Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Vârsta tulbure a tinereţii

Adaugat la decembrie 17, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Teofan Zavoratul, Tinerii

Curgerea vieţii noastre este zăgăzuită de vârsta tulbure a tinereţii. E vremea în care viaţa trupului şi a sufletului dă în clocot. Un copil, un băiat, trăieşte liniştit; un om matur are doar câteva izbucniri mai năprasnice; iar cei împodobiţi cu părul alb deja alunecă spre tihnă. Doar tinereţea clocoteşte de fierberea vieţii.
Continuare…

Virtutea trebuie învăţată treptat

Adaugat la decembrie 10, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Asemuiţi-vă în deprinderea virtuţii pruncilor. Ei învaţă, mai întâi, forma regulată a literelor, şi aşa, pornind de la acestea, propăşesc pe calea cititului. Să facem ca ei.

Să învăţăm, mai întâi, să nu jurăm strâmb, să nu bârfim, să nu cârtim.

Apoi, să trecem, ca să zic aşa, la altă linie, să nu mai fim invidioşi, lacomi, beţivi, brutali, leneşi.
Continuare…

Rugăciunea minţii şi creştinii din lume

Adaugat la decembrie 2, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Mereu se pune întrebarea: e posibil ca aceia care trăiesc în lume să se îndeletnicească cu rugăciunea minţii? Pentru cei care întreabă, vom răspunde afirmativ. Da, este posibil. Ca să fie înţeles îndemnul nostru de către cei interesaţi, precum şi demonstraţia, pentru necunoscători, voi lămuri pe scurt acest subiect, astfel încât să nu mai fie preocupaţi de interpretările diferite ale “rugăciunii minţii” şi de definirea acesteia.

În general, rugăciunea este singura lucrare şi virtute deopotrivă necesare şi obligatorii pentru întreaga fire cuvântătoare, simţitoare şi înţelegătoare, omenească şi îngerească, de aceea ni se şi porunceşte să o lucrăm neîncetat.

Rugăciunea nu se împarte dogmatic în tipuri şi moduri, dar, după spusele Sfinţilor noştri Părinţi, fiecare tip şi mod de rugăciune este folositor, fiind de ajuns să nu afle omul în vreo rătăcire sau influenţă demonică. Scopul acestei lucrări atotvirtuoase este să îndrepteze şi să păstreze mintea omului la Dumnezeu. Pentru aceasta, aşadar, Părinţii ne-au pus la îndemână cele mai uşoare moduri simplificând rugăciunea, astfel încât mintea noastră să se îndrepteze şi să rămână la Dumnezeu într-un chip cât mai simplu şi statornic. Continuare…

Tăria şi dulceaţa dragostei lui Dumnezeu

Adaugat la noiembrie 26, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu se află nimic, asupra căruia să nu biruiască dragostea.

Când e vorba de dragostea lui Dumnezeu, care-i mai presus de toate; nici focul, nici sabia, nici sărăcia, nici boala, nici moartea, nici orice altceva, nu poate înfricoşa pe acela care adăposteşte în sine această dragoste. El nu va avea ochi nici pentru cer, nici pentru pământ, întreaga-i fiinţă va aspira spre singura ţintă, frumuseţea şi slava dumnezeiască.
Continuare…

Putem şi trebuie să facem orice pentru dragostea lui Dumnezeu

Adaugat la noiembrie 12, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu trebuie să facem nimic zadarnic, fără ţintă; în toate, după îndemnul lui Pavel, trebuie să lucrăm spre slava lui Dumnezeu.

Fie că mâncaţi – zice el – fie că beţi, fie că faceţi orice ar fi, săvârşiţi totul spre slava lui Dumnezeu”.

Dar cum e cu putinţă – veţi zice – să bem şi să mâncăm spre slava lui Dumnezeu?
Continuare…

Conştiinţa omenească

Adaugat la noiembrie 5, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Citim în Psalmii lui David: „Iar peste durerea rănilor mele au adăugat şi altă durere” (Psalm 68, 27). Acest lucru se potriveşte foarte bine cu ceea ce noi denumim conştiinţă, fiindcă aceasta, numai durere şi chin aduce în viaţa omului. S-ar părea că ,,pedeapsa” aceasta i-a fost dată omului ca să se chinuiască fără nici un motiv pe această cale fără întoarcere, în dificilele împrejurări ale vieţii lui. Ce influenţă are asupra vieţii conştiinţa, şi, mai ales, ce anume exercită ea, astfel încât să controleze la sânge gândurile şi faptelor tuturor? Ea este un prigonitor continuu al liniştii, un vierme neadormit care sălăşluieşte în minte şi în inimă şi otrăveşte fiecare mişcare şi fiecare acţiune a omului care ar avea drept scop confortul şi liniştea sa.
Continuare…

Primirea de bunăvoie a jugului lui Hristos

Adaugat la noiembrie 3, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Teofan Zavoratul

S-a spus deja că trebuie să existe o clipă aparte în care omul să îşi înnoiască cu bunăştiinţă în conştiinţa sa toate datoriile de creştin şi să ia asupră-şi jugul lor ca pe o lege de neclintit.

La Botez, ele au fost primite fără conştiinţa lor, căci atunci erau păstrate mai mult de mintea şi credinţa altcuiva, şi în nevinovăţie, dar acum omul trebuie să îşi ia cu bunăştiinţă asupră-şi jugul cel bun al lui Hristos, să aleagă viaţa de creştin şi să se închine în întregime doar lui Dumnezeu, astfel ca mai târziu în toate zilele vieţii sale să poată sluji cu râvnă Lui. Abia acum începe omul viaţa creştină. Continuare…

Despre frăţietatea creştină

Adaugat la octombrie 29, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Să nu ne mulţumim de a căuta numai propria noastră mântuire.

La război, dacă un soldat nu se gândeşte decât să se scape fugind, el se va pierde şi cu el dimpreună tovarăşii. Soldatul vrednic, care se luptă pentru alţii, îi mântuie, mântuindu-se şi el.
Continuare…

Despre smerenie – Părintele Iosif Vatopedinul

Adaugat la octombrie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Aş dori să vă amintesc de acel frumos stih din icoasele Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, care spune: ”Bucură-te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile omeneşti. Bucură-te, adâncime, care nu te poţi lesne vedea nici cu ochii omeneşti”. Dacă vă amintiţi de subiectul lecturii noastre de la masa de prânz – era despre smerenie. Exact subiectul de care ne ocupăm acum. Pentru că, deşi smerenia este o îndatorire obştească a fiecărui creştin, mai ales pentru monah ea este ţintă şi scop. De aceea, şi schima monahală, felul cum se îmbracă monahul, felul în care locuieşte, în care se hrăneşte, în care se poartă şi, îndeobşte, prin întreaga lui atitudine urmăreşte să dobândească cugetul smerit.
Continuare…

Viaţa nu poate fi permanent fericită

Adaugat la octombrie 23, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Dacă soarele va străluci tot timpul, pe câmp totul se va veşteji, de aceea este nevoie de ploaie. Dacă va ploua tot timpul, totul va fi la pământ, de aceea este nevoie de vânt. Iar dacă vântul nu va fi de ajuns, este nevoie şi de furtună, ca să alunge toţi norii. Toate acestea omului îi sunt de folos la vremea lor, pentru că este schimbător.
Continuare…