Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Slujba Sfintelor Taine. Ungerea cu Sfântul Mir

Adaugat la martie 20, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

177. Când se săvârşeşte a doua Taină, adică Ungerea cu Sfântul Mir?

În Biserica Ortodoxă această Sfânta Taină se împărtăşeşte creştinului îndată după Botez; de aceea, rânduială ei nu alcătuieşte o slujbă aparte, de sine stătătoare, ci e împreunată cu aceea a Botezului, ca o prelungire a ei.

178. Ce este Sfântul Mir?

Este untdelemnul amestecat cu mirodenii, pregătit (fiert) după o rânduială anumită în fiecare an, în primele trei zile din săptămâna Patimilor şi sfinţit de către Patriarhul Ţării, joi în aceeaşi săptămână, la Liturghie. Se împarte episcopilor şi tuturor bisericilor. Prin mulţimea mirodeniilor din care e făcut, el închipuie mulţimea şi felurimea darurilor şi puterilor Sfântului Duh. Sfântul Mir e folosit nu numai la a doua Taină, după Botez, ci şi la sfinţirea antimiselor şi a bisericilor.
Continuare…

Arta pocăinţei

Adaugat la martie 16, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Aparţii Bisericii lui Dumnezeu sau obştii credincioşilor în Hristos; această Biserică este Trupul cel Unul al lui Hristos şi Hristos Dumnezeu este Capul ei. Eşti oare un membru vrednic al acestei obşti, duci oare o viaţă sfântă, te căieşti neîncetat, cauţi să-ţi îndrepţi inima şi viaţa, năravurile, gândurile, simţămintele, intenţiile, năzuinţele, întreaga ta purtare? Eşti oare un mădular al ei viu sau mort? Oare te vor primi sfinţii, când vei trece din această viaţă vremelnică la cea veşnică? Continuare…

Să-l ajutăm pe Eugen!

Adaugat la martie 14, 2012 de Victor
Categoria: Anunturi, Articole, Binefacere


Vă scriu în speranţa că mă veţi susţine. Mă numesc Brad Eugeniu şi sunt locuitor al oraşului Chişinău.

Istoria mea a început acum 28 de ani, atunci când m-am născut… Sufăr de o boală genetică a pielii, extrem de rară şi deosebit de grea, care se numeşte epidermoliză buloasă sau altfel numită “boala fluturaşului”. Denumirea e frumoasă, dar boala e foarte dureroasă şi grea. Pielea e foarte sensibilă şi subţire, la orice lovitură plesneşte ori se umple cu bule de sânge ori cu lichid, mai apoi apar răni, care durează ani de zile. Mucoasa gurii la fel e traumatizată, dinţi aproape că nu am, am vărsături de sânge şi cel mai grav e că nu pot respira (din cauza contractării nasului). Tot corpul e pielea şi osul, tălpile sunt slab dezvoltate; un picior s-a scurtat cu timpul. Degetele s-au contractat, am un singur rinichi, iar cu anii boala progresează. Din cauza rănilor îmi este foarte greu să respir. Din păcate, noi ne tratăm singuri cu ce putem, în lipsa personalului adecvat care să-mi monitorizeze boala. Am nevoie de tratament costisitor zilnic, de unguente pentru prelucrarea pielii, materiale de pansament care la noi în ţară nu le avem şi pe care cu greu ne permitem să le procurăm. Continuare…

Pastorala ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Adaugat la martie 13, 2012 de Victor
Categoria: Articole, EUtopia

PASTORALA

Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR

din milostivirea lui Dumnezeu Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,

Evenimentele din ultima perioadă ne îndeamnă să vă adresăm un mesaj de chemare la apărarea credinţei strămoşeşti şi a Bisericii Ortodoxe.
Continuare…

Despre iubire

Adaugat la martie 13, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Sufletul meu însetează după Dumnezeul Cel Viu. Sufletul meu caută iarăşi să se sature de dulceaţa Domnului. O, nepătrunsă mila Domnului: din ţărână l-a zidit Domnul pe om şi a suflat în nările lui suflare de viaţă [Fc 2, 7], şi sufletul omului a ajuns înrudit cu Dumnezeu.
Atât de mult a iubit Domnul zidirea Sa, că a dat omului pe Duhul Sfânt, iar omul a cunoscut pe Ziditorul său şi iubeşte pe Domnul lui. Continuare…

Aflarea capului Sfîntului Ioan Botezătorul

Adaugat la martie 8, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Sfîntul Ioan BotezătorulFiind tăiat cinstitul cap al Sfîntului Ioan Înaintemergătorul, l-a luat pe tipsie necurata jucătoare şi l-a dus maicii sale, Irodiada. Iar ea, împungînd cu acul limba Sfîntului care mustra fărădelegea lor, nu l-a dat să-l îngroape odată cu trupul, pentru că se temea ca nu cumva Ioan să învieze cînd capul lui se va lipi de trup şi iar o va mustra. Deci, ea a poruncit ca trupul să-l arunce, iar ucenicii, luîndu-l noaptea în taină, l-au îngropat în Sevastia, cetatea Samariei. Însă capul l-a îngropat Irodiada, în curtea sa, în pămînt adînc, la un loc ascuns şi necinstit. Despre aceasta ştia numai femeia lui Huza, economul lui Irod, cea cu numele Ioana, care se pomeneşte în Evanghelia lui Luca. Aceea, avînd jale de uciderea cea nevinovată a Sfîntului Marelui prooroc Ioan şi de batjocura ce se făcuse cinstitului său cap, l-a luat de acolo noaptea, în taină, şi, punîndu-l într-un vas de lut, l-a îngropat în muntele Eleonul, unde era satul lui Irod. Cînd a auzit Irod vestea despre Iisus, a gîndit împreună cu Irodiada, nu cumva a înviat Ioan? Căutînd capul lui Ioan şi negăsindu-l, nu se pricepeau ce să fie. Apoi a zis Irod către casnicii săi despre Iisus: „Ioan pe care l-am tăiat, acela s-a sculat din morţi şi pentru aceasta se lucrează puteri prin el”.
Continuare…

Să postim cu adevărat!

Adaugat la martie 7, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Post

Atunci când postul este însoţit de rugăciune, citire, priveghere, mers la biserică, spovedanie, Sfânta împărtăşire, de fapte bune şi mai ales de milostenie, atunci se face şi pregătire foarte bună pentru Săptămâna Patimilor. Atunci vom simţi Sfintele Patimi. În toată această perioadă inima se va schimba, iar sufletul se va înmuia şi va simţi Patima lui Hristos cu mai multă putere. Va cunoaşte cât de mare este dragostea lui Hristos pentru om. Va vedea că Hristos Dumnezeu a petrecut o viaţă mucenicească pe pământ, ca să ne ajute pe noi, nepăsătorii, să ne nevoim. Dacă Hristos a suferit, noi, ucenicii Săi, vom alege altă cale?
Continuare…

Slujba Sfintelor Taine. Botezul

Adaugat la martie 6, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

165. Cine poate boteza?

Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul. În lipsă de preot poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul, iar la vreme de mare nevoie, dacă pruncul e pe moarte, îl poate boteza orice creştin, bărbat sau femeie şi chiar tatăl pruncului. Cum? – Afundând pruncul de trei ori în apă curată şi rostind formula sfântă a Botezului: «Botează-se robul (roaba) lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin». Dar dacă cel botezat astfel rămâne în viaţă, preotul va completa slujba Botezului, după rânduiala obişnuită, dar numai de la cufundare înainte, adică nu se mai citesc exorcismele şi nu se mai face sfinţirea apei, ci numai îl miruieşte cu Sf. Mir, citindu-I rugăciunile care urmează de aici înainte.

166. Unde se săvârşeşte Botezul?

În pridvorul sau pronaosul bisericii. Canoanele opresc săvârşirea Botezului nu numai în case, ci chiar în paraclisele din casele particulare. Numai în cazuri cu totul rare şi de mare nevoie, frig grozav, pericol de moarte pentru prunc etc., se îngăduie săvârşirea Botezului în case.
Continuare…

Postul sufletului si al trupului. Leacul lacomiei si al bolilor. Nevoia de dreapta socoteala in postire

Adaugat la martie 1, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Constantin Zorin, Post, Sanatate

“Despre regulile de purtare a razboiului duhovnicesc si cerintele asceticii istorisesc amanuntit Sfintii Parinti si nevoitorii contemporani ai Ortodoxiei. De aceea, ne vom margini aici doar la aspectele medico-psihologice ale luptei cu “lacomia pantecelui”. Izbavirea de acest viciu reprezinta o serioasa masura profilactica si terapeutica in privinta unei serii intregi de boli (v. cap. 4-6). Ne vom stradui, pe exemplul mijlocelor duhovnicesti de aparare impotriva acestei patimi, sa aratam insemnatatea luptei si cu celelalte patimi pacatoase.
Continuare…

Liturghia Darurilor mai inainte sfintite

Adaugat la februarie 29, 2012 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post, Slujbele Bisericii

1. Cele doua sensuri ale Sfintei Impartasanii

„Dintre toate randuielile liturgice apartinand Postului, una este de o importanta cruciala pentru intelegerea acestuia, iar aceasta, fiind specifica Ortodoxiei, este in mai multe feluri o cale spre intelegerea traditiei sale liturgice. Aceasta randuiala este aceea care interzice oficierea Sfintei Liturghii in zilele de rand. Indicatiile sunt clare: nu se savarseste nicidecum Sfanta Liturghie in zilele de Luni pana Vineri din timpul Postului, cu o singura exceptie – la sarbatoarea Bunei Vestiri, daca aceasta cade intr-una din aceste zile. Miercurea si Vinerea este totusi randuita o slujba de seara speciala a Sfintei Euharistii; aceasta se numeste Liturghia Darurilor mai inainte sfintite.
Continuare…