Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Încredinţează-I lui Dumnezeu toate grijile tale!

Adaugat la februarie 21, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Pacea nu există. Pace nu a fost niciodată, căci Domnul n-a adus în lume pace, ci sabie, iar aceasta taie în profunzime. Liniştea, mângâierea şi înţelegerea se regăsesc numai în credinţă, numai în Dumnezeu şi alături de Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu singura cunoaştere de folos, şi sufletul vostru va dori să trăiască în pace numai cu Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu şi pentru oameni în Dumnezeu. Domnul să vă umple de înţelepciune! Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate. Faptul că suntem în Biserica Sa nu este meritul nostru, ci darul lui Dumnezeu. Citiţi cu luare-aminte viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur. El vă va linişti, el vă va ajuta.
Continuare…

Despre iertare – ÎPS Nicolae, Mitropolit de Mesogaias şi Lavreotikis

Adaugat la februarie 18, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Predici

Predica din cadrul Vecerniei Iertării (Duminica lăsatului sec de brânză), despre virtuţile sufletului: iertarea, cedarea, îngăduinţa, lărgirea inimii, anahoreza, deschiderea minţii, perihoreza dumnezeiască

Iubiţii mei fraţi,
Cântări de slavă, laudă şi binecuvântare pentru numele Preasfântului Dumnezeu ies din gurile şi sufletele noastre în aceste zile, în care ni se oferă din nou această ocazie unică şi binecuvântată de a păşi în perioada Postului Mare. Într-o asemenea zi ne adunăm cu toţii ca să pornim împreună, ca un singur trup, în această binecuvântată călătorie, în acest binecuvântat traseu pe drumurile şi cărările sfântului post, cu scopul de a ajunge încă de astăzi, aşa cum ne anunţă frumoasele tropare pe care le-am auzit, la bucuria, binecuvântarea şi slava Învierii. Continuare…

Cum să fie preotul

Adaugat la februarie 7, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Grigorie Teologul

În al doilea loc, nu ştiu dacă e de ajuns pentru preot, pentru cel care are să înveţe pe alţii virtutea, nu ştiu dacă e de ajuns chiar dacă se păstrează curat de orice păcat sau cât mai curat cu putinţă. Cel căruia i se încredinţează păstorirea credincioşilor nu trebuie numai să nu fie rău – că acesta e un lucru plin de mare ruşine chiar pentru cei de sub păstorirea lui -, ci trebuie să strălucească şi în bine, potrivit poruncii care spune: Să se abată de la rău şi să facă binele (Ps. 36, 27). Continuare…

Introducere în Postul Mare

Adaugat la ianuarie 29, 2018 de Victor
Categoria: Antonie de Suroj, Articole, Cuvinte duhovnicesti

Contrar a ceea ce mulți cred sau simt, Postul Mare este o perioadă de bucurie. Este un moment în care ne întoarcem la viață. Este un moment în care scuturăm ceea ce este rău și mort în noi, pentru a deveni capabili să trăim, să trăim cu toată măreţia, în toată adâncimea și cu toată intensitatea la care suntem chemați. Dacă nu înțelegem această caracteristică de bucurie pentru Postul Mare, vom face din el o caricatură monstruoasă, un moment în care, în numele Dumnezeului nostru, ne facem viaţa mizerabilî.
Continuare…

Vameşul şi fariseul în Triod

Adaugat la ianuarie 28, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Predici

Parabola vameşului şi fariseului îşi dobândeşte întreaga valoare în iconomia duhovnicească a Triodului. Aşezată la intrarea în Postul Mare, ea îl previne pe credincios împotriva slavei deşarte la care l-ar putea expune eforturile sale ascetice. Ca întreaga cateheză imnografică, învăţătura despre smerenie are funcţia esenţială de a echilibra regulile postului şi ascezei pe care le prevede typikon-ul, punând în evidenţă dimensiunea lor duhovnicească. Fiindcă fariseul era într-adevăr un drept care postea două zile pe săptămână şi păzea Legea aşa cum un creştin zelos ar putea păzi cu stricteţe regulile typikon-ului, dar s-a îngâmfat cu slavă deşartă slăvindu-se cu faptele sale şi judecând pe aproapele său: vameşul. Aceasta e atitudinea de care trebuie să fugim încă de la începutul parcursului ascetic pentru a putea primi răsplătirile duhovniceşti ale virtuţilor pe care le vom fi practicat în timpul Postului Mare: ele trebuie ţinute ascunse în inimă evitând cu toată atenţia judecarea aproapelui. Slava deşartă şi corolarul ei, maimuţăreala virtuţii prin ostentaţie, sunt două patimi care-l pândesc pe ascet la începutul şi sfârşitul cursei sale. Comentând această parabolă, imnografii urmau o învăţătură comună vechii tradiţii monahale. Un părinte al monahilor, avva Evagrie, afirma, de exemplu:

„Păzeşte-te ca diavolul să nu te surprindă prin laude ca să te înalţe în ochii tăi pentru ca să te facă să te trufeşti cu virtuţile tale ca şi fariseul: ci loveşte-te pe tine însuţi ca vameşul, bate-te în piept spunând: Dumnezeule, milostiveşte-Te de mine păcătosul!”.
Continuare…

Cum începe viaţa creştină prin Taina Pocăinţei?

Adaugat la ianuarie 23, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Teofan Zavoratul

Viaţa creştină în har ar trebui să înceapă la Sfântul Botez. Dar cei ce păstrează acest har sunt foarte puţini; cea mai mare parte a creştinilor îl pierd. Vedem cu toţii că există unii oameni care sunt mai mult sau mai puţin decăzuţi în viaţa pe care o duc, din pricina faptului că au avut un început cu totul jalnic, care a fost îngăduit aşa şi cu timpul a prins rădăcini adânci în ei. Continuare…

Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine

Adaugat la ianuarie 17, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Atunci când ne rugăm se cade să ne luăm în stăpânire inima şi s-o în­toarcem spre Domnul. Să facem ca să nu fie rece, vicleană, prefă­cută, făţarnică. Altminteri ce folos ar mai avea rugăciunea noastră, postul? Părea-ne-va bine oare să-L auzim pe Domnul rostind cu mânie: poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine (Matei 15, 8)? Să nu stăm în biserică slăbănogiţi cu duhul, să fim fiecare cu duh arzător, lucrând Domnului.
Continuare…

Toţi merităm dreapta mânie a lui Dumnezeu

Adaugat la ianuarie 3, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

La ce folosesc postul şi pocăinţa? Pentru ce ne străduim să le facem? Ele ne pot curăţa de păcate, ne dau linişte sufletească, ne pot duce la unirea cu Dumnezeu, la dobândirea conştiinţei de fii ai lui Dumnezeu, ne dau îndrăznire înaintea Domnului. Iată deci că avem de ce să ţinem postul şi de ce să ne spovedim cu inima curată! Lucrând acestea, cu bună-credinţă, că­păta-vom nepreţuită răsplată.
Continuare…

Părintele Sofronie Saharov: „nu există carieră în viața duhovnicească”

Adaugat la decembrie 11, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sofronie Saharov

Munca, poziția socială ar trebui să nu aibă nicio importanță în relațiile dintre persoane. Privilegiul nu este pe plan exterior, ci interior; cel care iubește cel mai mult pe Dumnezeu, cel care se roagă cel mai mult, cel care se silește să împlinească cel mai mult poruncile, acela va fi cel mai aproape de Domnul. Este foarte important să vă eliberați mintea de orice gând de carieră. Nu există carieră în viața duhovnicească.
Continuare…

Responsabilitatea duhovnicului şi îndatoririle fiilor duhovniceşti

Adaugat la decembrie 7, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Sarcina duhovnicului este măreaţă şi complexă. Măreaţă este şi răspunderea acestei ascultări, de a-şi însuşi moştenirea cea mare, chipul credinţei de neclintit, al nădejdii tari şi al iubirii evanghelice, ca prin acestea să doboare toate obstacolele care se ivesc în calea îndrumării fiului duhovnicesc după voia lui Dumnezeu. Primind la hirotonie crucea preoţească şi, odată cu aceasta, dreptul de a fi duhovnic, preotul primeşte şi poruncă de la Dumnezeu Care-i arată în ce chip să fie slujirea sa: Fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia (I Timotei 4, 12).
Continuare…