Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Primarul Moscovei Iuri Lujkov si-a exprimat dezacordul total cu privire la organizarea paradelor gay

Adaugat la ianuarie 27, 2010 de Victor
Categoria: Stiri


Primarul Moscovei, Iuri Lujkov şi-a manifestat din nou dezacordul faţă de organizarea unei parade gay în acest oraş.

„Cîţiva ani la rînd se exercită presiuni fără precedent asupra Moscovei pentru organizarea paradelor gay, care decît acţiuni satanice nu pot fi numite. Noi însă nu ampermis organizarea unor asemenea parade şi nu vom permite nici mai departe”, – a declarat Lujkov.
Continuare…

În Irak pe locul mormîntului Sf. Prooroc Iezechiel musulmanii vor să construiască o moschee

Adaugat la ianuarie 26, 2010 de Dorin Ursu
Categoria: Stiri

Ierusalim. Informaţia apărută la începutul acestui an în privinţa începerii lucrărilor de restaurare a grobniţei Sfîntului Prooroc Iezechiel iniţiate de Ministerul Turismului şi al Antichităţilor s-a constatat a fi falsă, – ne informează Agenţia Germană de Ştiri din Lumea Catolică cu trimitere la Jerusalem Post.

Jerusalem Post, potrivit surselor din Bagdad, scrie că autorităţile Irakului planifică să transforme locul înmormîntării Sf. Pr. Iezechiel într-o moschee şi să distrugă toate inscripţiile antice şi izvoarele din limba ebraică care amintesc despre acest lucru.
Continuare…

Clericilor Bisericii Ortodoxe Romîne li se restricţionează dreptul de a participa la rugăciuni liturgice ecumenice

Adaugat la ianuarie 18, 2010 de Victor
Categoria: Stiri

Credem, o decizie destul de bună şi argumentată, luînd în consideraţie experienţa proastă chiar a unor ierarhi a Bisericii Ortodoxe Romîne, care au îndrăznit chiar să se şi împărtăşească cu Romano-Catolicii!

Potrivit hotărîrii sinodale, la Catedrala Patriarhală şi în alte biserici ortodoxe din ţară şi străinătate, reprezentanţii celorlalte culte creştine vor asista la slujba ortodoxă (Vecernia), fără implicare liturgică. După slujba ortodoxă, reprezentanţii oficiali ai celorlalte Biserici creştine vor putea prezenta mărturii asupra convieţuirii paşnice şi cooperării ecumenice locale sau regionale astăzi.
Continuare…

Patriarhia Moscovei îi cheamă pe ruşi să nu transforme Anul Nou într-un cult de natură neopăgînă

Adaugat la decembrie 22, 2009 de Victor
Categoria: Stiri

Moscova. Biserica Ortodoxă Rusă este îngrijorată de tendinţa societăţii ruse de a transforma Anul Nou pe stil nou într-o sărbătoare „cvasi-religioasă”, „neopăgînă” şi îi cheamă pe cetăţenii Rusiei să nu uite de legătura acestei sărbători cu sărbătoarea Naşterii lui Hristos.

„În ultimul timp Anul Nou se transformă într-un cult de natură neopăgînă… Acest fenomen poate fi definit ca o incursiune păgînă în spaţiul sărbătorilor creştineşti „“ şi Anul Nou, puţin cîte puţin se transformă într-o sărbătoare cvasi-religioasă „, a spus ieromonahul Filip (Reabîh), Vice-preşedintele Departamentului de Relaţii Externe din cadrul Patriarhiei Ruse, ieri la o conferinţă de presă pe tema festivităţilor de iarnă (RIA Novosti).
Continuare…

Poziţia Mitropoliei Moldovei faţă de acţiunile de protest din grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”

Adaugat la decembrie 21, 2009 de Victor
Categoria: Stiri

Luînd act de acţiunile săvîrşite de un grup de creştini ortodocşi în ziua de 13 decembrie în grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, Biserica Ortodoxă din Moldova îşi manifestă dezacordul faţă de modalitatea de protest aleasă de creştinii adunaţi acolo.

În acelaşi timp, considerăm nebinevenită instalarea simbolului de cult evreiesc într-un spaţiu public care este strîns legat de istoria şi credinţa poporului nostru, cu atît mai mult că „Hanuca” este o sărbătoare religioasă calificată de cărţile de cult iudaice drept „ritual al sfinţirii”, semnificînd biruinţa poporului iudeu asupra ne-iudeilor. Alegerea locului de instalare a Menorei considerăm a fi nepotrivit deoarece parcul este numit în cinstea Sfîntului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, supranumit Mare şi Sfînt pentru calitatea deosebită de apărător al credinţei strămoşeşti.
Continuare…

Resfinţirea Schitului Butuceni

Adaugat la decembrie 14, 2009 de Victor
Categoria: Stiri

Pitoreştile plaiuri ale Orheiului Vechi au găzduit sîmbătă o frumoasă sărbătoare de suflet – mulţime de creştini au asistat la slujba de resfinţire a Schitului „Adormirea Maicii Domnului” din Butuceni, oficiată de către un sobor de preoţi în frunte cu Însuşi Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

Frigul de afară nu a putut opri creştinii binecredincioşi să vină pentru a împărtăşi bucuria sărbătorii cu obştea Mănăstirii.

Poate că cel mai emoţionat dintre toţi a fost Părintele Stareţ Vladmir, care în sfîrşit cu ajutorul Bunului Dumnezeu a văzut lucrările de reconstrucţie finisate.

Vlădica Vladimir impresionat de frumuseţea Sfîntului Locaş şi a împrejurimilor a ţinut să felicite adunarea dreptmăritoare cu ocazia acestui important eveniment din viaţa Bisericii Ortodoxe din Moldova:
Continuare…

Lansarea Portalului misionar antisectar Moldova Creştină

Adaugat la decembrie 9, 2009 de Victor
Categoria: Religii si secte, Stiri

Fraţii creştini,
Ţinem să vă aducem la cunoştinţă că recent în reţeua internet a apărut un nou portal creştin cu caracter misionar, care poartă denumirea de Moldova Creştină: www.moldovacrestina.info.
Portalul misionar antisectar Moldova Creştină a apărut dintr-o necesitate stringentă a vremurilor în care trăim.
Astăzi, cînd prozelitismul sectar a invadat de-a binelea întreg spaţiul virtual, noi, o mînă de creştini ortodocşi, venim în întîmpinarea oamenilor însetaţi de Dreptate şi Adevăr, cu această pagină, al cărei scop este de a aduce la cunoştinţa tuturor mulţimea de ramificaţii sectare, care de peste o sută de ani sapă necontenit la temelia Bisericii Creştine Apostolice.
Continuare…

Peste 3000 de persoane cer predarea disciplinei Religia în şcoli

Adaugat la decembrie 2, 2009 de Victor
Categoria: Biserica si societate, Stiri

Membri ai 27 de asociaţii şi în jur de 3000 de părinţi au semnat un demers pe care l-au înaintat, miercuri, conducerii R. Moldova şi Ministerului Educaţiei, prin care solicită introducerea în programul de învăţămînt preuniversitar a disciplinei Religia.

„În prezent în şcoli se predă opţional Educaţia moral spirituală. Sărbătoarea Crăciunului, conform acestei discipline este tratată ca un obicei vechi de la sat unde copiii merg cu colinde pe la case, ceea ce nicidecum nu corespunde esenţei acestei sărbători”, a remarcat Constantin Lazăr, preşedintele Asociaţiei spiritual culturale „Antonie Plămădeală”, unul din semnatarii demersului.
Continuare…

Scrisoare Iuliei Sisoev, soţia preotului Daniil Sisoev, asasinat la Moscova pe 20 noiembrie 2009

Adaugat la noiembrie 26, 2009 de Victor
Categoria: Stiri

„Vă mulţumesc, dragii mei, pentru sprijin şi rugăciuni. Nu-mi pot exprima durerea în cuvinte. E ca durerea de a sta lîngă Crucea Mîntuitorului. Dar este şi o bucurie pe care n-o poţi pune în cuvinte…e bucuria de a veni la mormîntul gol. « Unde este, moarte, biruinţa ta ? » Părintele Daniil şi-a întrevăzut plecarea cu mulţi ani înainte de asasinarea sa.
Mereu a vrut să fie aflat vrednic de martiriu şi Domnul i-a oferit această cunună. Cel care l-a împuşcat a vrut să scuipe în faţă Biserica, aşa cum odinioară au scuipat în faţă pe Hristos, dar n-au obţinut ce-au vrut, fiindcă au dat greş în întinarea Bisericii. Părintele Daniil a urcat pe Golgota lui chiar în biserica pe care o construise şi în care îşi pusese toată energia şi puterea. L-au ucis ca pe unul din vechii profeţi, între altar şi locul de sacrificiu, şi pe drept şi-a cîştigat titlul de martir. El a murit pentru Hristos pe Care L-a sjujit cu toată inima.
De multe ori mi-a spus că se teme că nu va face faţă ; credea că nu e destul de bun. Ca om, avea excesele şi slăbiciunile lui, cădea şi făcea greşeli, dar nu a greşit în ceea ce era mai important, viaţa lui a fost cu totul închinată lui Hristos. Continuare…

Patriarhul Kiril consideră importantă crearea unei liste a literaturii pseudo-ortodoxe

Adaugat la noiembrie 24, 2009 de Victor
Categoria: Stiri

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, consideră necesară crearea unei liste a cărţilor, distribuţia cărora nu poate fi făcută în Biserici şi alte instituţii ortodoxe.

„Trebuie publicate atît listele cărţilor recomandate pentru biblioteci, cît şi listele celor nerecomandate”, – a declarat Patriarhul Kiril.
Continuare…