Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Bucuria lăuntrică nu poate fi răpită omului de bine

Adaugat la iunie 21, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Ceea ce ne trebuie, este ca ţinta tuturor faptelor noastre şi tot ceea ce ni se întîmplă, să fie iubirea de Dumnezeu.

Cînd vom avea adînc înfiptă această rădăcină în sufletul nostru, nu numai bunul trai, cinstirea, rangurile, luările în seamă, ci şi defăimările, vorbirile de rău, ocările asupririle, chinuirile, toate acestea, într-un cuvînt, vor purta pentru voi roade de bucurie.
Continuare…

Femeia crestina: Nobila ei istorie. Pretioasele ei misiuni.

Adaugat la mai 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Ioan Gura de Aur

I-ISTORIA EI NOBILA

Aceasta istorie începe în creatia sa, se urmeaza în caderea ei dureroasa, se termina cu o slava incomparabila în împacarea ei în Iisus Hristos.
Femeia la crearea ei. „“ Ceea ce trebuie sa fie ea, în ce rang o plaseaza Dumnezeu, ce prerogative îi confera ei Dumnezeu, ce drepturi îi pastreaza; Dumnezeu ne-o arata în actul sau creator.

1. Scopul crearii ei. „“ Sa urmam opera divina, mai bine decît în oricare alt studiu, ea ne va descoperi ideea divina în crearea femeii, în momentul în care îl creeaza Dumnezeu pe barbat, universul este format, împodobit stralucitor; este domeniul regelui pe care-l introduce Dumnezeu pentru a împarati aici. In acest domeniu imens a fost pastrata o resedinta regeasca, este raiul pamîntesc. Viata curge din plin peste maluri lînga Adam; fiinte de tot felul au fost create pentru a sluji la nevoile sale sau pentru a contribui prin farmecul lor la fericirea sa. Continuare…

Ruga Sfîntului Ioan Gură de Aur

Adaugat la martie 2, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Aceasta să fie treaba voastră, zice, ca în rugăciuni să mulţumiţi lui Dumnezeu, şi pentru cele văzute şi pentru cele nevăzute, şi pentru cele ce am făcut, fie de voie, fie de nevoie, şi pentru împărăţia cerurilor, şi pentru gheena şi pentru necazuri, şi pentru liniştea ce o avem. Căci acesta este obiceiul sfinţilor de a se ruga şi a mulţimi pentru binefacerile comune.
Continuare…

De ce unii răi sunt pedepsiţi din lumea aceasta, şi de ce nu toţi

Adaugat la februarie 9, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Zice-va cineva: Iată acela, bogatul, care săvîrşeşte asuprirea, hrăpirea, nedreptatea „“ care în fiecare zi doseşte din cele ale săracilor, şi nu are nimic a suferi.

Şi iată altul, care-şi petrece vremea în bunătate, în cumpătare, în dreptate, şi care-i împodobit cu toate florile virtuţii, şi cu toate acestea se zbate în sărăcie, în boli şi în alte necazuri. Aşadar, acestea vă scandalizează? Da. Atunci, dacă vedeţi mulţi din cei ce săvîrşesc hărăpire, loviţi de pedepse „“ şi pe alţii sau chiar pe unii din cei ce trăiesc în virtute bucurîndu-se de îndestulările pămînteşti, de ce nu întoarceţi judecata şi nu daţi dreptate Domnului?
Continuare…

Cuvînt la Naşterea Mîntuitorului

Adaugat la ianuarie 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Sarbatori

CUVÂNT LA ZIUA NAŞTERII MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS,
CARE ÎNCÂ PÂNÄ‚ ATUNCI NU ERA ARÄ‚TATÄ‚,
IAR CU PUŢINI ANI MAI ÎNAINTE SE FÄ‚CUSE CUNOSCUTÄ‚
DE OARECARE CE VENISE ŞI VESTISE DE LA APUS

Cele ce Patriarhii le plămădeau de demult, Proorocii le spuneau de mai înainte şi Drepţii doreau să le vadă (Mt. 13, 17), acestea s-au împlinit şi au luat sfîrşit astăzi. Şi Dumnezeu S-a arătat în trup pe pămînt şi a petrecut împreună cu oameni (Varuh 3, 38). Să ne bucurăm dar şi să ne veselim, iubiţilor, căci dacă Ioan fiind în pîntecele maicii sale a săltat cînd Maria a mers la Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie să săltăm, să ne veselim, să ne minunăm şi să ne înspăimîntăm de mărimea iconomiei care covîrşeşte toată mintea, nu pe Maria văzînd, ci pe Însuşi Mîntuitorul nostru. Gîndiţi-vă ce lucrare mare este a vedea soarele pogorîndu-se din cer, alergînd pe pămînt şi slobozind către toţi razele sale. Şi dacă s-ar fi întîmplat acestea la luminătorul cel simţitor pe toţi i-ar fi înspăimîntat din cei care ar fi văzut, gîndeşte-te acum ce lucru mare este a vedea Soarele Dreptăţii slobozind din trupul nostru razele Sale şi luminînd sufletele noastre.
Continuare…

Despre venirea magilor de la Răsărit

Adaugat la ianuarie 6, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei,
în zilele lui Irod împărat, iată Magii de la Răsărit
au venit în Ierusalim, zicînd: Unde este împăratul
Iudeilor cel ce s-a născut?
” (Mat. 2, 1-2).

Trebuie multă osîrdie şi rugăciune, spre a putea înţelege după cuviinţă această Evanghelie. Cum au putut oare Magii (înţelepţii de la Răsărit) să afle de la stea, că Hristos este împăratul Iudeilor? Căci el nu era împăratul vreunei împărăţii pămînteşti, precum El a zis către Pilat: „împărăţia mea nu este din lumea aceasta” (Ioan. XVIII, 36).

Şi El nu avea nimic pe lîngă Sine, care să arate o împărăţie, nici un lancier şi scutier, nici cal şi asini, sau altceva de asemenea; mai vîrtos El ducea o viaţă nevoiaşă si săracă şi avea pe lîngă sine doisprezece oameni mici. Şi dacă acei înţelepţi ştiau, că El este împărat, pentru ce au venit la Dînsul?
Continuare…

Calauzele oarbe nu trebuie urmate

Adaugat la noiembrie 11, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Religii si secte


Din tîlcuirea Sf. Ioan Gura de Aur la Evanghelia mustrării cărturarilor şi fariseilor:

„Răul rămîne rău în orice împrejurare, dar mai cu seamă atunci este rău cînd socoteşti că nici n-ai nevoie de îndreptare; şi este încă şi mai cumplit răul cînd, rău fiind, socoţi că mai poţi îndrepta şi pe alţii. Lucrul acesta vrea să-l arate Hristos cînd îi numeşte pe cărturari şi pe farisei călăuze oarbe. Dacă este cea mai mare nenorocire şi ticăloşie ca un orb să creadă că nu are nevoie de călăuză, gîndeşte-te în ce prăpastie îi duce pe alţii cînd el vrea să le fie călăuză! Hristos spunea aceste cuvinte ca să arate cît de ahtiaţi după slavă sînt cărturarii şi fariseii, ca să arate cît de puternică e furia bolii lor. ”
Continuare…

Despre încercările celor drepţi – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la octombrie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Ades aud zicîndu-se: Dacă Dumnezeu ar iubi pe cei săraci, n-ar îngădui ca ei să fie săraci. Alţii, văzînd un om căzut pradă unei neputinţe, unei boli lungi, întreabă: Ce s-au făcut milosteniile acestora? Ce bunele lor fapte?

Ca nu cumva să cădeţi într-o asemenea greşeală, să cercetăm în amănunţime această chestie.
Continuare…

Despre măsură. Cuvînt către neofiţi

Adaugat la august 11, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

1. Chiar dacă postul s-a sfîrşit, iubiţilor, să rămînă însă evlavia. Şi chiar dacă vremea sfintei păresimi a trecut, să nu pierdem amintirea ei. Nimeni să nu se supere, vă rog, pentru acest îndemn. Nu ca să vă silesc să postiţi iarăşi spun acestea, ci vrînd să vă ridicaţi [la o altă înţelegere a postului] şi de acum să dovediţi mai multă atenţie faţă de postul cel adevărat. Căci şi cel ce nu posteşte poate posti. Cum? Vă spun eu: cînd ne împărtăşim de mîncare, dar lepădăm păcatul. Acesta este de fapt postul cel mai spornic şi pentru el se renunţă la mîncăruri, ca să alergăm mai sprinteni pe drumul virtuţii. Şi dacă vrem, ne putem convinge că se poate şi să dăm trupului grija ce i se cuvine şi să ne păzim sufletul curat de păcate.
Continuare…

Despre bîrfire

Adaugat la iunie 25, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Sa fugim de bîrfire, dragii mei!”¦

Nici o greseala nu-i mai mare ca ea „“ si nici mai usor de savîrsit.

De ce? Pentru ca se savîrseste mai degraba decît oricare alt pacat „“ si cuprinde repede pe cel ce nu baga de seama.

Celorlalte greseli le trebuie vreme, pregatire, tovarasie si adesea taraganelile pot aduce împiedicarea lor.

De pilda, cineva si-a pus în gînd sa ucida sau sa tîlhareasca. Pentru aceasta trebuie sa faca unele pregatiri „“ si de multe ori, în vreme ce el întîrzie, patima îl paraseste, pornirea cea rea se mistuie, el se lasa de gîndul cel vinovat, ne mai savîrsindu-l.

Nu-i tot asa cînd e vorba de bîrfire. Daca nu suntem cu totul bagatori de seama, ea ne rapeste dintr-odata.
Continuare…