Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Umilinţă făţarnică

Adaugat la aprilie 6, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Chiar de vă veţi umili, dar de nu veţi suferi să v-o zică alţii, aceasta nu-i umilinţă, nu mai e mărturisirea greşelilor, ci e numai arătare şi slava zădarnică.

Cum? Arătare este a te chema păcătos? Da, căci în felul acesta, ne clădim pe nedrept un renume de umilinţă, suntem lăudaţi, suntem preţuiţi, în loc ca, din pricina unei purtări potrivnice, să fim dispreţuiţi, aşa că lucrăm pentru slavă.
Continuare…

Predică la Duminica a V-a a Sfîntului şi Marelui Post (a Sfintei Maria Egipteanca)

Adaugat la aprilie 2, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre slava deşartă şi mînie)

Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stînga Ta, întru slava Ta (Marcu 10, 36-37)

Iubiţi credincioşi,

Dacă aţi ascultat cu atenţie şi evlavie citirea Sfintei Evanghelii de azi, pe lîngă alte sfinte învăţături care izvorăsc din cuvintele Mîntuitorului, aţi auzit şi de cererea celor doi Apostoli, Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu. Iată ce au cerut: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stînga Ta întru slava Ta (Marcu 10, 35-37).

Continuare…

Cel ce iubeşte omul, nu se poate alipi de animale

Adaugat la martie 31, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Fericitul Stareţ mi-a fost un mare dar de sus şi o deosebită experienţă. Era chipul adevăratului creştin, ce mă izbea prin desăvârşirea lui; zăream în el o uimitor de armonioasă îmbinare a ceea ce ar fi extremităţi de neîmpăcat. Astfel, pe de-o parte, vedeam în el o neobişnuită compătimire faţă de tot ce este viu, faţă de toată făptura, atingând măsuri unde, în chip firesc, s-ar naşte gândul că ar fi vorba de o sensibilitate patologică, neobişnuită oamenilor de o asemenea bărbăţie; şi totodată întâmpinai aici o altă latură a vieţii sale ce vădea faptul că cea dintâi nu fusese un fenomen patologic, ci cu adevărat o măreţie mai presus de fire şi o milostivire a harului.

Stareţul se purta cu grijă până şi faţă de plante: chiar şi faţă de ele orice grosolănie ce putea să le aducă daună o socotea potrivnică învăţăturii harului. Îmi amintesc cum odată mergeam cu el pe poteca ce ducea de la Mănăstire la coliba unde am petrecut un an. Coliba se afla la un kilometru de Mănăstire. Stareţul venea să vadă sălaşul meu. Continuare…

În şcoala vieţii duhovniceşti intră fiecare la vremea lui

Adaugat la martie 30, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Privind la tot ce se petrece în lume, în ţara noastră, în Biserică şi în noi înşine, am avea acum de ce să deznădăjduim, dacă făgăduinţele şi adevărurile lui Dumnezeu cele veşnice, neschimbate şi dătătoare de viaţă nu ne-ar arăta scopul vieţii – căutarea lui Dumnezeu Cel veşnic Viu. Neschimbat este scopul, neschimbată este şi slujirea lui Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici, neschimbată este şi duhovnicia. Nu există nimic întâmplător în viaţă şi nici nu poate exista, căci Dumnezeu Proniatorul conduce lumea şi fiecare împrejurare are un sens duhovnicesc înalt şi este dăruită de Dumnezeu pentru împlinirea scopului vieţii noastre de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Fidelitatea faţă de acest scop înalt, credinţa şi devotamentul faţă de Sfânta Ortodoxie trebuie şi este posibil să fie păstrate, în pofida conjuncturilor potrivnice externe.
Continuare…

Predica la Duminica a IV-a din Post – a Sfantului Ioan Scararul

Adaugat la martie 26, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

Evanghelia despre alungarea duhului mut

Marcu 9:17-32

Si I-a raspuns Lui unul din multime: Invatatorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Si oriunde-l apuca, il arunca la pamant si face spume la gura si scrasneste din dinti si intepeneste. Si am zis ucenicilor Tai sa-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, raspunzand lor, a zis: O, neam necredincios, pana cand voi fi cu voi? Pana cand va voi rabda pe voi? Aduceti-l la Mine. Si l-au adus la El. Si vazandu-l pe Iisus, duhul indata a zguduit pe copil si, cazand la pamant, se zvarcolea spumegand. Si l-a intrebat pe tatal lui: Cata vreme este de cand i-a venit aceasta? Iar el a raspuns: Din pruncie. Si de multe ori l-a aruncat si in foc si-n apa ca sa-l piarda. Dar de poti ceva, ajuta-ne, fiindu-Ti mila de noi. Iar Iisus i-a zis: De poti crede, toate sunt cu putinta celui ce crede. Si indata strigand tatal copilului, a zis cu lacrimi: cred, Doamne! Ajuta necredintei mele! Iar Iisus, vazand ca multimea da navala, a certat duhul cel necurat zicandu-i: Duh mut si surd, Eu iti poruncesc: Iesi din el si sa nu mai intri in el! Si racnind si scuturandu-l cu putere, duhul a iesit; iar copilul a ramas ca mort, incat multi ziceau ca a murit. Dar Iisus, apucandu-l de mina, l-a ridicat, si el s-a sculat in picoare. Iar dupa ce a intrat in casa, ucenicii Lui L-au intrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut sa-l izgonim? Acest neam de demoni cu nimic nu poate iesi decat numai cu rugaciune si cu post.
Continuare…

Predică la Duminica a III-a a Sfîntului şi Marelui Post (a Sfintei Cruci)

Adaugat la martie 19, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre valoarea sufletului)

…Ce va folosi omul de va dobîndi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său?
Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?
(Marcu 8, 36-37)

Iubiţi credincioşi,

În predica Sfintei Evanghelii de astăzi vom vorbi, pe cît ne va lumina Preabunul Dumnezeu, despre cinstea omului şi despre valoarea sufletului omenesc. Iată ce spune Mîntuitorul: Ce va folosi omul de ar dobîndi toată lumea, dar îşi va pierde sufletul său? (Marcu 8, 36). Apoi zice: Ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său (Marcu 8, 37). Auziţi, fraţii mei, cît de mare şi nemăsurată valoare are sufletul nostru şi la cîtă cinste şi preţuire l-a ridicat Însuşi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos? Şi dacă este aşa, cine va putea vreodată a se împotrivi acestui adevăr?

Continuare…

Despre umilinţa cea trufaşă

Adaugat la martie 15, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu vă mândriţi cu umilinţa voastră!…

Poate veţi râde de ceea ce-am zis: „Umilinţa poate duce la trufie?”

Nu vă miraţi – ea zămisleşte mândrie când nu-i sinceră. Cum aşa? Când ea urmăreşte încuviinţarea oamenilor şi nu a lui Dumnezeu, când e săvârşită întru aşteptarea laudei şi spre propria desfătare. Ceea ce e diavolesc.
Continuare…

Predică la Duminica a II-a a Sfîntului şi Marelui Post (a Sfîntului Grigorie Palama)

Adaugat la martie 12, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre puterea credinţei celor mulţi )

Şi văzînd Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! (Marcu 2, 5)

Iubiţi credincioşi,

Cuvîntul lui Dumnezeu este plin de nemărginite învăţături. În predica de azi vom vorbi despre puterea rugăciunii făcută cu credinţă de mai mulţi. Căci, precum cînd se aprind mai multe lumînări într-o cameră întunecată, mai mare lumină se face şi precum cînd se adună mai mulţi cărbuni la un loc mai multă căldură dau, aşa şi credinţa mai multora, mai mare trecere are înaintea lui Dumnezeu.

Continuare…

Predică la Duminica I din Post (a Ortodoxiei)

Adaugat la martie 5, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Icoane, Ilie Cleopa, Predici

(Despre cinstirea Sfintelor Icoane)

Şi vei face doi heruvimi de aur turnat şi îi vei pune pe ei de amîndouă laturile acoperămîntului împăcării.
Mă voi face cunoscut ţie de acolo şi îţi voi grăi între cei doi heruvimi
(Ieşire 25, 18-22)

Iubiţi credincioşi,

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte astăzi un mare aşezămînt apostolesc şi sobornicesc, anume cultul sfintelor icoane. Acesta s-a aşezat prin hotărîrea Sfîntului şi marelui Sinod Ecumenic al şaptelea de la Niceea din anul 787, la care au luat parte trei sute şaizeci şi şapte de Sfinţi Părinţi şi o sută treizeci şi şase de arhimandriţi şi stareţi de mănăstiri. Sinodul a fost condus din partea Bisericii Ortodoxe de Răsărit de Sfîntul Tarasie patriarhul Constantinopolului. Din partea Bisericii de Apus a fost Petru, arhiepiscopul Romei, însoţit de Petru, prezbiter şi egumen al mănăstirii Sfîntul Sava din Roma, din partea papei Adrian.

Continuare…

Sâmbetele Postului Mare

Adaugat la martie 4, 2017 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Sfinţii Părinţi compară adesea Postul cu călătoria de patruzeci de ani a poporului ales în pustiu. Ştim din Biblie că pentru a salva poporul Său de la deznădejde şi pentru a le descoperi, de asemenea, planul Său (de mîntuire a lumii – n.tr.) Dumnezeu a săvîrşit multe minuni de-a lungul acestei călătorii; prin analogie, acelaşi model de explicaţie este dat de Sfinţii Părinţi şi celor patruzeci de zile ale Postului.

Deşi finalitatea sa este Pastele, ţara făgăduită a împărăţiei lui Dumnezeu, Postul Paştelui are la sfîrşitul fiecăreia din săptămînile sale un „popas” special – o anticipare a acelei finalităţi. Sunt două zile „euharistice” – Sîmbăta şi Duminica – care în călătoria duhovnicească a Postului au o semnificaţie deosebită.
Continuare…