Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare

Canonul cel Mare – Alexander Schmemann

Adaugat la martie 4, 2014 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post, Slujbele Bisericii

Este important faptul că ne întoarcem acum la ideea şi experienţa Postului ca o călătorie duhovnicească al cărei scop este să ne treacă dintr-o stare spirituală în alta. Aşa cum am spus-o deja, marea majoritate a creştinilor de astăzi neglijează acest scop al Postului şi îl privesc doar ca pe o perioadă în timpul căreia „trebuie” să-şi împlinească obligaţia religioasă – Împărtăşania „o dată pe an” – şi să se supună unor restricţii alimentare ce urmează a fi înlocuite curînd cu dezlegarea de după Paşte. Iar cînd nu numai laicatul dar şi mulţi preoţi, în acelaşi timp, au acceptat această idee simplistă şi formală despre Post, adevăratul duh al Postului aproape că a dispărut din viaţă. Reconsiderarea liturgică şi duhovnicească a Postului este una din cele mai urgente cerinţe, care nu poate fi realizată decît dacă se întemeiază pe o înţelegere reală a ritmului şi structurii liturgice a Postului.

La începutul Postului, ca un „debut” al acestuia, ca un „acordaj” înainte de „armonia” deplină, găsim Marele Canon de pocăinţă al Sfîntului Andrei Criteanul. Împărţit în patru părţi, este citit la Vecernia cea Mare, în serile primelor patru zile ale Postului. Canonul poate fi descris cel mai bine ca o plîngere de pocăinţă care ne vorbeşte despre proporţiile şi adîncimea păcatului, tulburînd sufletul cu jale, căinţă şi nădejde. Cu o măiestrie unică, Sfîntul Andrei împleteşte marile teme biblice – Adam şi Eva, Raiul şi căderea în păcat, Noe şi Potopul, David, Pămîntul făgăduinţei şi, în cele din urmă, Hristos şi Biserica – cu mărturisirea păcatului şi cu pocăinţa. Continuare…

Liturghia Darurilor mai inainte sfintite

Adaugat la februarie 29, 2012 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post, Slujbele Bisericii

1. Cele doua sensuri ale Sfintei Impartasanii

„Dintre toate randuielile liturgice apartinand Postului, una este de o importanta cruciala pentru intelegerea acestuia, iar aceasta, fiind specifica Ortodoxiei, este in mai multe feluri o cale spre intelegerea traditiei sale liturgice. Aceasta randuiala este aceea care interzice oficierea Sfintei Liturghii in zilele de rand. Indicatiile sunt clare: nu se savarseste nicidecum Sfanta Liturghie in zilele de Luni pana Vineri din timpul Postului, cu o singura exceptie – la sarbatoarea Bunei Vestiri, daca aceasta cade intr-una din aceste zile. Miercurea si Vinerea este totusi randuita o slujba de seara speciala a Sfintei Euharistii; aceasta se numeste Liturghia Darurilor mai inainte sfintite.
Continuare…

Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul – rugăciunea specifică a Postului Mare

Adaugat la aprilie 14, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Efrem Sirul, Post

Pr. Prof. Alexander Schmemann (1921-1983)

Dintre toate cîntările şi rugăciunile din timpul Postului, o singură scurtă rugăciune poate fi considerată rugăciunea specifică a acestuia. Tradiţia o atribuie unui mare învăţător al vieţii duhovniceşti – Sfîntul Efrem Sirul:

Doamne şi Stăpînul vieţii mele,
duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin„.

Continuare…

Duminicile Postului Mare

Adaugat la martie 20, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Fiecare Duminică din Post are două teme, două înţelesuri. Pe de o parte, fiecare aparţine unei succesiuni în care ritmul şi „dialectele” duhovniceşti ale Postului sunt descoperite. Pe de altă parte, în cursul dezvoltării istorice a Bisericii aproape fiecare Duminică a Postului Mare a căpătat o a doua temă. Astfel, în prima Duminică, Biserica prăznuieşte „Biruinţa Ortodoxiei” „” pomenirea victoriei asupra iconoclasmului şi restabilirea cultului icoanelor în Constantinopol la anul 843. Legătura acestei prăznuiri cu Postul Mare este una pur istorică: prima „biruinţă a Ortodoxiei” a avut loc în această Duminică. Acelaşi este adevărul despre prăznuirea, în cea de a doua Duminică din Postul Mare, a Sfîntului Grigore Palama. Continuare…

Sambetele Postului Mare

Adaugat la martie 19, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Sfinţii Părinţi compară adesea Postul cu călătoria de patruzeci de ani a poporului ales în pustiu. Ştim din Biblie că pentru a salva poporul Său de la deznădejde şi pentru a le descoperi, de asemenea, planul Său (de mîntuire a lumii „” n.tr.) Dumnezeu a săvîrşit multe minuni de-a lungul acestei călătorii; prin analogie, acelaşi model de explicaţie este dat de Sfinţii Părinţi şi celor patruzeci de zile ale Postului.

Deşi finalitatea sa este Pastele, ţara făgăduită a împărăţiei lui Dumnezeu, Postul Paştelui are la sfîrşitul fiecăreia din săptămînile sale un „popas” special – o anticipare a acelei finalităţi. Sunt două zile „euharistice” „” Sîmbăta şi Duminica „” care în călătoria duhovnicească a Postului au o semnificaţie deosebită.
Continuare…

„… numai cu post şi cu rugăciune”

Adaugat la martie 17, 2010 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Nu există post fără postire. Se pare, totuşi, că mulţi oameni, astăzi, fie nu iau în serios postirea, iar dacă o fac, înţeleg greşit scopurile sale duhovniceşti. Pentru unii, postirea constă într-o „renunţare” simbolică la ceva; pentru alţii, ea este o respectare scrupuloasă a prescripţiilor alimentare. Dar în ambele cazuri, arareori postirea se referă la întreaga nevoinţă a postului. Aici, ca oriunde, aşadar, trebuie mai întîi să încercăm să înţelegem învăţătura Bisericii referitoare la postire şi apoi să ne întrebăm: Cum putem aplica această învăţătură în viaţa noastră?
Continuare…

Libertatea in Biserica – Pr. Alexander Schmemann

Adaugat la septembrie 2, 2009 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole

Cand mi s-a cerut sa redactez o lucrare despre „libertatea in Biserica”, prima mea reactie a fost aceea de a considera ca, dintre toate subiectele posibile, acesta ar trebui tratat de un occidental si nu de un ortodox, pentru ca dezbaterea pe teme de libertate si autoritate este specifica occidentalilor – Crux-ul dezvoltarii intelectuale si spirituale a occidentului. Rasaritul Ortodox nu-a avut un rol graitor in aceasta problema, in parte pentru ca in acea perioada culminanta in teologie, in timpul Reformei si Contrareformei, separarea intre Rasarit si Apus era deja sigura, dar si pentru ca, dupa cum se observa, esenta insasi a acestei dezbateri a fost straina traditiei spirituale si intelectuale a ortodoxiei.
Continuare…

Tristetea stralucitoare – pr. Alexander Schmemann

Adaugat la martie 15, 2008 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post, Slujbele Bisericii

Pentru multi, dacã nu pentru majoritatea crestinilor ortodocsi, Postul Pastelui constã dintr-un numãr limitat de reguli si prescriptii exterioare, predominant negative: abtinerea de la anumite mîncãruri, de la dans si alte distractii. Aceastã întelegere exprimã gradul nostru de înstrãinare fatã de adevãratul duh al Bisericii, care ne este aproape imposibil de înteles, si anume cã Postul înseamnã si „altceva””“ ceva fãrã de care toate aceste rînduieli îsi pierd în mare parte semnificatia. Continuare…