Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre mandrie – Sf. Ioan Casian

Adaugat la ianuarie 5, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A opta lupta o avem împotriva duhului mîndriei. Aceasta este foarte cumplita si mai salbatica decît toate cele de pîna aici. Ea razboieste mai ales pe cei desavîrsiti si pe cei ce s-au urcat pîna aproape de culmea virtutilor, încercînd sa-i prabuseasca. Si precum ciuma cea aducatoare de stricaciune nimiceste nu numai un madular al trupului, ci întreg trupul, asa mîndria nu strica numai o parte a sufletului, ci tot sufletul. Fiecare din celelalte patimi, desi tulbura sufletul, se razboieste numai cu virtutea opusa si cautînd sa o biruiasca pe aceea, întuneca numai în parte sufletul. Patima mîndriei însa îi întuneca întreg sufletul si-l prabuseste în cea mai adînca prapastie. Continuare…

Despre slava deşartă

Adaugat la decembrie 23, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A È™aptea luptă o avem împotriva duhului slavei deÈ™arte. Patima aceasta este foarte felurită şi foarte subÈ›ire şi nu o bagă de seamă uÈ™or nici însuÈ™i cel ce pătimeÈ™te de dînsa. Atacurile celorlalte patimi sunt mai vădite şi de aceea e mai uÈ™oară oarecum lupta cu dînsele, căci sufletul cunoaÈ™te pe potrivnicul său şi îndată îl răstoarnă prin împotrivirea cu cuvîntul şi prin rugăciune. Dar păcatul slavei deÈ™arte, avînd multe înfăÈ›iÈ™ări, precum s-a zis, este greu de biruit. El încearcă să săgeteze pe ostaÈ™ul lui Hristos prin orice îndeletnicire, prin glas, prin cuvînt, prin tăcere, prin lucru, prin priveghere, posturi, rugăciune, citire, liniÈ™te, pînă şi prin îndelunga răbdare. Continuare…

Despre trandavie

Adaugat la decembrie 9, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A È™asea lupta o avem împotriva duhului trîndaviei, care e înjugat cu duhul întristarii si lucreaza împreuna. Cumplit si apasator e acest drac si neîncetat razboieste pe monahi. El cade pe la al saselea ceas peste monah, pricinuindu-i moleseala, întristare si scîrba chiar si fata de locul unde se afla si de fratii cu care petrece, ba si fata de orice lucrare si de însasi citirea dumnezeiestilor Scripturi. Îi pune în minte si gînduri de mutare, soptindu-i ca de nu se va muta într-alte locuri, desarta îi va fi toata vremea si osteneala. Pe lînga acestea mai stîrneste si foame într-însul pe la al saselea ceas, cîta nu i s-ar fi întîmplat chiar dupa un post de trei zile, sau dupa un drum foarte îndelungat, sau dupa o osteneala grea. Continuare…

Despre întristare

Adaugat la decembrie 1, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A cincea lupta o avem împotriva duhului întristarii, care întuneca sufletul ca sa nu poata avea nici o vedere duhovniceasca si-l opreste de la toata lucrarea cea buna. Cînd duhul acesta viclean tabaraste asupra sufletului si-l întuneca în întregime, nu-i mai îngaduie sa-si faca rugaciunile cu osîrdie, nici sa staruie cu folos pe lînga sfintele citiri si nu rabda pe om sa fie blînd si smerit fata de frati; îi pricinuieste scîrba fata de toate lucrurile si fata de însasi fagaduinta vietii. Continuare…

Despre mînie

Adaugat la noiembrie 16, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A patra lupta o avem împotriva duhului mîniei. Si cîta trebuinta este sa taiem, cu ajutorul lui Dumnezeu veninul cel purtator de moarte al duhului acestuia, din adîncul sufletului nostru! Caci mocnind acesta tainuit în inima noastra si orbind cu tulburari întunecate ochii inimii, nu putem dobîndi puterea de-a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici patrunderea cunostintei duhovnicesti. De asemenea nu putem pazi desavîrsirea sfatului bun si nu ne putem face partasi vietii adevarate, iar mintea noastra nu va ajunge în stare sa priveasca lumina dumnezeiasca. Continuare…

Despre iubirea de arginti

Adaugat la noiembrie 10, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A treia lupta o avem împotriva duhului iubirii de argint. Razboiul acesta este strain si ne vine din afara firii, folosind necredinta monahului. De fapt atîtarile celorlalte patimi, adica a mîniei si a poftei, îsi iau prilejurile din trup si îsi au oarecum începutul în rasadul firii, de la nastere. De aceea sunt biruite abia dupa vreme îndelungata. Boala iubirii de argint însa, venind din afara, se poate taia mai usor, daca este silinta si luare aminte. Dar de nu e bagata în seama, se face mai pierzatoare decît celelalte patimi si mai cu anevoie de înfrînt. Continuare…

Despre duhul poftei trupesti

Adaugat la noiembrie 5, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian, Tinerii

A doua lupta o avem împotriva duhului curviei şi al poftei trupeÈ™ti. Pofta aceasta începe să supere pe om de la cea dintîi vîrsta. Mare şi cumplit război este acesta şi lupta îndoită cere. Căci acest război este îndoit, aflîndu-se şi în suflet şi în trup. De aceea trebuie să dam lupta din două părţi împotriva lui. Prin urmare nu ajunge numai postul trupesc pentru dobîndirea desăvîrÈ™itei neprihăniri şi adevăratei curăţii, de nu se va adăuga şi zdrobirea inimii şi rugăciunea întinsă către Dumnezeu şi citirea deasă a Scripturilor şi osteneala şi lucrul mîinilor, care abia împreună pot să oprească pornirile cele neastîmpărate ale sufletului şi să-l aducă înapoi de la nălucirile cele de ruÈ™ine. Continuare…

Despre înfrînarea pîntecelui – Sf. Ioan Casian

Adaugat la octombrie 19, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

Mai întîi deci vom vorbi despre înfrînarea pîntecelui, care se împotriveÈ™te îmbuibării pîntecelui; apoi despre chipul posturilor şi despre felul şi cantitatea bucatelor. Iar acestea nu de la noi le vom spune, ci după cum le-am primit de la SfinÈ›ii PărinÈ›i. AceÈ™tia n-au lăsat un singur canon despre postire, nici un singur chip al împărtăşirii de bucate, nici aceeaÈ™i măsură pentru toÈ›i. Fiindcă nu toÈ›i au aceeaÈ™i tărie şi aceeaÈ™i vîrstă; apoi şi din pricina slăbiciunii unora, sau a unei deprinderi mai gingaÈ™e a trupului. Însa un lucru au rînduit tuturor: să fugă de îmbuibare şi de săturarea pîntecelui. Iar postirea de fiecare zi au socotit că este mai folositoare şi mai ajutătoare spre curăţie, decît cea de trei sau de patru zile, sau decît cea întinsa pînă la o săptămîna. Căci zic: cel ce peste măsură întinde postirea, tot peste măsură se foloseÈ™te adeseori şi de hrană. Din pricina aceasta se întîmplă ca uneori, din covîrÈ™irea postirii, slăbeÈ™te trupul şi se face mai trîndav spre slujbele cele duhovniceÈ™ti; iar alteori, prin prisosul mîncării, se îngreuiază şi face să se nască în suflet nepăsare şi moleÈ™ire. Continuare…