Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


De vom răbda, nu vom greşi

Adaugat la decembrie 3, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Nu trebuie să se teamă sau să fugă omul de încercări, că cel ce fuge de încercări cade în ele şi umblând din loc în loc nu va afla odihnă, nici va dobândi loc şi vreme de folos în toate zilele vieţii sale. Că se cade a nădăjdui şi a căuta mila lui Dumnezeu şi a-şi aduce aminte de cele din veac preaslăvite minuni şi de ajutorul dat plăcuţilor Săi, care au nădăjduit spre Dânsul.
Continuare…

Sfatul Sfântului Luca al Crimeii: „Rugaţi-vă neîncetat!”

Adaugat la noiembrie 30, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

„Rugaţi-vă neîncetat” nu înseamnă numai să citeşti rugăciuni, să faci închinăciuni şi să mergi la biserică. Lucrurile nu stau aşa. Putem să ne rugăm neîncetat, mereu şi pretutindeni.

Singurul lucru de care avem nevoie este ca inima să ne fie dispusă la rugăciune.
Continuare…

Gândurile cele rele întunecă și pierd mintea

Adaugat la noiembrie 28, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

După cum ouăle ce se încălzesc în sân scot pui, așa și cugetele nedescoperindu-se ies în lucruri.

După cum caii, când aleargă, se întrec uni cu alții, așa și însoțirea cea bună se îndeamnă pe sine.

După cum norii ascund soarele, așa și gândurile cele rele întunecă și pierd mintea.
Continuare…

Foloasele şi vredniciile iertării

Adaugat la noiembrie 26, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Gândiți-vă la toate greșelile de care aveți a da socoteala – şi, mai ales, să uitați nedreptățile săvârșite de alții vouă, iertați pe cei care v-au jignit, ca să aveți dreptul ca înșivă să fiţi iertați – şi să câștigați, astfel, o ușurare a necazurilor voastre.
Continuare…

Copiii învață de la părinți binele sau răul, pentru toată viața

Adaugat la noiembrie 19, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Luca al Crimeii

Iisus a răspuns: Adevăr vă grăiesc: Nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească însutit – acum în vremea aceasta de prigoniri – case și frați și surori și mame și copii și țarine; iar în viața ce va să vină, viața veșnică (Marcu 10, 29-30).
Continuare…

Testamentul Sfântului Ioan de Rila

Adaugat la noiembrie 1, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Eu, smeritul şi păcătosul Ioan, care nu am săvârşit nici o faptă bună pe pământ, nu am aflat pe nimeni când am venit întâi în pustia Rilei, ci numai fiare sălbatice şi hăţişuri neumblate. M-am sălăşluit în ea cu fiarele, lipsit fiind de hrană, de acoperiş, având doar cerul ca acoperământ, pământul aşternut şi iarba hrană. Dar Bunul Dumnezeu, pentru a Cărui iubire am dispreţuit toate şi am îndurat foamea şi setea, îngheţul şi arşiţa soarelui şi goliciunea trupului, nu m-a părăsit nici o clipă, ci ca un Părinte milostiv şi iubitor de oameni mi-a îndestulat din belşug toate nevoile. Dar oare ce-l pot eu dărui Domnului pentru toate cele câte mi-a dăruit El? (v. Ps. 115, 3) Multe sunt binefacerile Lui către mine, căci a privit dintru înălţimea Lui cea sfântă cu milostivire spre smerenia mea (v. Ps. 101, 20; 30, 8) şi m-a ajutat să rabd totul – nu eu, ci puterea lui Hrislos, care este în mine (I Cor. 15, 10; II Cor. 12, 9) -, căci tot darul cel bun de la El este şi tot darul desăvârşit de sus vine (v. Iac. 17).

Şi, văzându-vă astăzi adunaţi întru Domnul, aici, unde, după cum v-am spus, nu s-a sălăşluit până acum suflet de om, ci numai fiare sălbatice, şi simţindu-mi sfârşitul apropiindu-se grabnic, din această pricină am cugetat să vă las, înaintea despărţirii mele (v. II Tim. 4, 6) de viaţa de aici, o povaţă părintească, aşa precum părinţii trupeşti lasă fiilor lor moştenire pământească – argint, aur şi alte averi ca, atunci când veţi pomeni pe părintele vostru după Sfântul Duh, să nu uitaţi moştenirea lăsată de el.
Continuare…

Raţionamentele credinţei

Adaugat la octombrie 25, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Dacă vrei să ceri, rugându-te lui Dumnezeu, ceva bun şi de folos, se cuvine să te pregăteşti înainte de a te ruga, ţinând puternică, neclintită credinţa şi să iei din vreme măsuri împotriva îndoielii şi necredinţei. Căci rău îţi va fi dacă în timpul rugăciunii inima va slăbi în credinţă, nerămânând statornică în ea. Atunci nici să nu-ţi treacă prin minte că vei primi de la Dumnezeu ce-ai cerut, îndoindu-te că ţi se va da, fiindcă L-ai jignit pe Dumnezeu; iar Dumnezeu îl lipseşte de dar pe cel ce îi aduce jignire. Toate câte veţi cere – zice Domnul – rugându-vă cu credinţă veţi primi (Matei 21, 22).
Continuare…

Când te căsătorești spui „da” și greutăților familiale

Adaugat la octombrie 23, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Sfintii de la Optina

Greutătile familiale trebuie să le îndurăm ca pe o soartă aleasă de către noi de bună voie. Gândurile ascunse în acest caz sunt mai degrabă dăunătoare decât utile. Este mântuitor doar să te rogi lui Dumnezeu pentru tine personal şi pentru familie, ca să rânduiască El ceea ce ne este folositor potrivit sfintei Sale voi.
Continuare…

Mai întâi, cunoaşte-te pe tine însuţi şi nu vei mai osândi pe nimeni

Adaugat la octombrie 22, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Amintiţi-vă de timpul când eraţi la şcoală, când pe nesimţite aţi învăţat să citiţi şi să scrieţi; şi în viaţa duhovnicească se petrece ceva asemănător. Noi trebuie să ne ostenim şi să facem ceea ce am cugetat şi am înţeles. Ceea ce rămâne e lucrarea lui Dumnezeu; căci nu vedem cum în pământul inimii încolţeşte cuvântul vieţii aruncat acolo.
Continuare…

Adevărata libertate

Adaugat la septembrie 24, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Odată Stareţul vorbea cu un student ce venise la Athos şi spunea multe despre libertate. Ca întotdeauna Stareţul cu bunătate lua aminte la gândurile şi trăirile tânărului – vios, simpatic, dar naiv. Bineînţeles, închipuirea lui despre libertate se reducea, pe de-o parte, la a căuta libertatea politică, iar pe de alta, la putinţa de a proceda după propriile imbolduri şi dorinţe.
Continuare…