Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Predică la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Adaugat la decembrie 4, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici, Sarbatori, Vietile Sfintilor

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,

Mai înainte de a începe predica, voi aminti cuvintele Sfîntului Duh, care se cuprind în troparul acestui dumnezeiesc praznic al Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Iată aceste cuvinte: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mîntuirii oamenilor, în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înaintea tuturor Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea rînduielii Ziditorului!”.

Am pus troparul praznicului mai înainte de predică, pentru că în acest dumnezeiesc tropar, dumnezeieştii Părinţi au adunat dogmele acestui praznic împărătesc. Troparul şi condacul unui praznic sau al unui sfînt adună pe scurt ori viaţa acelui sfînt, ori însemnătatea pe scurt a acelui praznic despre care vorbeşte el. Precum aţi auzit, începutul troparului zice: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu”. Intrarea Maicii Domnului în biserică a fost primul semn din rînduiala bunăvoinţei lui Dumnezeu de a mîntui neamul omenesc. Dar să vedem în ce fel s-a împlinit acest semn, în ce fel s-a întîmplat el şi cum au urmat lucrurile prin această bunăvoinţă a lui Dumnezeu de a mîntui lumea, începută prin aducerea în lume a Maicii Domnului şi prin intrarea ei în biserică. Dar iată în ce fel a fost intrarea Maicii Domnului în biserică.
Continuare…

Predică la Sîmbăta Morţilor

Adaugat la noiembrie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

Predica despre neputrezirea mortilor

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
De multe ori am fost întrebat de unii dintre monahi, dar mai ales de mulţi dintre creştini, care este pricina că pe unii morţi îi găsesc oamenii neputrezi în morminte. Pentru dezlegarea nedumeririi şi a unora, şi a altora, ne-am gîndit astăzi să vorbim cîteva cuvinte şi în această privinţă. Şi iată ce am a zice despre pricinile pentru care nu putrezesc unii morţi:
Continuare…

Cuvînt la Sfînta şi Marea Vineri

Adaugat la aprilie 2, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Rastignireadin „Omilii la Postul Mare”, Sfîntul Ioan Gură de Aur

„Părintele Meu, de este cu putinţă, treci de la Mine paharul acesta; însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”
(Mt. 26, 39)

Eu cred că mulţi se întreabă pentru ce Hristos a grăit aceste cuvinte; şi cei necredincioşi vor răstălmăci aceste cuvinte, spre a întinde cursă fraţilor noştri celor mai slabi. Deci pentru ca noi atît năvălirea acelora să o respingem, cît şi pe fraţii noştri săi scăpăm de nelinişte şi de strîmtoare, să observăm aceste cuvinte mai de aproape, să ne oprim la tîlcuirea acestui loc şi să pătrundem în înţelesul lui cel adînc.
Căci citirea şi audierea cuvintelor nu ajută la nimic, dacă ele nu se şi pricep încă. Şi vistiernicul acela al împărătesei Candakiei citea, dar cît îi lipsea ucenicul lui Hristos, care să-i tîlcuiască cele citite, el nu înţelegea. Ca nu acelaşi lucru să vi se întîmple şi vouă, fiţi cu băgare de seamă la cuvintele noastre, aţintiţi-vă priceperea voastră şi primiţi cuvîntarea mea cu suflet plin de luare aminte şi rîvnitor. Continuare…

Despre vînzarea săvîrşită de Iuda

Adaugat la aprilie 1, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

din „Omilii la Postul Mare” – Sfîntul Ioan Gură de Aur

Timpul de faţă ne aduce aminte a vorbi de grozava crimă a celui ce a vîndut pe Hristos Domnul, în ziua de astăzi Iisus fu predat de ucenicul Său în mîinile iudeilor, însă voi, care auziţi aceasta, nu vă tînguiţi pentru Iisus cel vîndut, ci mai vîrtos tînguiţi şi jeliţi pe Iuda, vînzătorul Său. Căci Iisus, prin aceea că a fost vîndut, a mîntuit lumea, pe cînd Iuda, prin vînzarea sa, şi-a aruncat sufletul în pierzanie. Iisus cel vîndut şade acum de-a dreapta Tatălui, în veci; iară Iuda vînzătorul îşi are locul în iad şi suferă pedeapsă veşnică şi nesfîrşită. Aşadar, el trebuie tînguit, precum însuşi Hristos, cînd s-a uitat la Iuda, l-a tînguit şi l-a plîns. „Căutînd la el, s-a turburat cu duhul şi a zis: Unul dintre voi Mă va vinde” (In. 13, 21). Pentru ce însă s-a tulburat El ?
Mai întîi spre a arăta cît de mare este iubirea de oameni a Sa, cîtă îndurare, cîtă bunătate a Domnului! Cel vîndut plînge pentru vînzător! El îl plînge încă şi pentru ca să-i dea prilej de a se lăsa de vînzarea sa. Fiindcă însă sufletul aceluia nu mai primea sămînţa mîntuirii, fiind nesimţitor la îndemnare şi deşteptare, de aceea, întunecîndu-se de patimă, s-a aruncat în prăpastie, îndelung-răbdarea şi sfătuirea Domnului Său nu i-au ajutat lui nimic. Şi de aceea mai mult plîngea Iisus, căci vedea că Iuda, după o învăţătură aşa de mult repetată şi după îndesite sfătuiri, totuşi s-a aruncat în bezna pierzării. Continuare…

Cuvant la Sfînta şi Marea Marţi

Adaugat la martie 30, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Daţi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Mt. 22, 21)

Împotriva lenevirii de a veni la Biserică

Ni se pare că n-am isprăvit nimic, cînd ne-am dat osteneala de a vă îndemna să fiţi mai osîrdnici cu vizitarea adunării, unde se face slujirea cea dumnezeiască; căci iarăşi Biserica este deşartă şi părăsită de fiii ei. De aceea, eu iarăşi trebuie să vă îngreunez si să vă fiu povară, pe de-o parte dojenind pe cei de faţă, pe de alta probozind pe cei ce lipsesc. Pe aceştia din urmă, pentru că rămîn în lenevire şi în uşurătatea minţii lor, iară pe voi, pentru că nu vă îngrijiţi cu rîvna cuvenită pentru mîntuirea confraţilor voştri.
Continuare…

Cuvant la Sfînta si Marea Luni

Adaugat la martie 29, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Cuvînt despre Evanghelia de la Matei,
care se citeşte în Sfînta si Marea Luni, la Liturghie
(Mt. 24, 3-35)

După ce Hristos a vorbit despre nenorocirea ce avea să vie asupra Ierusalimului şi despre aceea că Apostolii vor birui toate piedicile, iar Evanghelia se va predica în toată lumea, se întoarce iarăşi la descrierea ticăloşiei ce va veni peste iudei, pe cînd ucenicii vor predica strălucit Evanghelia în toată lumea. „Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi„. Atunci, cînd? Cînd acestea se vor întîmpla, cînd urîciunea pustiirii va fi în locul cel sfînt. El prin aceasta înţelege, oastea romană. Atunci, zice el, să fugiţi, căci nu va fi nici o nădejde de mîntuire. Continuare…

Cuvînt la Ziua Sfinţilor Patruzeci de Mucenici

Adaugat la martie 22, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur, Predici

Venind cei dintîi, socoteau că vor lua mai mult, şi au luai şi ei cîte un dinar” (Mt. 20, 10)

Contra lăcomiei de avere

Cine este pricina atîtor rele din lume ?

Iubirea de bani, pofta cea fără de minte a bogăţiei, această boală nelecuită, acest foc ce nu se stinge niciodată, acest despot care asupreşte pe toată lumea. De aceea, eu de multe ori v-am sfătuit să vă feriţi de lăcomia averii, şi nu voi înceta de la aceasta, deşi poate mulţi mă ocărăsc şi zic: nu va mai conteni el oare a se lupta cu limba sa împotriva celor bogaţi şi a da război asupra lor? În adevăr, însă, nu eu tăbărăsc asupra bogaţilor, nu eu sunt vrăjmaşul lor, ci, din contra, eu fac şi vorbesc toate numai spre binele lor; pe cînd ei înşişi ascut sabia asupra-le, fiindu-şi sieşi vrăjmaşi.
Continuare…

Sfanta Maria Egipteanca – model de pocainta si indreptare

Adaugat la martie 21, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ignatie Briancianinov, Predici

[„¦] Dar va spune cineva: „Maria Egipteanca, model de urmat?! Oare chiar trebuie ca toata lumea sa fuga în pustie, în locuri nelocuite, în munti?” Nu, nu toata lumea. Dar toti trebuie sa o aiba drept model în truda ei de autoîndreptare, în hotarîrea ei neclintita de a-si schimba viata si în felul cum a ajuns la aceasta hotarîre. Iata partile care trebuie urmate! Cum a ajuns Cuvioasa Maria la hotarîrea de a-si schimba viata? Domnul a adus-o. Pentru ce? Deoarece, în pofida patimii naprasnice care o stapînea, ea nu se gîndise niciodata sa ramîna pentru totdeauna în aceasta amara robie. Ea a suferit silnicia carnii si a vrajmasului care lucra prin aceasta carne si s-a lasat prada pasiunii, dar nu pîna la sfîrsit. Domnul S-a milostivit de suferintele fapturii si a venit s-o elibereze din legaturile care o chinuiau. Aceasta este învatatura la care sa luam aminte din viata Sfintei Maria Egipteanca.
Continuare…

Predica la Ajunul Craciunului – Ceasul al Treilea

Adaugat la ianuarie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

Evanghelia despre painea cea cereasca din iesle

Luca 2:1-20

In zilele acelea a iesit porunca de la Cezarul August sa se inscrie toata lumea. Aceasta inscriere s-a facut intai pe cand Quirinius ocarmuia Siria. Si se duceau toti sa se inscrie, fiecare in cetatea sa. Si s-a suit si Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, in Iudeea, in cetatea lui David, care se numeste Betleem, pentru ca el era din casa si din neamul lui David, ca sa se inscrie impreuna cu Maria, cea logodita cu el, care era insarcinata. Dar pe cand erau ei acolo, s-au implinit si zilele ca ea sa nasca, si a nascut pe Fiul sau Cel Unul-Nascut si L-a infasat si L-a culcat in iesle, caci nu mai era loc de gazduire pentru ei. Continuare…

Predica la Nasterea Domnului – la Ajunul Craciunului si Utrenia zilei de Craciun

Adaugat la ianuarie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

Evanghelia Intaiului Nascut

Matei 1:18-25

Iar nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodita cu Iosif, fara sa fi fost ei inainte impreuna, s-a aflat avand in pantece de la Duhul Sfant. Iosif, logodnicul ei, drept fiind si nevrand s-o vadeasca, a voit s-o lase in ascuns. Si cugetand el acestea, iata ingerul Domnului i s-a aratat in vis, graind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, ca ce s-a zamislit intr-insa este de la Duhul Sfant. Ea va naste Fiu si vei chema numele Lui Iisus caci El va mantui poporul Sau de pacatele lor. Acestea toate s-au facut ca sa se implineasca ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: „Iata, Fecioara va avea in pantece si va naste Fiu si vor chema numele lui Emanuel, care se talcuieste: Cu noi este Dumnezeu.” Si desteptandu-se din somn, Iosif a facut asa precum i-a poruncit ingerul Domnului si a luat la el pe logodnica sa. Si fara sa fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a nascut pe Fiul sau Cel Unul-Nascut, Caruia I-a pus numele Iisus.
Continuare…