Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Când te căsătorești spui „da” și greutăților familiale

Adaugat la octombrie 23, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Sfintii de la Optina

Greutătile familiale trebuie să le îndurăm ca pe o soartă aleasă de către noi de bună voie. Gândurile ascunse în acest caz sunt mai degrabă dăunătoare decât utile. Este mântuitor doar să te rogi lui Dumnezeu pentru tine personal şi pentru familie, ca să rânduiască El ceea ce ne este folositor potrivit sfintei Sale voi.
Continuare…

Aminteşte-ţi de nedreptăţile tale!

Adaugat la iulie 10, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Pentru liniştirea sufletelor voastre, găsesc de cuviinţa să vă amintesc cuvintele evanghelice ale Domnului însuşi: Dacă cineva te va lovi peste obrazul stâng, întoarce-l şi pe cel drept. Adică, atunci când suntem mustraţi şi învinuiţi de cele pentru care nu suntem vinovaţi, trebuie să ne îndreptăm gândurile noastre spre acele situații în care am fost vinovaţi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Continuare…

Viața să-ți fie ca un izvoraş curat, care să nu sece niciodată!

Adaugat la octombrie 23, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Dragă N.! Nu fi ca o muscă sâcâitoare, care uneori zboară de jur-împrejur, iar alteori mai şi înţeapă, necăjind pe cei din jur, ci fii ca albina înţeleaptă, care primăvara îşi începe lucrul cu osârdie şi spre toamnă termină fagurii cu miere, dulci ca notele cântate cu măiestrie. De faguri te îndulceşti, iar notele le asculţi cu plăcere…
Continuare…

Cum recunoaștem uneltirile diavolului?

Adaugat la iulie 10, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Războinicii de gând pradă pe cel ce primeşte închipuirile cele rele, amestecându-şi împreună cu acestea voia sa. Închipuirile acestor furi sunt fără rânduială şi nepotrivite cu lucrul, precum zice cuvântul Evangheliei: Acela ce nu intră prin uşi în staulul oilor, ci sare pre aiurea, acela fur este şi tâlhar… Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie, şi să piarză” (Ioan 10, 1).
Continuare…

Față în față cu boala – ce facem?

Adaugat la octombrie 23, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Regret că starea sănătății tale la ora actuală e foarte gravă… Însă Sfântul Ioan Scărarul numește și boala nevoință ascetică și, în același timp, ascetism îmbucurător, chiar dacă fără de voie. Îl numește îmbucurător fiindcă pentru ascetismul de bunăvoie există puțini doritori; el se poate amesteca cu mândria, precum și defăimarea altora; dar în ascetismul involuntar al bolii, omul nu are cu ce să se mândrească, e nevoit însă să-l suporte, într-un fel sau altul, chiar dacă fără voie, din cauza necesității; n-are de ales.
Continuare…

Din invataturile Sfantului Varsanufie de la Optina

Adaugat la aprilie 14, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Sfantul Varsanufie de la Optina– Să nu plecaţi din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veţi pierde harul ce-l primiţi.
.
– Cînd intri în biserică, să-ţi aduci aminte că ea este casa lui Dumnezeu. Să stai în ea cugetand neîncetat în mintea ta că te afli în casa Lui. Şi să nu laşi nici o clipă să fugă din mintea ta gandul că Dumnezeu Se află alături de tine. Şi să nu-ti îngădui niciodată, sub nici un motiv, vreo libertate şi vreun confort în mişcările tale, cat timp te afli înlăuntrul bisericii.

– Să nu daţi importanţă faptului că după Sfanta Împărtăşanie vă vin multe ganduri urate şi dorinţe rele. Satana vă luptă mai tare în această zi, ca să vă pierdeţi folosul ce l-aţi primit. Moţăiala in timpul sfintei slujbe este lucrarea diavolului! Să vă luptaţi cu ea cat de mult puteţi. Şi să nu spuneţi niciodată: „Maine mă voi împărtăşi”, ci : „Dacă Domnul se va milostivi si mă va învrednici, mă voi împărtăşi.”

– Să nu judeci niciodată pe cineva. Şi, mai ales, ceea ce ţi se pare că este rău. Patima aceasta este foarte cumplită şi greu o biruiţi.

– Să nu vă încredeţi în bînuieli. Omul care se încrede în sugestiile celui viclean şi bănuieşte, este stăpanit de diavolul, care îi arată şi lucruri care niciodată nu s-au făcut. Cand diavolul vă arată lipsurile şi slăbiciunile altora şi vă îmbranceşte în judecată, să vă spuneţi vouă înşivă : „Eu sunt mai rău decat acela. Eu sunt vrednic de osanda veşnică. Doamne, miluieşte-mă!” Chiar dacă spuneţi aceste cuvinte fără tărie, totuşi trebuie să le spuneţi.
Continuare…

În Biserică nu e loc de „bisericuţe”

Adaugat la octombrie 23, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Sfântul Apostol Pavel spune: „Pacea să urmaţi cu toţii şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pre Domnul” (Evrei 12, 14).

Şi iarăşi: „Mi s-a arătat mie pentru voi, fraţii mei, că pricini sunt între voi. Şi zic acestea, că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel; iar eu sunt al lui Apolo; iar eu sunt al lui Chifa; iar eu al lui Hristos.Sau doară S-a împărţit Hristos? Sau Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau întru numele lui Pavel v-aţi botezat?” (I Corinteni 1,11-13).
Continuare…

Viaţa nu poate fi permanent fericită

Adaugat la octombrie 23, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Dacă soarele va străluci tot timpul, pe câmp totul se va veşteji, de aceea este nevoie de ploaie. Dacă va ploua tot timpul, totul va fi la pământ, de aceea este nevoie de vânt. Iar dacă vântul nu va fi de ajuns, este nevoie şi de furtună, ca să alunge toţi norii. Toate acestea omului îi sunt de folos la vremea lor, pentru că este schimbător.
Continuare…

Patima fumatului – Sf. Ambrozie de la Optina

Adaugat la octombrie 24, 2013 de Victor
Categoria: Cuvinte duhovnicesti, Pilde si povestiri, Sfintii de la Optina

Un fumător înrăit din St. Petersburg, Alexie Ştefanovici Maiorov, a început într-o vreme să simtă consecinţele vătămătoare ale fumatului asupra sănătăţii sale. Nenumăratele sfaturi şi îndemnuri ale prietenilor lui s-au dovedit deşarte. În cele din urmă, în anul 1888, Alexie Ştefanovici a alergat la ajutorul stareţului Ambrozie şi, printr-o scrisoare, i-a cerut să-i arate modul în care ar putea lupta împotriva patimii sale.

În scrisoarea sa din data de 12 Octombrie 1888, Stareţul Ambrozie i-a răspuns lui Alexie Maiorov următoarele:
Continuare…

Cum să alegi soţul? – Sf. Macarie de la Optina

Adaugat la septembrie 20, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

În primul rând, trebuie să alergaţi cu rugăciune la Dumnezeu şi la Preacurata Maică a Domnului – mijlocirea ei este puternică înaintea lui Dumnezeu: ca să rânduiască El soarta voastră după sfânta Lui voie şi, dacă va fi cu folos să primiţi această propunere în căsătorie, să vă trimită ajutorul Lui şi binecuvântarea, iar dacă vă este nefolositor, atunci cu judecăţile Lui să desfacă planul acesta.
Continuare…