Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvinte în Duminica Lăsatului sec de carne

Adaugat la februarie 15, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Despre Judecata cea viitoare a lui Dumnezeu

A mai rămas o singură duminică pînă la Postul Mare. În duminica următoare, Duminica Iertării, Sfînta Biserică ne va chema să ne împăcăm, să ne iertăm unii altora greşelile, amintind că Dumnezeu ne iartă numai atunci cînd ne iertăm şi noi unii pe alţii.

Pregătindu-ne pentru nevoinţa Patruzecimii şi pentru această împăcare, sfînta Biserică, prin pericopa evanghelică de astăzi, ne zugrăveşte spre învăţătură Judecata care va fi la a Doua Venire a Fiului lui Dumnezeu.

Hristos va veni în toată slava Sa cerească, şi înaintea Lui se vor aduna toate popoarele, toţi drepţii şi toţi păcătoşii; nimeni nu va putea da dosul, nimeni nu va putea rămîne deoparte, nu se va putea piti în spatele altcuiva.
Continuare…

Cuvînt în Duminica Vameşului şi Fariseului

Adaugat la februarie 1, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Despre rugăciune

Se apropie Postul Mare, vreme de rugăciune şi pocăinţă, vreme foarte însemnată a vieţii noastre – fiindcă ce lucru poate fi mai însemnat pentru creştini decît rugăciunea şi pocăinţa?

Sfîntul apostol şi evanghelist Matei ne spune că atunci cînd Domnul Iisus Hristos a ieşit la propovăduire, primul lucru pe care a început să-l înveţe a fost pocăinţa. El îi chema pe toţi la pocăinţă prin următoarele cuvinte: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor (Mt.3, 2). Chemarea la pocăinţă va răsuna mereu în răstimpul de pregătire pentru Post şi în timpul Postului – astăzi însă vom vorbi despre rugăciune.

Rugăciunea este cea mai însemnată dintre lucrările omeneşti, fiindcă prin rugăciune duhul omului intră în împărtăşire nemijlocită cu Duhul Cel Dumnezeiesc. Continuare…

Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului – Sf. Luca, Arhiepiscopul Crimeei

Adaugat la august 19, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

Marea sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului nostru ne dă prilejul de a ne aminti de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos:

„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine? Cuvintele pe care le grăiesc vouă nu le vorbesc de la Mine Însumi, ci Tatăl – Care este în Mine – Acesta face lucrările. Credeţi Mie că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine, iar de nu, pentru faptele acestea credeţi Mie” (Ioan 14:10-11).

Mari şi nemăsurate au fost minunile Domnului nostru Iisus Hristos. Cu un singur cuvânt al Său a înviat pe fiica lui Iair, mai marele sinagogii, pe fiul văduvei din Nain, încă şi pe Lazăr, care era în mormânt de patru zile întregi. Cu un singur cuvânt al Său a certat vânturile şi valurile lacului Ghenizaret şi s-a făcut linişte desăvârşită, cu cinci pâini şi doi peşti a săturat cinci mii de oameni fără femei şi copii, iar cu patru pâini, patru mii.

Să ne amintim cum în fiecare zi îi vindeca pe cei bolnavi, tămăduind orice fel de boală, izgonea duhurile cele viclene din demonizaţi, cum a redat vederea celor orbi şi auzul celor surzi printr-o singură atingere… Nu ajung acestea?

Toate acestea, însă, nu au fost suficiente pentru oamenii care Îl invidiau, pentru oamenii despre care marele prooroc Isaia a spus:

„Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi privind veţi privi şi nu veţi vedea. Că s-a îngroşat inima norodului acestuia şi cu urechile greu au auzit, şi ochii lor şi-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă, şi să se întoarcă şi să-i vindec pe ei”( Matei 13:14-15).
Continuare…

Nu sunt de ajuns faptele bune – Sf. Luca al Crimeii

Adaugat la iunie 11, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

Printre oamenii care trăiesc în jurul nostru există şi unii care nu cred în Dumnezeu şi totuşi fac multe fapte bune. Adeseori am auzit următoarea întrebare: „Nu este de ajuns, nu se vor mântui oamenii cu faptele lor bune ?” Trebuie numaidecât să dau răspunsul. Nu, nu se vor mântui numai cu faptele bune. De ce nu se vor mântui ? Fiindcă aşa a spus Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, când l-a întrebat … un învăţător de lege, ispitindu-l şi zicând : Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? Iar Iisus i-a zis : Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, aceasta este prima şi cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea cu aceasta, îl vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 35-39).
Continuare…

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei despre întinarea de la lume

Adaugat la septembrie 5, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

În ce constă întinarea lumii? De ce pată trebuie să ne păzim?

De multe trebuie să ne temem. De multe trebuie să ne ferim. Vă voi spune că ne întinăm şi de la citirea cărţilor care laudă patimile trupeşti, de la privirea imaginilor neruşinate. Ne întinăm des şi cu acea întinare a lumii manifestată în vorbirea de rău, bârfe, clevetire. Ne întinăm de fiecare dată când aplecăm urechea la clevetire, dar mai ales când singuri devenim părtaşi la bârfe şi la clevetire. Ne întinăm cu vorbirea întinată, cu care atât de mulţi dintre noi s-au deprins, fiindcă Domnul a spus că nu doar orice cuvânt răutăcios, rău şi necurat, ci şi orice cuvânt deşert, la Dumnezeu este o vină grea.
Continuare…

Cuvînt în Joia Mare

Adaugat la aprilie 12, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii, Predici

Cina cea de Taină a lui Hristos

Cina cea de Taină a lui Hristos este atît de tainică, de adîncă şi nesfîrşit de însemnată, încît inimile noastre se umplu de cutremur: căci la această sfîntă Cină Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi, a rînduit Taina Sfintei Împărtăşanii şi a săvîrşit pentru întîia dată această Taină, pentru întîia dată i-a împărtăşit pe ucenicii Săi.

Domnul a arătat cu fapta prea-marea Sa smerenie, spălînd picioarele pline de praf ale ucenicilor, pe care acest lucru i-a uluit nespus: „Cum aşa, Marele nostru învăţător, Domnul nostru să ne spele nouă picioarele!” În mirarea lor, toţi tăceau – şi s-au supus plini de fior Domnului Iisus Hristos. Numai înflăcăratul Petru nu a răbdat: „Cum! Învăţătorul meu, Domnul meu Iisus Hristos îmi va spăla mie picioarele! Nu, Doamne, nu ai să-mi speli picioarele!” – la care Domnul i-a răspuns: „Tu nu înţelegi ceea ce fac, dar mai tîrziu vei înţelege”. „Nu, Doamne, în veac nu-mi vei spăla picioarele”. „Dacă nu-ţi voi spăla picioarele, nu vei avea parte cu Mine”. Continuare…

Cuvînt la Vecernia din Duminica Lăsatului sec de brînză

Adaugat la martie 6, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

Mergi mai întîi de te împacă cu fratele tău Astăzi, Sfînta Biserică ne aminteşte că a purcede pe calea postului putem numai iertînd pe toţi cei vinovaţi faţă de noi şi cerînd iertare de la toţi faţă de care suntem noi vinovaţi.

De nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre (Mt. 6, 15).
Continuare…