Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Omul mândru nu are linişte nici in Rai

Adaugat la septembrie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Mândria nu lasă sufletul să o apuce pe calea credinţei. Necredinciosului îi dau acest sfat: Să zică: “Doamne, dacă exişti, luminează-mă şi-ţi voi sluji din toată inima şi din tot sufletul”. Şi pentru acest gând smerit şi dispoziţie de a sluji lui Dumnezeu, Domnul îl va lumina negreşit. Dar să nu spună: „Dacă exişti, pedepseşte-mă”, căci dacă vine pedeapsa se poate să nu ai puterea de a mulţumi lui Dumnezeu şi să aduci pocăinţa.
Continuare…

Instruirea tinerilor – Sf. Teofan Zăvorâtul

Adaugat la septembrie 15, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul, Tinerii

Nu se poate hotărî cu precizie când ajunge o persoană la conştiinţa că este creştină şi la hotărârea de a trăi creştineşte de bunăvoie, în realitatea de zi cu zi, aceasta se petrece la momente diferite: la vârsta de şapte, zece, cincisprezece ani, sau şi mai târziu. Se poate ca vremea studiilor să vină mai înainte de aceasta, cum se şi întâmplă de obicei.
Continuare…

Despre pacea sufletească

Adaugat la august 6, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt. Dobândeşte pacea lăuntrică şi mii de suflete se vor mântui în jurul tău. Totul este subordonat agonisirii acestei păci, alipirea de Biserică, adevărata nădejde, îndepărtarea de patimi, iertarea greşelilor, neosândirea aproapelui, tăcerea lăuntrică.

Nimic nu este mai bun decât acea pace în Hristos, prin care sunt respinse năvălirile durerilor celor rele, din văzduhuri şi de pe pământ. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri (Efeseni 6, 12).
Continuare…

Cu ce trebuie să ne înzestrăm sufletul?

Adaugat la august 1, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, este pâinea îngerilor cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu.

Să ne înzestrăm sufletul şi cu citirea Noului Testament şi a Psaltirii, stând în picioare, ca să se producă luminarea minţii.

Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu în aşa fel încât mintea să „se scalde” parcă în Legea Domnului, conform căreia omul trebuie să trăiască.

Când omul îşi va înzestra sufletul său cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci va înţelege şi va face diferenţă între bine şi rău.
Continuare…

Rânduieli educative – Sf. Teofan Zăvorâtul

Adaugat la iunie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul

Dacă rânduiala aceasta de lucrare asupra trupului şi a puterilor mai de jos ale sufletului este ţinută în chip riguros, atunci şi sufletul va primi din ea o foarte bună pregătire pentru un viitor cu adevărat împlinit. Cu toate acestea, nu e decât o pregătire; formarea viitorului trebuie realizată printr-o lucrare hotărâtă asupra tuturor puterilor sale: minte, voinţă şi inimă.
Continuare…

Nu sunt de ajuns faptele bune – Sf. Luca al Crimeii

Adaugat la iunie 11, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

Printre oamenii care trăiesc în jurul nostru există şi unii care nu cred în Dumnezeu şi totuşi fac multe fapte bune. Adeseori am auzit următoarea întrebare: „Nu este de ajuns, nu se vor mântui oamenii cu faptele lor bune ?” Trebuie numaidecât să dau răspunsul. Nu, nu se vor mântui numai cu faptele bune. De ce nu se vor mântui ? Fiindcă aşa a spus Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, când l-a întrebat … un învăţător de lege, ispitindu-l şi zicând : Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? Iar Iisus i-a zis : Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, aceasta este prima şi cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea cu aceasta, îl vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 35-39).
Continuare…

Trufie şi hotărâre – umilinţă şi josnicie

Adaugat la iunie 6, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nimic nu este mai străin sufletului creştin ca trufia.

Zic trufie şi câtuşi de puţin cinstită vorbire şi curaj, care se potrivesc de minune creştinului.

Tot aşa, una-i umilinţa şi altceva josnicia, linguşirea şi lichelismul. Dar vă limpezesc prin câteva pilde.
Continuare…

Înconjurarea copiilor cu obiecte sfinte

Adaugat la mai 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul

Maturizându-se, simţurile aduc neîncetat prilej de lucrare închipuirii: lucrul închipuit este păstrat în memorie şi cuprinde, ca să spunem aşa, conţinutul sufletului. Dacă este aşa, atunci simţurile să rimească primele lor senzaţii de la lucrurile sfinte: icoana şi lumina candelei pentru văz, cântările sfinte pentru auz şi celelalte. Copilul nu înţelege încă nimic din ceea ce se află înaintea sa, dar ochii şi urechile i se obişnuiesc cu aceste lucruri, iar ele, intrând în inimă mai înainte, prin chiar faptul acesta scot afară celelalte lucruri.

Urmând senzaţiilor, şi primele încercări ale închipuirii vor fi sfinte; îi va fi mult mai uşor să îşi închipuie aceste lucruri decât altele; acestea vor fi cele dintâi exerciţii ale sale. Apoi, în viitor, frumosul (care dintr-un anume punct de vedere este în mod nemijlocit legat de formele care cad sub simţuri sau rămân şi în imaginaţie) nu îl va mai atrage altfel decât în chipul formelor sfinte. Continuare…

Sufletul omului este precum aurul şi boala, precum focul care îl curăţeşte

Adaugat la mai 14, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Aghioritul

Boala trupească ajută la vindecarea bolilor duhovniceşti. Când sufletul este încercat, atunci se sfinţeşte.

Boala este o binefacere foarte mare! Ea îl curăţeşte pe om de păcat şi uneori îi asigură şi plată. Sufletul omului este precum aurul şi boala, precum focul care îl curăţeşte. Este de-ajuns ca omul să aibă răbdare şi s-o primească cu bucurie. Boala trupească ajută la vindecarea bolilor duhovniceşti. Când sufletul este încercat, atunci se sfinţeşte.

Când omul se simte perfect, cu sănătatea nu este bine. Mult mai bine este să sufere de ceva. De aceea, dacă cineva nu are obligaţii de îndeplinit, să prefere bolile decât sănătatea. Prin sănătatea lui este în pagubă, în timp ce prin boală, când o înfruntă cu răbdare, are câştig.
Continuare…

Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

Adaugat la aprilie 30, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blândeţe laşitatea.

Să ia aminte bine oricine crede că este stăpân al unei virtuţi, pe când el nu are decât viciul.
Continuare…