Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvînt la Duminica Vameşului si a Fariseului

Adaugat la februarie 21, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Ideea şi vrednicia smereniei

Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, cînd cineva se ştie pe sine că a făcut multe şi mari fapte bune, şi totuşi nu cugetă lucruri înalte despre sine, ci zice ca Pavel: „Cu nimica pe mine nu mă ştiu vinovat, însă aceasta nu mă îndreptează pe mine” (Cor. 4, 4). Şi iarăşi: „Iisus Hristos a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintîi sunt eu” (Tim, l, 15). Continuare…

Privire asupra scurtimii vieţii

Adaugat la februarie 9, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Ar trebui să hărăzim lucrurilor duhovniceşti, rugăciunii, întreaga noastră viaţa – iar noi o risipim în fapte nedemne, în tălăzuiri, în vorbiri ruşinoase, în convorbiri şi plăceri ticăloase, în vinovate arătări mândre, fără folos şi spre pierzania noastră.

Şi dupa toate, ne mai şi întrebăm ce rău este rău întru acestea – fără să înţelegem că nimic nu trebuie mai bine studiat ca vremea.

De vei cheltui bani, e cu putinţă să-i întorci; vremea risipită se rascumpără cu anevoie şi cu trudă. Puţină ni s-a dat pentru aceasta viaţă – iar de nu o vom folosi cum trebuie, ce vom zice când vom trece în cealaltă viaţă?

Dumnezeu ne va zice: „Ţi-am dat un răstimp ca să înveţi îndeletnicirea milei, de ce l-ai prăpădit cu treburi zadarnice şi uşuratice?” Dar veţi zice: De ce Dumnezeu ne-a dat un răstimp atât de scurt?

O, prostie, o nerecunoştinţă… Tocmai pentru aceasta ar trebui să-i fim recunoscători, de a ne fi scurtat truda, de a fi pus liman necazurilor – şi de a ne fi făcut, dimpotriva, lungă şi fără sfârşit vremea liniştirii noastre în viaţa cealaltă… Pentru aceasta Îl ţineţi de rău – şi de aceasta vă plângeţi?!…

Sf. Ioan Gură de Aur
/ioanguradeaur.ro/

Înrâurirea binefăcatoare a temerii

Adaugat la ianuarie 4, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Perspectiva nefericirii poate însemna mai mult decât toate sfaturile, decât toate cuvintele – şi-i de ajuns ca să ne înţelepţească, pe fiecare dintre noi…

Cuvântul nu poate împlini ceea ce poate săvârşi teama… Dacă teama n-ar fi un bine, parinţii n-ar pune copiilor lor dascăli – şi nici legiuitorii, judecători.
Continuare…

Să cercetăm cimitirele

Adaugat la decembrie 22, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Priveliştea mormintelor nu este lipsită de importanţă în desăvârşirea înţelepciunii noastre.

Privindu-le, sufletul nostru, dacă lâncezea, tresare de îndată, iar de era treaz şi vrednic, încă şi mai vrednic se face.

Cel ce se plânge că-i sărac, primeşte de la această privelişte o binevenită mângâiere; iar cel ce umflă de trufie că-i bogat, e trezit la realitate şi smerit.

Vederea mormintelor predispune pe fiecare dintre noi să cugete, chiar de n-ar vrea, asupra sfârşitului propriu; ea ne încredinţează de a nu mai crede temeinic nici unul din lucrurile lumii acesteia, plăcute sau supărătoare; iar cine a luat la sine aceasta încredinţare, nu se va lăsa prins lesne în mrejele păcatului. Continuare…

Câstigul ce-l avem cercetând pe cei necăjiţi

Adaugat la noiembrie 26, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Dati ascultare întelepciunii lui Solomon, care a fost rasplatit cu mângâieri de tot felul – bucurându-se de cea mai desavârsita asezare.

Ce zice el? „Mai bine este sa mergi în casa unde salasluieste mâhnirea, decât acolo unde se râde”.
Continuare…

Trebuie s-o rupem cu cei rai

Adaugat la noiembrie 9, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cei ce cladeau turnul lui Babei se întelegeau bine, pentru raul lor; si tot ei se despartira pe urma, împotriva lor însisi, dar spre binele lor.

Unirea tovarasilor lui Core era rea, dezunirea lor fu buna.

Rea, întelegerea lui Iuda cu Iudeii. E cu putinta, asadar, ca dezunirea sa fie un bine, iar unirea un rau. De aceea este zis: „Daca ochiul tau te supara, scoate-l; iar de te supara piciorul tau, taie-l!” Asa este si cu prieteniile si cu anturajul – se aleg pentru un scop religios-moral înalt.
Continuare…

Cum să ne ferim de lucrarea diavolului?

Adaugat la iunie 16, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Face cineva o faptă ruşinoasă şi nu se sfieşte de ea şi nu roşeşte să o spună? Acesta este răul pe care ni-l face diavolul. Când păcătuieşti, nu te lasă să te ruşinezi, ba te îndeamnă să păcătuieşti în văzul lumii; în schimb, te face să-ţi fie ruşine să te căieşti.

Fii cu luare-aminte la ce ţi-a făcut diavolul. Sunt două lucruri: păcatul şi căinţa. Păcatul este rana, iar căinţa este leacul. Aşa cum sunt răni şi leacuri pentru trup, tot aşa pentru suflet sunt păcatele şi căinţa. Păcatul are ruşinea, iar căinţa are îndrăzneala.
Continuare…

Cuvânt la Sfântul Praznic al Cincizecimii

Adaugat la mai 31, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Sarbatori

Mari sunt, fraţilor, şi covîrşesc tot cuvîntul omenesc, darurile cele ce ni s-au dăruit astăzi de Iubitorul de oameni Dumnezeu. Pentru aceasta toţi să ne bucurăm şi săltînd să lăudăm pe Stăpînul nostru, că sărbătoare şi praznic ne este nouă ziua de astăzi. Şi precum se schimbă cele patru anotimpuri şi se întorc unul după altul, aşa şi la Biserică, urmează praznic după praznic. Că mai înainte am prăznuit Crucea, Patimile, Învierea şi Înălţarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos, iar astăzi am ajuns la însuşi sfîrşitul bunătăţilor, la sfîrşitul praznicelor, la rodul făgăduinţei Domnului.

Că dacă voi merge, zice, „alt Mângâietor vă voi da vouă” (In. 14, 16) şi „nu vă voi lăsa pe voi sărmani” (Idem 14. 18). Ai văzut purtare de grijă? Ai văzut iubire de oameni negrăită? Mai înainte de zilele acestea S-a suit la cer, a şezut pe scaunul cel împărătesc de-a dreapta Tatălui şi astăzi ne dăruieşte pe Sfîntul Duh şi printr-Însul ne trimite din ceruri bunătăţile cele nenumărate. Că, spune-mi, nu ni s-au dat nouă Duhul pentru mîntuirea noastră? Prin El ne-am izbăvit de robie, am fost chemaţi la slobozenie, ne-am suit la cinstea de fii după har, iar sarcina cea grea a păcatelor o lepădăm. Prin Duhul vedem adunări de preoţi, avem cete de dascăli. Din Izvorul acesta curg darurile descoperirilor şi darurile vindecărilor. Şi toate celelalte care de obicei împodobesc Biserica lui Dumnezeu, de aici au izvorul.
Continuare…

Primejdia relelor întruniri

Adaugat la mai 27, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Sa fim convinsi ca adunarea celor rai este în stare sa ne aduca mari vatamari. Sa ne ferim de ea, mai presus de orice, indiferent de participanti. Ba a fost pierzania multor oameni de seama. De pilda, Solomon si Samson. Si nici poporul iudeilor n-a pierit în alt chip.
Continuare…

Primejdia teatrului

Adaugat la mai 14, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cine privind, pofteşte o femeie, a şi păcătuit cu ea… Dar – veţi zice – daca n-o poftesc privind-o? Veţi putea, oare, să mă faceţi să cred aceasta? Trupul vă este de piatră? Din carne sunteţi alcătuiţi, din carne omenească, mai lesne de aprins decât iarba, la focul poftei. Sunteţi de piatra? De fier? Necontenit vă voi întreba…

Căci voi ardeţi în dorinţa, aşa că aţi păcătuit cu gândul. Şi vă veţi întoarce acasă rănit foarte…

Şi, oare, nu se zămislesc de aici, neliniştile căminelor? Pierderea ruşinii? Desfacerea căsătoriilor? Discordia, zavistiile, şi dezgustul care nu au alt temei?
Continuare…