Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Inimă, bucură-te de harul Domnului!

Adaugat la august 1, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Cei ce s-au hotărât să slujească întru adevăr Domnului Dumnezeu trebuie să se îndeletnicească neîncetat cu pomenirea de Dumnezeu, adică să se roage neîncetat către Domnul Iisus Hristos, zicând cu mintea fără încetare: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Iar în orele de după-amiază, această rugăciune se poate zice astfel: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Tale, miluieşte-mă pe mine păcătosul! Sau poţi să chemi şi direct pe Preacurata Fecioară Maria, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Sau poţi să spui de asemeni şi cântarea îngerească: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te…
Continuare…

Mâhnirea, vierme al inimilor noastre

Adaugat la iunie 27, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Mâhnirea îl întristează mult şi îl istoveşte pe om.

Când sufletul se umple de mâhnire, începe să-şi iasă din fire. Omul atunci nu poată nici să primească liniştit o povaţă bună, nici să răspundă calm la întrebările care i se pun. Îi evită pe ceilalţi, ca şi când ei ar fi răspunzători pentru starea lui, şi nu poate înţelege că pricina bolii se află înlăuntrul său. Mâhnirea este un vierme al inimii, vierme ce o roade pe mama care l-a născut.
Continuare…

Să vedem viaţa noastră ca pe o lumânare aprinsă!

Adaugat la ianuarie 15, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Trebuie, să vedem viaţa noastră ca pe o lumânare aprinsă. Ceara este credinţa noastră, fitilul nădejdea, iar flacara este dragostea care le uneşte pe toate. Când ceara este de calitate rea, răspândeşte miros urât. La fel se întâmplă şi cu păcătosul.
Continuare…

Neguțătoriți cu acele virtuți care vă dau cel mai mare câștig

Adaugat la august 1, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Neguțătoriți cu acele virtuți care vă dau cel mai mare câștig. Strângeți capital din câștigurile binecuvântate ale Sfântul Har și depuneți-le la banca veșnică, care vă va aduce pentru fiecare rublă duhovnicească dobândă nu de 4 sau 6%, ci de 100%, și de nenumărate ori mai mult.
Continuare…

Faptele bune și rugăciunea ne aduc harul Duhului Sfânt

Adaugat la iulie 31, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Cât de mare este compătimirea lui Dumnezeu față de starea noastră nenorocită, adică față de neatenția noastră pentru purtarea Lui de grijă, când Dumnezeu spune: Iată, stau la ușă și bat!, înțelegând prin ușă cursul vieții noastre, încă neînchisă de moarte… În ce te voi afla, în aceea te voi judeca, zice Domnul. Vai, de ne va afla El împovărați cu grijile și întristările acestei vieți, fiindcă cine va putea să stea înaintea chipului mâniei Lui! Iată de ce s-a zis: Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită, adică să nu vă lipsiți de Duhul Sfânt, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Său. Desigur, orice faptă bună făcută întru Hristos ne aduce harul Duhului Sfânt, dar mai mult decât oricare, ne aduce rugăciunea, pentru că ea este întotdeauna oarecum la îndemâna noastră, ca o armă pentru dobândirea Duhului Sfânt.
Continuare…

Despre slujirea în Biserică

Adaugat la august 1, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

„Mi s-a întâmplat odată, scrie ucenicul Părintelui Serafim, să fiu la el după Vecernie. Eu îndeplineam pe atunci slujba de canonarh la biserică. De aceea, Părintele Serafim, după ce a închis uşa pe dinlăuntru cu cârligul, a găsit de cuviinţă să înceapă a grăi despre aceea, dacă eu îmi îndeplinesc slujba cum se cuvine sau nu. La început am crezut că el vorbeşte despre îndeplinirea cea din afară a slujbei (dacă mă duc totdeauna şi la timp la biserică, dacă pun totul după tipic şi altele asemenea) şi de aceea i-am răspuns că mă silesc să îndeplinesc totul cum se cuvine. Părintele Serafim însă voia ca împreună cu cele dinafară, să fie plăcute şi cele dinlăuntru, temelia sufletească, deoarece nu Îi este plăcută lui Dumnezeu numai partea cea din afară singură, căci El Însuşi zice prin gura Proorocului: Blestemat tot cel ce face lucrul Domnului cu nebăgare de seamă.
Continuare…

Despre iertarea jignirilor

Adaugat la ianuarie 16, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Pentru jignire, ori de ce fel ar fi ea şi de la oricine ar veni, nu numai că nu se cade să ne răzbunăm, ci dimpotrivă, pe acela ce ne jigneşte trebuie să-l iertăm din toată inima, chiar dacă el s-ar împotrivi la aceasta şi să-l înduplecăm prin cuvintele Domnului: Dacă nu veţi ierta oamenilor greşalele lor, nici Tatăl vostru Cel ceresc nu va ierta greşalele voastre (Mat. 6, 15) şi iarăşi: Rugaţi-vă pentru cei ce vă supără şi vă prigonesc (Mat. 5, 44).
Continuare…

Despre limbuţie – Sf. Serafim de Sarov

Adaugat la august 1, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Pentru cel cu luare aminte de sine este de ajuns numai vorbăria împreună cu cei ce nu sunt de aceleaşi năravuri cu el, şi îndată omul cel dinlăuntru al său va fi cu lesnire destrămat. Dar ceea ce este şi mai păgubitor decât aceasta este că din destrămarea omului duhovnicesc cel dinlăuntru, se poate stinge şi acel foc pe care Domnul nostru lisus Hristos a venit să-l ascundă în pământul inimii omeneşti: fiindcă nimic nu răceşte aşa de tare şi nu stinge aşa de cu lesnire focul acela, care din Duhul Sfânt suflă în inima călugărului, spre sfinţirea sufletului său, ca întrunirile la sfătuiri deşarte şi limbutia cea afară din cale. (decât dacă se vor grăi cele duhovniceşti, căci unele ca acestea slujesc la sporirea înţelepciunii şi la apropierea duhovnicească a dragostei unuia către altul).
Continuare…

Când ne atacă deznădejdea

Adaugat la ianuarie 15, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

După cum Domnul Se întristează când vede primejduită mântuirea sufletelor noastre, tot aşa ucigătorul de oameni diavol se mâhneşte când vede pe om venindu-şi întru sine şi întorcându-se de la păcat. De aceea, multă sârguinţă pune el să ducă pe păcătos la deznădejde. Iuda, vânzătorul, a fost laş şi neîncercat în luptă şi de aceea vrăjmaşul văzându-i descurajarea, s-a năpustit asupra lui şi l-a silit să se spânzure. Continuare…

Despre păstrarea adevărurilor cunoscute

Adaugat la ianuarie 15, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Nu trebuie să-ţi deschizi inima ta niciodată fără trebuinţă. Dintr-o mie, nu ştii de se va putea găsi măcar unul, care ar fi în stare să păstreze taina ta. Şi când noi înşine nu o vom putea păstra în sufletul nostru, cum putem nădăjdui că ea ar putea fi păstrată de alţii?
Continuare…