictioane şi ciclurile de 15 ani începute sub Caesar Augustus cu 3 ani înainte de naşterea lui Hristos.
Continuare…

Icoana Maicii Domnului din Vladimir

septembrie 8, 2016 Categoria: Articole, Icoane

Icoana Maicii Domnului din VladimirIstoric

Aceasta icoana se bucura de o cinstire deosebita in Rusia in virtutea rolului sau in istoria nationala a acestui popor, iar pe de alta parte pentru ca a dobandit un loc foarte important in sanul catolicismului apusean de cand papa Ioan XXIII a incredintat-o spre cinstire crestinilor apuseni, ca mijlocitoare pentru unitatea Bisericii.

Aceasta icoana a fost in 1131 adusa din Constantinopol in Rusia, dusa la Vladimir in 1155, apoi la Moscova in 1395. Ocrotitoare a Rusiei, ea a ramas in catedrala Adormirii din Kremlin pana la revolutia de la 1917. Apoi a fost pastrata in galeriile Tretiakov, unde nenumarati crestini au venit sa se roage in fata ei.

Dupa traditie, asa cum se canta in slujba sarbatorii din 26 august / 8 septembrie, la vecernie, icoana a fost pictata de Sfantul Evanghelist Luca in timpul existentei pamantesti a Maicii Domnului:

Atunci cand pentru prima oara, icoana Ta a fost zugravita de vestitorul tainelor evanghelice, si ti-a fost adusa pentru ca s-o recunosti si sa-i daruiesti puterea de a-i mantui pe cei ce ti se inchina, te-ai bucurat, Tu care esti plina de milostivire si izvor al mantuirii noastre, ai fost ca si gura si glasul icoanei (Vecernie, stihire glasul 6).
Continuare…


Pagina 1 din 15512345...102030...Ultima »