Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Gândurile din vremea rugăciunii arată starea sufletească

Adaugat la iulie 17, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sofronie Saharov

Pe cât de des vin gânduri similare, pe atâta înseamnă că patimile acelea explicite au rădăcini adânci.

Gândurile care vin în minte în vremea rugăciunii arată existenţa patimilor. Pe cât de des vin gânduri similare, pe atâta înseamnă că patimile acelea explicite au rădăcini adânci. O astfel de patimă are rădăcini adânci şi este nevoie de o mare osteneală şi durere pentru a fi vindecate.
Continuare…

Sfantul Stefan cel Mare – Suveranul evlavios

Adaugat la iulie 15, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Sfantul Stefan cel MareCand a trecut prin Tarile Romane, la mijlocul veacului al XVII-lea, arhidiaconul Paul de Alep a aflat despre Stefan cel Mare ca „a fost un erou renumit in razboaie si temut de toti. A facut 44 de expeditii sau lupte impotriva turcilor, tatarilor, polonilor si ungurilor. I-a batut de foarte multe ori, pe toti, astfel ca numele lui a ajuns vestit si era temut de toti si aceasta datorita iscusintei si mintii sale agere. Printre ctitoriile care i se datoresc si milosteniile sale se numara 44 de manastiri si biserici de piatra”.

Paul de Alep vorbeste despre 44 de ctitorii ale lui Stefan – numar care ar coincide cu acela al luptelor purtate de domn. Informatii identice se regasesc si in Letopisetul Tarii Moldovei pana la Aron Voda, al carui autor, Grigore Ureche, murise de putini ani la vremea prezentei lui Paul de Alep in Moldova.

Deducem de aici ca ceea ce oaspetele sirian a asternut in scris erau date precise, aflate in circulatie in Moldova la acea epoca. Nu se stie cum s-a ajuns la numarul de 44 de ctitorii, poate punandu-se laolalta bisericile mari – ale manastirilor si ale curtilor domnesti -, bisericile de prin sate care comemorau diverse evenimente, paraclisele din cetati si de pe la manastiri, precum si vechile lacasuri de cult care vor fi fost refacute. Este posibil, totodata, ca in secolul al XVII-lea sa fi fost cunoscute si alte biserici inaltate de Stefan (mai cu seama prin sate) risipite de atunci si pana astazi si a caror amintire s-a pierdut.
Continuare…

Predică la Duminica a III-a după Rusalii

Adaugat la iulie 14, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre paza minţii şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu)

Iubiţi credincioşi,

Auzim pe Mîntuitorul zicînd: Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cît mai mult? (Matei 6, 23). Să înţelegem că această lumină este mintea noastră, căci după mulţi Sfinţi Părinţi mintea este ochiul sufletului. Cînd mintea noastră se va întuneca de păcate, atunci toată aşezarea şi simţurile trupului vor fi întunecate. Căci dacă mintea noastră, pe care ne-a dat-o Dumnezeu spre luminare şi povăţuire la toată fapta bună, va fi întunecată de cele rele, atunci cu cît mai întunecate vor fi poftele trupului nostru, care pururea şi prea lesne se pleacă la păcate.

Continuare…

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Stâlpii cei sfinţi ai Bisericii

Adaugat la iulie 12, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Astăzi, Sfânta noastră Biserică pomeneşte cu evlavie suferinţele sfinţilor, slăviţilor şi întrutot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Sfântul Apostol Petru, ucenicul înflăcărat al lui Iisus Hristos, mărturisind din suflet Dumnezeirea Sa: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”, a fost găsit vrednic de către Mântuitorul de a auzi răspunsul: „Fericit eşti Simone. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru (Petrus) şi pe această piatră (petra) voi zidi Biserica Mea” (Mt 16,16-18). Această „piatră” (petra) este cea despre care ai spus „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”, pe aceasta, pe mărturisirea ta, voi zidi Biserica mea. Aşadar, „tu eşti Petru”: de la cuvântul piatră vine numele Petru şi nu piatră vine de la Petru, la fel cum creştin vine de la numele lui Hristos şi nu Hristos de la creştin. Vrei să ştii despre ce fel de piatră vorbea Mântuitorul când l-a numit pe Petru astfel? Ascultă pe Apostolul Pavel: „Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi”, spune Apostolul lui Hristos, „că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut prin mare. Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare. Şi toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească; Şi toţi, aceeaşi băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos” (1 Cor 10, 1-4). Iată ce fel de piatră este Petru.
Continuare…

Despre monahi

Adaugat la iulie 11, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Unii zic că monahii trebuie să slujească lumii, ca să nu mănânce pe degeaba pâinea norodului; dar trebuie să înţelegem în ce anume stă slujirea lor şi cu ce anume vin monahii în ajutorul lumii.

Monahul e un rugător pentru întreaga lume; el plânge pentru întreaga lume şi aceasta e lucrarea lui de căpetenie.

Cine îl sileşte însă să plângă pentru întreaga lume?
Continuare…

Ierurgiile în legătură cu naşterea omului

Adaugat la iunie 28, 2013 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

244. Care sunt ierurgiile în legătură cu naşterea?

Sunt următoarele:
a) Rânduiala de ziua întâi pentru femeia lehuză, îndată după naştere;
b) Rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele; a opta zi după naştere;
c) Rânduiala îmbisericirii pruncului şi a curăţirii lehuzei, la 40 de zile după naştere.
Cea dintâi se săvârşeşte în casa femeii care a născut, iar celelalte două, la biserică.

245. Cum se face rânduiala în ziua întâi şi care este rostul ei?

În ziua întâi după naşterea pruncului, preotul face sfinţirea cea mică a apei. Apa sfinţită acum e ca o preînchipuire a botezului. Cu ea se stropeşte casa, lehuza, pruncul, moaşa şi toţi ai casei. Apoi preotul citeşte trei molitve pentru femeia lehuză, în care se roagă pentru grabnica ei ridicare din patul naşterii, pentru iertarea păcatelor ei, pentru ocrotirea ei şi a pruncului de bântuiala duhurilor necurate şi pentru curăţirea mamei de întinăciunea trupească pricinuită de naştere, întrucât, precum zice Psalmistul (Ps. 50, 6), suntem zămisliţi întru fărădelege şi născuţi în păcat. Cu acelaşi scop citeşte acum preotul şi o rugăciune deosebită pentru moaşă şi alta pentru celelalte persoane care au ajutat la naştere, întrucât atingerea de lehuză şi de prunc le este socotită ca o întinare, de care trebuie curăţaţi. Continuare…

Despre moartea năprasnică

Adaugat la iunie 26, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Efrem Vatopedinul

În societatea de azi, caracterizată de evoluţia necontrolată a ştiinţei şi tehnologiei, de decăderea civilizaţiei şi de criza valorilor, oamenii evită să pronunţe cuvântul «moarte», iar tot ce le aminteşte de ea este respins şi alungat cu orice preţ. Pentru omul contemporan, moartea este ceva negativ, o pierdere. Auzim deseori zicându-se «l-am pierdut», în cazul unei persoane care tocmai a trecut la Domnul. Întrucât şi-a pierdut dreapta cunoştinţă despre moarte, omul încearcă s-o ignore, trăind astfel încorsetat în limitele unei vieţi nevrotice, lipsite de sens adevărat.
Continuare…

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul…” – Din O talcuire a Crezului

Adaugat la iunie 24, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede; Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci”

Cînd un calator vede o lumina în noapte, el se bucura. Si îsi îndreapta pasii catre lumina, fara a se întreba ce fel de foc este acela ce arde în departare. Cu cît se apropie, cu atît el începe sa-si puna aceasta întrebare. Credinta crestina i-a apropiat pe oameni de lumina vesnica a îndumnezeirii. Din aceasta cauza crestinii îsi pun atîtea întrebari în legatura cu aceasta misterioasa si fascinanta lumina – pentru ca ei s-au apropiat foarte mult de ea. Cei ce sunt mai departe de aceasta lumina îsi pun mai putine întrebari despre ea. Continuare…

Sf. Ioan de Kronstadt: ”Teme-te de rău ca de foc”

Adaugat la iunie 14, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Teme-te de rău ca de foc. Nu îl lăsa să îţi atingă inima chiar dacă pare drept sau cinstit. Indiferent de circumstanţe, nu îl lăsa să intre în tine. Răul este întotdeauna rău. Uneori răul se prezintă ca o strădanie spre slava lui Dumnezeu sau ca ceva cu intenţii bune către aproapele tău. Chiar în aceste cazuri, nu te încrede în această simţire. Este o strădanie greşită şi nu este însufleţită de înţelepciune. În schimb, lucrează pentru alungarea răului de la tine. Răul, oricât de inocent se arată, încalcă iubirea îndelung-răbdătoare a lui Dumnezeu, care este slava Lui cea dintâi. Iuda a trădat pe Domnul său pentru 30 de arginţi pretextând ajutorarea săracilor. Păstrează în minte că duşmanul urmăreşte continuu moartea ta şi atacă mai violent când nu te aştepţi. Răul lui este fără sfârşit. Nu lăsa ca mândria şi iubirea de bunurile materiale să te atragă de partea lui.
Continuare…

Predică la Duminica Orbului

Adaugat la iunie 9, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre orbirea sufletească )

Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi (Ioan 9, 39)

Hristos a înviat !

Iubiţi credincioşi,

Multe învăţături de tot felul putem scoate din Sfînta Evanghelie de azi, de vom cerceta textul ei cu luare aminte. Una dintre aceste învăţături este cea despre orbirea duhovnicească a omului robit de păcate.

Continuare…