Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul – rugăciunea specifică a Postului Mare

Adaugat la aprilie 14, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Efrem Sirul, Post

Pr. Prof. Alexander Schmemann (1921-1983)

Dintre toate cîntările şi rugăciunile din timpul Postului, o singură scurtă rugăciune poate fi considerată rugăciunea specifică a acestuia. Tradiţia o atribuie unui mare învăţător al vieţii duhovniceşti – Sfîntul Efrem Sirul:

Doamne şi Stăpînul vieţii mele,
duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin„.

Continuare…

Duminicile Postului Mare

Adaugat la martie 20, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Fiecare Duminică din Post are două teme, două înţelesuri. Pe de o parte, fiecare aparţine unei succesiuni în care ritmul şi „dialectele” duhovniceşti ale Postului sunt descoperite. Pe de altă parte, în cursul dezvoltării istorice a Bisericii aproape fiecare Duminică a Postului Mare a căpătat o a doua temă. Astfel, în prima Duminică, Biserica prăznuieşte „Biruinţa Ortodoxiei” „” pomenirea victoriei asupra iconoclasmului şi restabilirea cultului icoanelor în Constantinopol la anul 843. Legătura acestei prăznuiri cu Postul Mare este una pur istorică: prima „biruinţă a Ortodoxiei” a avut loc în această Duminică. Acelaşi este adevărul despre prăznuirea, în cea de a doua Duminică din Postul Mare, a Sfîntului Grigore Palama. Continuare…

Postul Mare – urcuşul duhovnicesc spre Sfintele Paşti

Adaugat la martie 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ignatie Briancianinov, Post

Domnul Hristos arăta puterea postului cînd le spunea ucenicilor că „unele soiuri de duhuri se pot scoate doar cu post şi rugăciune”. De aceea, Sfinţii Părinţi zic că postul este poarta, iar epitrahilul este uşa mîntuirii. Adică prin poarta aceasta strîmtă de care vorbeşte Mîntuitorul vor intra virtuţile sfinte în sufletul şi trupul omului, îmblînzindu-le şi sfinţindu-le, iar epitrahilul simbolizează spovedania, iertarea păcatelor. Sfîntul Vasile cel Mare spune că „atît de bătrînă este porunca postului încît ea este de o vîrstă cu omul”.
Continuare…

Post cu marime de suflet

Adaugat la decembrie 3, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Familia, Paisie Aghioritul, Post

Prin post omul îşi arată intenţia sa cea bună. Face din mărime de suflet o asceză şi Dumnezeu îl ajută. Dacă însă se sileşte pe sine şi spune: „Ce să fac? Este vineri şi trebuie să postesc”, atunci se va chinui. În timp ce, dacă ar înţelege folosul postului şi ar posti, s-ar bucura gîndindu-se că în această zi Hristos a fost răstignit. Nici apă nu I-au dat să bea, ci oţet, iar eu să beau apă toată ziua. Iar dacă face aceasta, atunci va simţi înlăuntrul său o bucurie mult mai înaltă decît a celui care bea cele mai bune răcoritoare.
Continuare…

Cuvinte la a cincea saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 17, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Post

„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului Său în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.” /Gal. 4:6/

1. De ce ne este rînduit postul? Cred că pentru a ne aminti mai bine obîrşia noastră. Ca să ne amintim că nu suntem doar rodul pămîntului, ci al cerurilor „“ mai întîi de toate al cerurilor. Ca să ne aducem aminte că suntem neam ales, şi că Tatăl nostru e însuşi Împăratul cerurilor şi pămîntului.
Continuare…

„… numai cu post şi cu rugăciune”

Adaugat la martie 17, 2010 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Post

Nu există post fără postire. Se pare, totuşi, că mulţi oameni, astăzi, fie nu iau în serios postirea, iar dacă o fac, înţeleg greşit scopurile sale duhovniceşti. Pentru unii, postirea constă într-o „renunţare” simbolică la ceva; pentru alţii, ea este o respectare scrupuloasă a prescripţiilor alimentare. Dar în ambele cazuri, arareori postirea se referă la întreaga nevoinţă a postului. Aici, ca oriunde, aşadar, trebuie mai întîi să încercăm să înţelegem învăţătura Bisericii referitoare la postire şi apoi să ne întrebăm: Cum putem aplica această învăţătură în viaţa noastră?
Continuare…

Cuvinte la a treia saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 3, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici, Post

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” /Pilde 23:17/

1. Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi buruiana cea străveche au izvorît din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s-a dat prin botez?
Continuare…

Cuvinte la a doua saptamana a Marelui Post

Adaugat la februarie 25, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici, Post

„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” /Pilde 4:23/

1. Gospodarul îşi păzeşte de păsări ţarina însămînţată, şi de omizi livada şi îşi păzeşte de fiare stîna, dar nimic altceva nu îşi păzeşte gospodarul precum casa de tîlhari, de foc, de ape, de fulgere, şi de toată necurăţia. Ce e casa pentru gospodărie, este inima pentru om. Pentru acesta s-a zis: „Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima.”
Continuare…

Postul fara rugaciune nu ne apropie de Dumnezeu

Adaugat la februarie 23, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ignatie Briancianinov, Post

Buna este rugaciunea, le spunea Arhanghelul Rafail lui Tobie si lui Tobit, cu post si cu milostenie si cu dreptate (Tob. 12, 3). Mare bine este un asemenea post! El este bun pentru pacatosi, fiind singura usa prin care se iese din starea trupeasca, prin care se intra in mantuitoarea pajiste a pocaintei si se ajunge la petrecerea necurmata in aceasta mantuitoare pajiste. Mare bine este el, si nu doar pentru pacatosi: el e un mare bine si pentru drepti, o mare arma in mainile lor. In toata vremea pribegiei lor pamantesti ei nu o parasesc – prin el se pazesc in curatie si sfintenie. Ei isi intemeiaza postul pe milostenie; ei isi pun postul pe temelia rugaciunii; prin rugaciunea credintei (Iac. 5, 15) primesc tot ce cer (Marcu 11, 24).
Continuare…

Folosul postului – Sf. Ioan Gura de Aur

Adaugat la februarie 15, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur, Post

Multi crestini, nedand o prea mare importanta postului, il tin fara tragere de inima sau nu il tin deloc. Si totusi, trebuie sa primim postul cu bucurie, nu cu frica si parere de rau, caci nu este infricosator pentru noi, ci pentru diavoli. In cazul demonizatilor, mult poate face postul, mai ales cand este insotit de sora sa buna, care este rugaciunea. De aceea, Hristos a spus: Acest neam de demoni nu iese decat numai cu rugaciune si cu post (Matei 17, 21).
Continuare…