Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Evanghelia despre Lumina din întunericul Egiptului

Adaugat la ianuarie 8, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

(la Liturghia Zilei a Doua de Crăciun)

Matei 2:13-23

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că nu sunt.” După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: “Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.” Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.
Continuare…

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul…” – Din O talcuire a Crezului

Adaugat la iunie 24, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede; Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci”

Cînd un calator vede o lumina în noapte, el se bucura. Si îsi îndreapta pasii catre lumina, fara a se întreba ce fel de foc este acela ce arde în departare. Cu cît se apropie, cu atît el începe sa-si puna aceasta întrebare. Credinta crestina i-a apropiat pe oameni de lumina vesnica a îndumnezeirii. Din aceasta cauza crestinii îsi pun atîtea întrebari în legatura cu aceasta misterioasa si fascinanta lumina – pentru ca ei s-au apropiat foarte mult de ea. Cei ce sunt mai departe de aceasta lumina îsi pun mai putine întrebari despre ea. Continuare…

Cuvinte la cea dintai saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 18, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici, Post

„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul” /Pilde 23:26/

1. Mai presus de toate gîndeşte-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gîndeşte la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gîndeşte la oaia cea rătăcită mai mult decît la întreaga turmă, aşa şi Dumnezeul tău se gîndeşte la tine, care te pierzi în păcat, mai mult decît la toţi îngerii din ceruri.

2. A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta fiinţa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta şi a afla ce aşteaptă Dumnezeu de la om.
Continuare…

Pomenirea Sfîntului Ioan Hrisostom

Adaugat la noiembrie 26, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Nicolae Velimirovici, Vietile Sfintilor

Sfîntul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia în anul 354. Tatăl lui, Secundus, a fost mare comandant de oşti în armata imperială [Stratilat], iar mama lui s-a numit Anthusa. Fiind dotat cu geniu intelectual şi studiind în profunzime filozofia greacă, tînărul Ioan a văzut la sursă cît de nesatisfăcător şi în final, de dezgustător este păgînismul elenist. Prin studiu şi trăire el a văzut că numai Credinţa Creştină răspunde setei neostoite de adevăr a sufletului şi minţii omeneşti, şi a îmbrăţişat-o cu ardoare.

Tînărul aristocrat Ioan a primit Sfîntul Botez din mîinile marelui Meletie, Patriarhul Antiohiei, precum mai tîrziu au primit şi părinţii lui Ioan Sfîntul Botez. După moartea părinţilor lui, Ioan s-a tuns monah şi s-a dăruit pe sine tuturor asprelor nevoinţe călugăreşti.

El apoi a scris celebrul tratat Despre Preoţie, iar după ce l-a încheiat, i s-au arătat lui în vedenie Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel care i-au prorocit o viaţă de mare misiune, de mare har, şi de mare suferinţă. Cînd a fost să fie hirotonit întru preot, îngerul lui Dumnezeu s-a arătat simultan lui Ioan şi Patriarhului Flavian (succesorul Sfîntului Meletie la Scaunul Patriarhal al Antiohiei). Continuare…

Rugaciune pentru vrajmasi

Adaugat la mai 4, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

„Binecuvîntează-i pe vrăjmaşii mei, Doamne. Eu însumi îi binecuvîntez şi nu îi blestem.”

„Vrăjmaşii m-au purtat către îmbrăţişarea Ta, mai mult decît au făcut-o prietenii.”

„Prietenii m-au legat pămîntului, vrăjmaşii m-au slobozit din robia pămîntului şi mi-au dărîmat toate năzuinţele mele lumeşti.”
Continuare…

Despre încercarea lui Toma

Adaugat la mai 1, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici

Domnul meu şi Dumnezeul meu (Ioan 20: 28).

Cînd Maria Magdalena a auzit glasul Celui înviat cu inima ei, ea a strigat: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd Saul a văzut lumina orbitoare de pe drumul Damascului şi a auzit cuvintele Celui înviat, el a adeverit: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd păgînii, uluiţi, vedeau cum mii de nenumărate mii de mucenici merg cu bucurie la chinuri, şi îi întrebau Cine este Acest Hristos pentru care sunt fericiţi să moară, ei răspundeau într-un glas: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd înţelepţii lumii acesteia ridiculizau oştirile de nevoitori ai pustiei văzute sau gîndite, întrebîndu-i Cine este Acela pentru care iau asupra lor o viaţă atît de groaznică, ei cu toţii răspundeau cu acest răspuns: Domnul meu şi Dumnezeul meu!
Continuare…

Femeia ca un simbol al lui Hristos

Adaugat la mai 3, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

Cele zece drahme: Domnul in chipul unei femei

Puteti crede ca Mantuitorul Hristos s-a infatisat pe Sine in chipul unei femei, in doua din parabolele Sale? Una este cea a femeii ce a luat trei masuri de faina si a facut aluat. Dar mai intai sa vorbim despre cealalta, in care Domnul ne spune despre femeia care a avut zece drahme si a pierdut una. Acestea sunt cele mai tainice dintre toate parabolele Mantuitorului. Deoarece parabola drahmei pierdute este scurta, o vom cita in intregime.

Sau care femeie, avand zece drahme, daca pierde o drahma, nu aprinde lumina si nu matura casa si nu cauta cu grija pana ce o gaseste? Si gasind-o, cheama prietenele si vecinele sale, spunandu-le: Bucurati-va cu mine, caci am gasit drahma pe care o pierdusem (Luca 15:8-9)
Continuare…

Ştii tu oare, fiule?

Adaugat la aprilie 1, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

De ce se închid norii cînd cîmpiile sînt însetate de ploaie, şi se deschid atunci cînd cîmpiile nu vor ploaie? Din pricina răutăţii oamenilor, firea s-a turburat şi şi-a lepădat rînduiala.

Ştii tu oare, fiule, de ce ţarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau recoltă proastă? Pentru că şi fiicele oamenilor îşi urăsc rodul pîntecelor lor şi îl ucid în plină creştere.
Continuare…

Cuvinte la a saptea saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 31, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta.” /Mat. 22:37/

1. În această săptămînă urmează paşii Domnului Hristos, şi fii mereu alături Lui, spre deosebire de judecătorii şi chinuitorii Lui. Şi iubeşte-L cu toată inima ta.

2. Mută-te duhovniceşte în acele zile şi în acele întîmplări, şi sărută-i poala şi mînecile veşmintelor, nu îndepărta inima ta de la El. Cînd îi auzi pe prigonitorii Lui cum şoptesc: „Vinovat e!” tu strigă-le în urechi: „Drept e!” Iubeşte-l pe Cel ce te iubeşte, cu toată inima ta!
Continuare…

Cuvinte la a sasea saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 24, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici

Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pre Dumnezeu.” /Mat. 5:8/

1. Ochiul curat vede lumea şi tot ce este în lume; iar ochiul în care a intrat un pai nu poate nici să se uite, nici să vadă. Aşa este şi cu inima omului. Dumnezeu a dăruit inima omenească cu osebită vedere. Cînd inima e acoperită cu paiele păcatului, ea orbeşte şi nu poate vedea nimic. Cînd inima se curăţeşte deplin, ea vede lumea nevăzută în lumea văzută; vede lumea nevăzută aşa cum e ea; vede pe Cel ce e Inima lumii nevăzute, Îl vede pe Dumnezeu.
Continuare…