Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvînt la Tăierea împrejur a Domnului – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la ianuarie 14, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Familia, Ioan Gura de Aur, Predici

„Şi a coborît cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus” (Luca 2, 51)

Despre creşterea copiilor

Cînd Apostolul vorbeşte despre însuşirile cele bune ale unei văduve, aminteşte, mai înainte de toate, că ea trebuie să fi crescut copii (I Timotei 5, 9-10).

Însă cuvîntul „creştere” el nu-l ia într-un înţeles obştesc, de jos, precum mulţi înţeleg aceasta, că adică văduva nu trebuie să fi lăsat copiii săi să moară de foame. Chiar singură, puterea firii unei mame nu ar fi îngăduit aceasta, şi de aceea nu este trebuinţă de vreo lege ca văduva să nu lase copiii săi flămînzi. Apostolul vorbeşte aici despre creşterea întru cucernicie şi dreptate. Iar mamele care nu îşi cresc aşa copiii lor sunt mai rele decît cele ce îşi omoară copiii.
Aceasta trebuie să se zică nu numai femeilor, ci şi bărbaţilor.
Continuare…

Despre trufie

Adaugat la decembrie 21, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cum putem limita trufia? Aprofundând cunoaşterea lui Dumnezeu. Dacă trufia vine din necunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu o va alunga.

Gândiţi-vă la gheena, gândiţi-vă la toate greşelile care cheamă pedeapsa dumnezeiască… Toate acestea curând vă vor smeri duhul. Nu puteţi aşa? Nu aveţi tăria?
Continuare…

Cuvînt la Duminica a XXV-a după Rusalii

Adaugat la decembrie 11, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Şi, apropiindu-se, a legat rănile lui, turnînd pe ele untdelemn şi vin” (Luca 10, 34)

Adevăratul samarinean este cel care se îngrijeşte şi de sufletul cel bolnav al aproapelui

Model de purtare de grijă pentru mîntuirea sufletească a altora ne dă nouă Însuşi Dumnezeu. Mai întîi S-a îngrijit pentru Adam, înainte de căderea lui în păcat, spre a-l feri de aceasta. De aceea, a zis către dînsul: „Din toţi pomii din rai poţi să mănînci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci, în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit!” (Facerea 2, 16-17).
Continuare…

Neajunsurile bârfirii

Adaugat la noiembrie 15, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Cel ce vorbeşte de rău mănâncă suflet de om.

Ca să se înspaimânte, Pavel a zis: „Dacă vă mâncati între voi şi vă sfâşiaţi unii pe alţii, băgaţi seama să nu vă distrugeţi laolaltă”. N-aţi înfipt dinţii în carnea altuia, ci i-aţi înfipt bârfirea în suflet, aţi sfâşiat prin relele voastre judecăţi, aţi pricinuit mii de rele – şi vouă înşivă şi celui bârfit şi multor altora.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a XX-a după Rusalii – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la noiembrie 6, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

” Puţin şi nu mă veţi vedea, şi iarăşi puţin şi mă veţi vedea. Că eu merg la Tatăl meu” (Ioan XVI, 16).

Creştinul nu este fără mîngîiere la moartea celor de aproape ai săi

Fiţi cu luare aminte, fraţilor, pentru ca vorba mea cea potrivită cu acest timp şi, de folos, să nu treacă fără urme! Cînd cineva suferă de o boală mai grea, atunci mai mult are trebuinţă de doctorie, şi cînd ochiul suferă o durere mare, atunci i se aplică unsori de ochi.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a XVIII-a după Rusalii

Adaugat la octombrie 23, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„De acum înainte vei fi pescar de oameni” (Luca 5, 10).

Comportarea creştinului către greşelile aproapelui

Vă laud, prietenii mei, că nu încuviinţaţi uşurimea minţii şi lenevirea altora, şi prihăniţi aceste rele purtări, şi mă minunez de această rîvnă a voastră; însă doresc ca ea să fie amestecată şi măsurată cu blîndeţe şi cu iubirea aproapelui.

O rîvnă fără băgare de seamă şi fără de blîndeţe nu este rîvnă, ci urgie, şi sfătuirea fără iubirea aproapelui este o nepriinţă şi amărăciune.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a XIV-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

Adaugat la septembrie 25, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

” Iar ei, nebăgînd de seamă, s-au dus: unul la holda sa, altul la negustoria sa” (Matei 22, 5)

Numai nebunul preferă bunurile pămînteşti celor duhovniceşti

Fierbinţeala este mare şi arşiţa verii foarte grea, dar rîvna voastră, prin aceasta, nu a slăbit, şi dorinţa voastră de a asculta cuvîntul lui Dumnezeu nu s-a înăbuşit. Aşa fac toţi rîvnitorii şi adevăraţii cinstitori ai învăţăturii cereşti. Din dragoste către cuvîntul lui Dumnezeu, ei suferă toate cu înlesnire, numai ca să-şi poată împăca această poftă nobilă şi duhovnicească; şi nici frigul, nici fierbinţeala, nici mulţimea treburilor, sau grămada grijilor, nici orice altceva nu poate să-i abată de la această rîvnă.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a IX-a după Rusalii – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la august 21, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Privirea nenorocirilor celor multe pot întări credinţa noastră în pronia Dumnezeiască

Viaţa noastră pe pămînt este plină de tulburări şi traiul nostru plin de frămîntări şi de nelinişte. Acesta este adevărul, iubiţii mei! Dar totuşi, nu acesta ne face pe noi nenorociţi. Nenorocirea noastră vine mai vîrtos de acolo, că aceste neliniştiri şi tulburări, care s-ar putea sau micşora sau a le răbda fără supărare, noi nu căutăm să le biruim, ci lăsăm să scadă bărbăţia noastră, şi aşa toată viaţa o petrecem cu o permanentă tristeţe.
Continuare…

Despre bârfire

Adaugat la august 10, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Să fugim de bârfire, dragii mei!…

Nici o greşeală nu-i mai mare ca ea – şi nici mai uşor de săvârşit.

De ce? Pentru că se savârşeşte mai degrabă decât oricare alt păcat – şi cuprinde repede pe cel ce nu bagă de seamă.
Continuare…

Despre invidie

Adaugat la iulie 1, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nimic nu dezbina mai mult ca invidia si gelozia: zgârcitul se bucura când primeste ceva; invidiosul nu când primeste el, ci când nu primeste altul.

El socoteste ca un bun al lui toata nenorocirea ce se întâmpla altuia si nu ceea ce i se întâmpla bun. Dusman al întregii firi omenesti, el merge peste tot si loveste madularele lui Hristos. Ce poate fi altceva mai nebunesc decât aceasta?
Continuare…