Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvînt la Înălţarea Domnului

Adaugat la mai 24, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Sarbatori

Înălţarea Domnului

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covîrşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfîrşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpînul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit.

Voieşti să ştii cum noi am întărîtat asupra noastră pe acest Domn plin de dragoste şi de prietenie? Este neapărat trebuitor să cunoaştem fondul vrăjmăşiei de mai înainte, pentru ca atunci cînd vedem că noi, care eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost cinstiţi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. Şi să nu credeţi că acea schimbare s-ar fi făcut în urma propriilor noastre merite, ci mai vîrtos să nu încetaţi a recunoaşte mărimea harului dumnezeiesc şi de-a pururea să mulţumiţi Lui pentru mărimea darurilor Sale.

Continuare…

Pastorala la Învierea Domnului a ÎPS Mitropolit Vladimir

Adaugat la aprilie 15, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Predici

„A înviat! Nu este aici.
Iată locul unde L-au pus”

(Marcu 16, 6)

Prea Sfinţiţi Episcopi, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici părinţi, Cinstiţi monahi şi monahii, Drept-măritori creştini,
HRISTOS A ÎNVIAT!

De la fiecare altar al dreptei noastre credinţe străbune, iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, în această noapte se reaprinde Lumina cea neînserată cu aceeaşi strălucire ca în marea biserică a Sfântului Mormânt din Ierusalim. În fiecare inimă creştină sălăşluieşte în aceste clipe bucuria Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În auzul tuturor pătrund temeinic, ca şi în auzul râvnitoarelor femei purtătoare de mir, sosite „dis-de-dimineaţă” la mormântul gol, precum şi al Sfinţilor Apostoli, cuvintele îngerului: „Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.” (Marcu 16, 6). Toţi cei ce L-au văzut pe Domnul Iisus înviat şi I-au ascultat graiul plin de învăţătură, au fost îmbrăcaţi cu putere de sus spre a fi martorii şi vestitorii învierii Sale. Împreună cu toţi cei ce s-au învrednicit a fi numiţi cu numele lui Hristos, adeverim acum şi în vecii vecilor minunea învierii: „Cu adevărat a înviat Hristos Domnul”.
Continuare…

Cuvînt în Joia Mare

Adaugat la aprilie 12, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii, Predici

Cina cea de Taină a lui Hristos

Cina cea de Taină a lui Hristos este atît de tainică, de adîncă şi nesfîrşit de însemnată, încît inimile noastre se umplu de cutremur: căci la această sfîntă Cină Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi, a rînduit Taina Sfintei Împărtăşanii şi a săvîrşit pentru întîia dată această Taină, pentru întîia dată i-a împărtăşit pe ucenicii Săi.

Domnul a arătat cu fapta prea-marea Sa smerenie, spălînd picioarele pline de praf ale ucenicilor, pe care acest lucru i-a uluit nespus: „Cum aşa, Marele nostru învăţător, Domnul nostru să ne spele nouă picioarele!” În mirarea lor, toţi tăceau – şi s-au supus plini de fior Domnului Iisus Hristos. Numai înflăcăratul Petru nu a răbdat: „Cum! Învăţătorul meu, Domnul meu Iisus Hristos îmi va spăla mie picioarele! Nu, Doamne, nu ai să-mi speli picioarele!” – la care Domnul i-a răspuns: „Tu nu înţelegi ceea ce fac, dar mai tîrziu vei înţelege”. „Nu, Doamne, în veac nu-mi vei spăla picioarele”. „Dacă nu-ţi voi spăla picioarele, nu vei avea parte cu Mine”. Continuare…

Predica la Botezul Domnului

Adaugat la ianuarie 19, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Predici, Teofan Zavoratul

Praznuind Dumnezeiasca Aratare, sa ne mutam cu gandul la locul intamplarii si sa luam aminte cu intelegere la cele ce au loc acolo! (…) Il vedeti la mal pe Sfantul Ioan, in strai din par de camila, incins peste coapse cu curea din piele. Il inconjoara multime fara numar de popor din Ierusalim, din Iudeea si din tot tinutul Iordanului. Botezul Mantuitorului numai ce s-a sfarsit, si ochii tuturor sunt atintiti la Fiul Omului, Care Se ridica din apa. Ei nu mai vad nimic altceva. Voi faceti insa ager prin credinta ochiul mintii voastre si in urma lui Ioan, trecand de acestea pe care le vad toti, opriti-va privirea plina de luare-aminte asupra celor pe care nu le vede toata lumea: cerul deschis, porumbelul care se pogora si glasul ce s-a auzit: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Care bine am voit! (Mt. 3, 17). Sa va opriti privirile si sa nu va desprindeti luarea-aminte de aceasta priveliste minunata! O! Cine va da cuvantului nostru putere ca sa cantam dupa vrednicie slava lui Dumnezeu Care S-a aratat la Iordan in Trei Ipostasuri!
Continuare…

Predica Preafericitului Patriarh Kiril la Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în scuarul Catedralei Mitropolitane din Chişinău

Adaugat la octombrie 12, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Patriarh Kiril, Predici

La 9 octombrie 2011, de ziua adormirii Apostolului şi Evanghelistului Ioan Teologul şi de ziua pomenirii sfîntului ierarh Tihon, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii, Preafericitul Patriarh Kiril a condus slujirea Liturghiei Dumnezeieşti pe Piaţa Marii Adunări Naţionale „“ piaţa centrală a oraşului Chişinău. După citirea Evangheliei Înaintestătătorul s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Mă bucur să vă văd pe voi toţi, dragii mei, pe această piaţă, în ziua cînd Domnul m-a învrednicit să vin la Chişinău. Cerul s-a spart, însă pentru pămîntul însetat, care aproape de trei luni nu a primit vlagă, această zi este o zi de binecuvîntare. Într-un anumit sens binecuvîntarea lui Dumnezeu întotdeauna este legată de o anumită incomoditate pentru om, căci ca răspuns la binecuvîntarea lui Dumnezeu este nevoie de eforturi omeneşti.

Astăzi, de ziua pomenirii Sfîntului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul, noi am auzit un fragment din epistola lui (1 In. 4:12-19). Au fost rostite minunate cuvinte, care ne ajută să înţelegem multe din viaţa omului contemporan. Continuare…

Cuvînt la Duminica a X-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

Adaugat la august 21, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni (I Timotei 5, 23)

Cu aceste puţine şi parcă neînsemnate cuvinte ne vom ocupa astăzi în toată cuvîntarea, iar aceasta nu o facem din ambiţie, spre a arăta oarecum darul vorbirii, căci ceea ce noi spunem nu este proprietatea noastră, ci ni s-a dat de harul Sfîntului Duh.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a VIII-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

Adaugat la august 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Şi luînd cele cinci pîini şi cei doi peşti, căutînd la cer, a binecuvîntat şi, frîngînd, a dat ucenicilor pîinile, iar ucenicii poporului” (Matei 14, 19)

Despre binefacerea către săraci

Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit; nu ca o pierdere, ci ca un cîştig, căci tu dobîndeşti prin ea mai mult decît ai dat. Tu dai pîine şi dobîndeşti viaţa cea veşnică; tu dai haină şi dobîndeşti veşmîntul nemuririi; tu îngăduieşti locuirea sub acoperămîntul tău şi dobîndeşti împărăţia cerului; tu dai cele trecătore şi primeşti în locul lor cele ce trăiesc în veci.
Continuare…

Cuvînt la Duminica a VII-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

Adaugat la iulie 31, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la grăire” (Iacov 1, 19)

Dreapta şi reaua întrebuinţare a limbii

„Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de păcătuire” (Pilde 10, 19). Nu este nici un mădular al trupului prin care diavolul să poată aşa de lesne a ne amăgi şi a ne pierde, ca printr-o limbă neînfrînată şi printr-o gură nepăzită. Prin ele săvîrşim greşeli nenumărate şi fărădelegi grele, iar cît de uşor poate cineva păcătui cu limba ne arată înţeleptul Sirah prin cuvintele: „Mulţi sunt cei ce au căzut de sabie, dar mai mulţi au pierit prin limba lor” (Sirah 28, 19).
Continuare…

Cuvînt la Duminica a VI-a după Pogorîrea Sfîntului Duh

Adaugat la iulie 24, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Fraţilor, la rugăciune stăruiţi!” (Rom. 12, 12)

Tîlcuire la „Tatăl nostru”¦”

„Strîmtă este uşa, zice Domnul, şi îngustă calea, care duce în viaţă, şi puţini sunt cei ce o află pe ea; dar largă este uşa şi lată calea care duce în pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră printr-însa” (Mat. 7, 13-14).

De cîte ori aud aceste cuvinte şi socotesc grijile cele multe ale oamenilor pentru lucruri deşarte; de atîtea ori mă uimesc despre adevărul acestor cuvinte. Toţi merg pe calea cea largă, toţi umblă numai după lucrurile cele pămînteşti, şi niciodată nu se îndeletnicesc cu gîndirea la cele veşnice. Toţi aleargă după poftele trupului, iar sufletele lor le lasă să se istovească de foame, măcar că sufletul lor în toate zilele de mii de ori se răneşte de păcat, ei însă nu simt răul, care i-a ajuns.
Continuare…

Cuvînt la Vecernia din Duminica Lăsatului sec de brînză

Adaugat la martie 6, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

Mergi mai întîi de te împacă cu fratele tău Astăzi, Sfînta Biserică ne aminteşte că a purcede pe calea postului putem numai iertînd pe toţi cei vinovaţi faţă de noi şi cerînd iertare de la toţi faţă de care suntem noi vinovaţi.

De nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre (Mt. 6, 15).
Continuare…