Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Pe pământ, oamenii au răstignit Adevărul pe Cruce

Adaugat la august 9, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Fiii de azi ai Bisericii sunt cu totul atipici, căci sunt produsul apostaziei generale. Ei vin la viaţa duhovnicească îngreuiaţi de mulţi ani de viaţă în păcat, având noţiuni denaturate despre bine şi rău. Adevărul lumesc asimilat de ei se ridică împotriva concepţiei despre Adevărul Ceresc care începe să prindă viaţă în sufletul lor. Iar aceste două adevăruri sunt, în esenţa lor, absolut diferite şi ireconciliabile. Pe pământ, Adevărul Ceresc este bătut în cuie pe Cruce.
Continuare…

Despre slujirea în Biserică

Adaugat la august 1, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

„Mi s-a întâmplat odată, scrie ucenicul Părintelui Serafim, să fiu la el după Vecernie. Eu îndeplineam pe atunci slujba de canonarh la biserică. De aceea, Părintele Serafim, după ce a închis uşa pe dinlăuntru cu cârligul, a găsit de cuviinţă să înceapă a grăi despre aceea, dacă eu îmi îndeplinesc slujba cum se cuvine sau nu. La început am crezut că el vorbeşte despre îndeplinirea cea din afară a slujbei (dacă mă duc totdeauna şi la timp la biserică, dacă pun totul după tipic şi altele asemenea) şi de aceea i-am răspuns că mă silesc să îndeplinesc totul cum se cuvine. Părintele Serafim însă voia ca împreună cu cele dinafară, să fie plăcute şi cele dinlăuntru, temelia sufletească, deoarece nu Îi este plăcută lui Dumnezeu numai partea cea din afară singură, căci El Însuşi zice prin gura Proorocului: Blestemat tot cel ce face lucrul Domnului cu nebăgare de seamă.
Continuare…

Slăbiciunea cunoaşterii omeneşti

Adaugat la iulie 31, 2017 de Victor
Categoria: Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu pentru multă vreme vă va răbda pământul pe voi, care aţi ajuns la atât de nemăsurată trufie, că îndrăzniţi a cerceta, ca pe ceva cu totul de nimic, aceea ce ar trebui numai să slăviţi şi să adoraţi.

Aşa, Pavel, care era plin de multă înţelepciune, privind neasemănată măreţie a lui Dumnezeu şi josnicia firii omeneşti, se porneşte împotriva acelora care vreau să cerceteze temeiurile lui Dumnezeu – şi în indignarea lui, strigă cu tărie: „în adevăr, omule, cine eşti tu să răspunzi lui Dumnezeu?” Cine eşti? Cugetă mai întâi la firea ta – nici nu s-ar găsi cuvinte care să-ţi arate josnicia.
Continuare…

Cum recunoaștem uneltirile diavolului?

Adaugat la iulie 10, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Războinicii de gând pradă pe cel ce primeşte închipuirile cele rele, amestecându-şi împreună cu acestea voia sa. Închipuirile acestor furi sunt fără rânduială şi nepotrivite cu lucrul, precum zice cuvântul Evangheliei: Acela ce nu intră prin uşi în staulul oilor, ci sare pre aiurea, acela fur este şi tâlhar… Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie, şi să piarză” (Ioan 10, 1).
Continuare…

Pomul cunoașterii binelui și a răului – un exercițiu al ascultării

Adaugat la iunie 14, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iustin Popovici

Referitor la însăși natura pomului cunoașterii binelui și a răului, majoritatea Învățătorilor bisericești cred că el a fost adevărat precum și ceilalți pomi din Rai, pentru că Sfânta Scriptură spune: „Și a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuți la vedere și cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul Raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului”. El este numit pomul cunoașterii binelui și a răului, deoarece, gustând din el, omul a descoperit binele ascultării și răul împotrivirii voii lui Dumnezeu.
Continuare…

Ce repede trece lumea aceasta!

Adaugat la iunie 14, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Lumea cea de faţă, văzută, este numai o umbră a veacului vi­itor, duhovnicesc, fără de moarte, al pământului celor vii care va să fie. Are noimă să ne legăm de umbră, nu de Adevărul însuşi, nu de veacul ce va să fie, care e cu adevărat real, şi de ziua cea veşnică? Pentru că trece chi­pul acestei lumi (1 Cor. 7, 31): se schimbă vremurile anului, se schim­bă neîncetat atmosfera; o generaţie trece şi alta vine; trecători sunt împă­raţii, unul ia locul altuia; trecători sunt oamenii mari şi cei mediocri şi trecătoare sunt toate talentele lor; trecătoare e frumuseţea omenească şi se preface în putregai; trecătoare sunt chipurile zilei şi nopţii; nesfârşit de feluritele forme ale vegetaţiei de tot felul – totul trece şi se preface în stricăciune.
Continuare…

Umilinţă făţarnică

Adaugat la aprilie 6, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Chiar de vă veţi umili, dar de nu veţi suferi să v-o zică alţii, aceasta nu-i umilinţă, nu mai e mărturisirea greşelilor, ci e numai arătare şi slava zădarnică.

Cum? Arătare este a te chema păcătos? Da, căci în felul acesta, ne clădim pe nedrept un renume de umilinţă, suntem lăudaţi, suntem preţuiţi, în loc ca, din pricina unei purtări potrivnice, să fim dispreţuiţi, aşa că lucrăm pentru slavă.
Continuare…

Cel ce iubeşte omul, nu se poate alipi de animale

Adaugat la martie 31, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Fericitul Stareţ mi-a fost un mare dar de sus şi o deosebită experienţă. Era chipul adevăratului creştin, ce mă izbea prin desăvârşirea lui; zăream în el o uimitor de armonioasă îmbinare a ceea ce ar fi extremităţi de neîmpăcat. Astfel, pe de-o parte, vedeam în el o neobişnuită compătimire faţă de tot ce este viu, faţă de toată făptura, atingând măsuri unde, în chip firesc, s-ar naşte gândul că ar fi vorba de o sensibilitate patologică, neobişnuită oamenilor de o asemenea bărbăţie; şi totodată întâmpinai aici o altă latură a vieţii sale ce vădea faptul că cea dintâi nu fusese un fenomen patologic, ci cu adevărat o măreţie mai presus de fire şi o milostivire a harului.

Stareţul se purta cu grijă până şi faţă de plante: chiar şi faţă de ele orice grosolănie ce putea să le aducă daună o socotea potrivnică învăţăturii harului. Îmi amintesc cum odată mergeam cu el pe poteca ce ducea de la Mănăstire la coliba unde am petrecut un an. Coliba se afla la un kilometru de Mănăstire. Stareţul venea să vadă sălaşul meu. Continuare…

În şcoala vieţii duhovniceşti intră fiecare la vremea lui

Adaugat la martie 30, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Privind la tot ce se petrece în lume, în ţara noastră, în Biserică şi în noi înşine, am avea acum de ce să deznădăjduim, dacă făgăduinţele şi adevărurile lui Dumnezeu cele veşnice, neschimbate şi dătătoare de viaţă nu ne-ar arăta scopul vieţii – căutarea lui Dumnezeu Cel veşnic Viu. Neschimbat este scopul, neschimbată este şi slujirea lui Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici, neschimbată este şi duhovnicia. Nu există nimic întâmplător în viaţă şi nici nu poate exista, căci Dumnezeu Proniatorul conduce lumea şi fiecare împrejurare are un sens duhovnicesc înalt şi este dăruită de Dumnezeu pentru împlinirea scopului vieţii noastre de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Fidelitatea faţă de acest scop înalt, credinţa şi devotamentul faţă de Sfânta Ortodoxie trebuie şi este posibil să fie păstrate, în pofida conjuncturilor potrivnice externe.
Continuare…

Despre umilinţa cea trufaşă

Adaugat la martie 15, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu vă mândriţi cu umilinţa voastră!…

Poate veţi râde de ceea ce-am zis: „Umilinţa poate duce la trufie?”

Nu vă miraţi – ea zămisleşte mândrie când nu-i sinceră. Cum aşa? Când ea urmăreşte încuviinţarea oamenilor şi nu a lui Dumnezeu, când e săvârşită întru aşteptarea laudei şi spre propria desfătare. Ceea ce e diavolesc.
Continuare…