Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Înconjurarea copiilor cu obiecte sfinte

Adaugat la mai 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul

Maturizându-se, simţurile aduc neîncetat prilej de lucrare închipuirii: lucrul închipuit este păstrat în memorie şi cuprinde, ca să spunem aşa, conţinutul sufletului. Dacă este aşa, atunci simţurile să rimească primele lor senzaţii de la lucrurile sfinte: icoana şi lumina candelei pentru văz, cântările sfinte pentru auz şi celelalte. Copilul nu înţelege încă nimic din ceea ce se află înaintea sa, dar ochii şi urechile i se obişnuiesc cu aceste lucruri, iar ele, intrând în inimă mai înainte, prin chiar faptul acesta scot afară celelalte lucruri.

Urmând senzaţiilor, şi primele încercări ale închipuirii vor fi sfinte; îi va fi mult mai uşor să îşi închipuie aceste lucruri decât altele; acestea vor fi cele dintâi exerciţii ale sale. Apoi, în viitor, frumosul (care dintr-un anume punct de vedere este în mod nemijlocit legat de formele care cad sub simţuri sau rămân şi în imaginaţie) nu îl va mai atrage altfel decât în chipul formelor sfinte. Continuare…

Sufletul omului este precum aurul şi boala, precum focul care îl curăţeşte

Adaugat la mai 14, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Aghioritul

Boala trupească ajută la vindecarea bolilor duhovniceşti. Când sufletul este încercat, atunci se sfinţeşte.

Boala este o binefacere foarte mare! Ea îl curăţeşte pe om de păcat şi uneori îi asigură şi plată. Sufletul omului este precum aurul şi boala, precum focul care îl curăţeşte. Este de-ajuns ca omul să aibă răbdare şi s-o primească cu bucurie. Boala trupească ajută la vindecarea bolilor duhovniceşti. Când sufletul este încercat, atunci se sfinţeşte.

Când omul se simte perfect, cu sănătatea nu este bine. Mult mai bine este să sufere de ceva. De aceea, dacă cineva nu are obligaţii de îndeplinit, să prefere bolile decât sănătatea. Prin sănătatea lui este în pagubă, în timp ce prin boală, când o înfruntă cu răbdare, are câştig.
Continuare…

Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

Adaugat la aprilie 30, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blândeţe laşitatea.

Să ia aminte bine oricine crede că este stăpân al unei virtuţi, pe când el nu are decât viciul.
Continuare…

Despre moarte, înviere şi viaţa de apoi

Adaugat la aprilie 23, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

După cum, de altfel, a spus-o şi Nietzsche, nu are importanţă viaţa veşnică [în sine], ci faptul ca eu să fiu viu, veşnic. Sau altfel spus: nu mă interesează supravieţuirea [singulară] în veşnicie a vreunei părţi a fiinţei mele, a sufletului, de pildă. Asta nu este tocmai similar cu a avea existenţă veşnică, că voi putea să mă bucur, să iubesc, să mă desfăt sufleteşte şi trupeşte de ceilalţi…

Faptul acesta, anume că esenţa omului nu este doar sufletul, constituie de altfel şi revoluţia umanistă pe care o aduce creştinismul. Înainte de creştinism, Platon considera trupul drept mormânt al sufletului, iar Socrate se bucura înainte de a muri pentru că, zicea el, sufletul lui urma să se elibereze din închisoarea trupului…

În antiteză, aşadar, cu această viziune, în creştinism, încă din primul veac, noţiunea de ”chip al lui Dumnezeu” se aplica şi trupului, fiind considerat de aceeaşi valoare ontologică cu sufletul. Creştinismul a vorbit despre om ca ”întreg”, adoptând cea dintâi abordare holistică a omului. Deşi noţiunea biblică de ”suflet” înseamnă, într-adevăr, ”întregul”, adică deopotrivă trupul şi ceea ce numim astăzi ”suflet”, în tot Occidentul, datorită lui Augustin, a fost foarte dificil să fie percepută această dimensiune. În Occident a predominat acel cogito ergo sum, iar nu cunoscutul iubesc, deci exist, specific spiritualităţii răsăritene.

Omul se va mântui aşa cum este: întreg, cu sufletul şi trupul. Acesta este şi motivul, de altfel, pentru care primii creştini stârniseră furia filosofilor, care îi caracterizau pe creştini ca fiind ”materialişti”. Continuare…

Gândurile păcătoase

Adaugat la aprilie 15, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Efrem Vatopedinul, Interviuri

Cunoscuta revistă rusească “Slavianka” a publicat un interviu cu arhimandritul Efrem, egumenul Sfintei Mari Mănăstiri a Vatopedului, pe tema “Gândurile păcătoase”. Gheronda Efrem, care este cunoscut tuturor datorită profunzimii cuvântului său duhovnicesc şi clarităţii cu care descrie cele mai subtile sensuri spirituale, încearcă să ne ofere o imagine cât mai limpede a ceea ce numim gânduri păcătoase, subliniind faptul că uneori anumite gânduri ne întăresc duhovniceşte.
Continuare…

Stricăciuni legate de bogăţie şi de sărăcie

Adaugat la aprilie 11, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cercetaţi cu băgare de seamă necazurile bogăţiei şi ale sărăciei, sau, mai degrabă, nu ale bogăţiei şi ale sărăciei, ci ale celor ce sunt bogaţi sau săraci.

Să vedem în care din aceste două stări suntem mai bine înarmaţi pentru mântuirea noastră. Care credeţi că este păcatul alipit sărăciei? Minciuna. Dar bogăţiei? Trufia, mama tuturor păcatelor, care a făcut pe diavol ceea ce este, ceea ce nu era la început.
Continuare…

Cuviosul Porfirie – Despre Antihrist şi 666

Adaugat la aprilie 8, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

L-am întrebat într-o zi, în chilia lui:

”Părinte, în ultima vreme se vorbeşte mult despre 666, despre venirea lui antihrist care se apropie – unii susţin chiar că a şi venit; se vorbeşte de asemenea mult despre pecetluirea electronică a mâinii drepte sau a frunţii, despre confruntarea dintre Hristos şi antihrist şi despre zdrobirea celui din urmă, despre a Doua Venire a Domnului. Sfinţia-voastră ce spuneţi de toate acestea?”.

Părintele a răspuns:

”Ce să spun? Eu nu spun că am văzut-o pe Maica Domnului, că va avea loc război şi altele asemenea. Ştiu că va veni antihrist, că va avea loc a Doua Venire a Domnului, dar când vor fi acestea, nu ştiu. Mâine? Peste 1000 de ani? Nu ştiu. Dar nu mă neliniştesc din pricina asta, căci ştiu că ceasul morţii înseamnă pentru fiecare din noi a Doua Venire a Domnului. Iar ceasul acesta este foarte aproape”.
Continuare…

Ce anume face raiul, rai şi iadul, iad?

Adaugat la martie 26, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

În învăţătura tipic neortodoxă, iadul este un loc creat de Dumnezeu unde cei răi sunt surghiuniţi pentru a fi chinuiţi pentru veşnicie. Cei osândiţi sunt despărţiţi spaţial de Dumnezeu, de Împărăţia Sa, de poporul Său şi de iubirea Sa. Dar în concepţia creştin-ortodoxă, atât raiul cât şi iadul nu sunt spaţiale, ci relaţionale. Prin urmare, scopul creştinului nu este de a merge în rai, ca într-un loc, ci mai degrabă să crească în adâncirea comuniunii cu Dumnezeu prin dobândirea Duhului Sfânt, începând din această viaţă şi continuând pentru veşnicie. Continuare…

Îndrumarea puterilor în creştere ale sufletului şi trupului

Adaugat la martie 12, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul

Mai întâi se stârnesc trebuinţele trupului, rămânând într-o stare de lucrare neîncetată până la moarte. Este de cea mai mare însemnătate ca ele să fie ţinute în frâul cuvenit şi întărite cu puterea obişnuinţei, pentru ca mai târziu să avem cât mai puţină tulburare din partea lor.
Continuare…

Dragostea – Gheronda Iosif Vatopedinul

Adaugat la februarie 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Desăvârşita dragoste este născută din nepătimire, nepătimirea este născută de nădejdea în Dumnezeu; pe nădejde o naşte răbdarea şi mărinimia. Pe acestea le naşte înfrânarea; înfrânarea este născută de frica dumnezeiască. Pe aceasta o naşte credinţa în Dumnezeu.

2. Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu îl iubeşte, fără doar şi poate, şi pe aproapele său. Un astfel de om se scârbeşte de lăcomie; îşi economiseşte banii săi potrivit voii lui Dumnezeu şi îi împarte acelora care au nevoie.
Continuare…