Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvânt la Cruce şi la Tâlhar – Sfântul Ioan Gură de Aur

Adaugat la aprilie 29, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

rastignireaAstăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim, ca să cunoşti că Crucea este praznic şi sărbătoare duhovnicească.

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire.

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăţi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiţi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaţi fiind ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus.

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăţi. Pentru aceasta nu ne mai rătăcim în pustietăţi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o.
Continuare…

Cuvant la Duminica Floriilor

Adaugat la aprilie 24, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

De-ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta, cele ce sunt către pacea ta.” (Lc. l9. 42).

Păcătosul este cel mai nenorocit, cînd are pe pămînt numai norocire

Nimica nu nelinişteşte pe cei mai mulţi aşa de tare ca aceea că bogaţii cei mai prihăniţi se îndulcesc de multă norocire, pe cînd drepţii sau cei îmbunătăţiţi adeseori suferă cea mai amară sărăcie şi mii de alte răni care sunt încă mai cumplite decît sărăcia.
Continuare…

Cuvant la Duminica a Cincea a Marelui Post

Adaugat la aprilie 17, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Post, Predici

„Cereţi şi vi se va da” (In.16,24)

Puterea Rugăciunii

„Desigur, nimic nu este mai puternic decît rugăciunea. Un împărat în haina de porfira nu e mai mărit decît rugătorul pe care îl împodobeşte vorbirea sa cu Dumnezeu. Precum un om, vorbind cu împăratul în prezenţa întregii oştiri, a comandanţilor şi a domnilor, prin aceasta atrage asupra-şi ochii tuturor şi capătă însemnătate, aşa se întîmplă şi cu cel ce se roagă. Socoteşte numai ce înseamnă cînd un om, în prezenta tuturor Îngerilor, Arhanghelilor, Serafimilor, Heruvimilor şi a tuturor puterilor cereşti, cu toată bucuria şi siguranţa, se apropie de împăratul împăraţilor şi cutează a vorbi către Dansul? Care cinste s-ar putea asemăna cu aceasta? Dar nu numai cinste, ci şi un mare folos urmează pentru noi din rugăciune, chiar înainte de a fi primit lucrul pentru care ne rugăm.
Continuare…

Cuvant la Duminica a patra a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la aprilie 10, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Iară fariseii grăiau: cu domnul dracilor scoate pe draci”
(Mt.. 9. 34; Lc. 11, 15)

Despre post şi despre patima defăimării

Precum după sfîrşitul iernii, cînd începe vara corăbierul duce în mare vasul său, ostaşul curăţă armele sale şi îşi pregăteşte calul său de război, lucrătorul de pămînt îşi ascute secera, călătorul începe cu curaj călătoria sa cea îndelungată şi luptătorul se găteşte pentru arena, aşa şi noi, cînd a sosit timpul postului, ca o vară a sufletului, precum ostaşii să curăţim armele noastre, precum lucrătorii de pămînt să ascuţim secerile noastre, precum corăbierii împotriva valurilor, poftelor celor fără de rînduială să opunem cugetările cele sfinte, precum călătorii să începem călătoria la cer şi precum luptătorii să ne gătim pentru luptă. Căci creştinul este un lucrător de pămînt, un corăbier; un ostaş, un luptător şi un călător. De aceea zice şi Apostolul Pavel: „îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu” (Efes. 6, 11-13).
Continuare…

Cuvant la Duminica a treia a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la aprilie 3, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Zis-a Domnul către iudei: „Cine dintre voi Mă vădeşte pre Mine pentru păcat?”
(In. 8, 46)

Conştiinţa noastră ne pîrăste pe noi

Dumnezeu a pus în sufletul nostru un judecător neobosit şi priveghetor necontenit – conştiinţa. Intr-adevăr printre oameni nu este nici un judecător care să fie aşa de treaz, precum conştiinţa noastră. Dintre judecătorii omeneşti, unii se mituiesc, alţii se cîştigă prin măguliri, alţii se intimidează prin frică, şi încă multe altele îi împiedică de la judecata cea dreaptă, însă tribunalul conştiinţei nu se biruieşte prin toate acestea, ci poţi să măguleşti, să dai daruri, să ameninţi sau să faci orice, această judecătorie pururea va rosti hotărîrea cea dreaptă, chiar şi asupra gîndurilor tale celor păcătoase. Continuare…

Cuvant la Duminica a doua a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la martie 27, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Cine eşti tu?” (In. 1, 19)

Folosul mărturisirii si al cercetării conştiinţei în toate zilele

De vreme ce noi, ori aici, ori în viaţa cea viitoare, neapărat trebuie să ne întristăm pentru păcatele noastre, apoi este mai bine ca noi să facem aceasta aici decît în acea lume. De unde reiese aceasta? Din cuvintele Psalmistului, precum şi din Evanghelie. Adică Psalmistul zice: „Cine în iad se va mărturisi ţie?” (Ps. 6, 6). El cu aceasta nu voieşte să spună că cineva nu se va putea mărturisi Domnului în iad, ci că această mărturisire acolo nu va putea ajuta la nimic. Acelaşi lucru ne-a învăţat Hristos într-o pildă (Lc. 16, 19 şi urm.). Continuare…

Cuvînt la Duminica întîi a Sfîntului şi Marelui Post

Adaugat la martie 20, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Atunci dus a fost Iisus în pustie de duhul, ca să se ispitească de diavolul” (Mt. 4, 1)

Nu arunca vinovăţia păcatelor tale asupra Satanei

Astăzi vom vedea că, deşi Satana ne ispiteşte, el totuşi nu este vinovat în nenorocirea noastră numai dacă noi înşine vom lua seama bine asupra noastră. Cine însă este uşuratic la minte şi nu are un îndemn tare spre bine, acela cade în păcat şi se aruncă pe sine în pierzare, chiar de nu ar fi diavolul. Satana negreşit voieşte să ne piardă; eu ştiu aceasta, şi nimeni nu o tăgăduieşte. Dar să luaţi aminte la cele pe care am să le zic acum.
Continuare…

Cuvant la Duminica Lasatului sec de branza

Adaugat la martie 13, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Post, Predici

Omilia despre profetul Iona si despre post

Fost-a cuvantul Domnului catre Iona: „Scoala-te si mergi la Ninive, cetatea cea mare” (Iona 1, 1-2). Dar ce trebuia el sa vesteasca acolo? El trebuia sa strige: „inca trei zile si Ninive se va prapadi” (Iona 3, 4). Dar pentru ce, o Dumnezeule, poruncesti sa se vesteasca mai inainte nenorocirea pe care voiesti sa o trimiti? Raspunsul lui Dumnezeu este: „Tocmai ca sa nu fac ceea ce am poruncit sa se vesteasca”. Pentru aceea Dumnezeu ne-a amenintat si cu iadul, pentru ca sa nu ne arunce in iad. El zice catre noi cam asa: „Teme-te de cuvintele Mele, si nu vei tremura de faptele Mele”.
Continuare…

Cuvînt la Duminica Lăsatului sec de carne

Adaugat la martie 6, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere si cu slavă multă” (Lc. 21, 27)

Gîndirea la iad şi la împărăţia cerului trebuie să ne ferească de păcat

Noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea scaunului Judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele săvîrşite prin trup, ori bine ori rău” (II Cor. 5, 10).

Să ne înfăţişăm, rogu-vă, înaintea scaunului Judecăţii lui Dumnezeu, ca şi cum El ar sta înaintea noastră, ca şi cum Judecătorul ar fi aşezat pe dînsul şi ca şi cum toate faptele noastre ar fi descoperite. Aşa, noi trebuie nu numai să ne arătăm înaintea acestui scaun de judecată, ci vom fi înaintea lui cu totul dezveliţi. Nu roşiţi oare ? Adeseori am voit noi mai bucuroşi să murim decît unele fapte de ruşine ale noastre să fie cunoscute prietenilor noştri celor vrednici de cinste. Dar ce vom simţi noi atunci cînd păcatele noastre vor fi descoperite îngerilor şi oamenilor, si nouă înşine ne vor fi ţinute înaintea ochilor?
Continuare…

Cuvant la Duminica Fiului Risipitor

Adaugat la februarie 28, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Asa va fi bucurie in cer pentru un pacatos ce se pocaieste”
(Lc. 15. 7)

Omul nu trebuie sa deznadajduiasca pentru pacatele sale, dar nici sa nu fie lenes si usuratic la minte

Cand noi stim ca suntem pacatosi, nu trebuie nici sa deznadajduim, nici sa fim usuratici la minte si lenesi, caci amandoua acestea ne-ar duce la pieire. Adica deznadajduirea ne impiedica de a ne scula din caderea in pacate, iar usuratatea mintii face, ca si cei ce stau, sa se poticneasca si sa cada. Aceasta, asadar, ne rapeste binele pe care il posedam, iara aceea, adica deznadajduirea, nu ne lasa a ne elibera de relele sub care noi suspinam.
Continuare…