Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Sfanta Ermiona, una din fiicele lui Filip Apostolul

septembrie 17, 2007 Categoria: Calendar

septembrie 17, 2020

Sfîntul Apostol Filip (prăznuit pe 11 octombrie), care a botezat pe famenul Candachiei, a avut patru fiice, pe care Evanghelistul Luca le mărturiseşte de proorociţe şi fecioare. Dintre acestea Ermiona şi Eutihia s-au dus în Asia căutînd pe Teologul Ioan, şi neaflîndu-l căci se mutase, aflat-au pe Petronie, ucenicul lui Pavel Apostolul, şi luînd învăţătură de la dînsul, urma obiceiurilor lui. Iar Ermiona se deprindea cu mestesugul doctoriei. Drept aceea venea mulţime multă, şi lecuia pe toţi, chemînd numele lui Hristos.

Trecînd însă Traian împăratul asupra perşilor, se arătă sfînta că este creştina şi aducînd-o înaintea lui căută să o înşele cu amăgiri şi să o despartă de Hristos. Dar de vreme ce nu voia să se supună, a poruncit ca să o bată peste obraz multe ceasuri. Iar Ermiona văzînd pe Domnul sezînd la judecată în chipul lui Petronie, care îi grăia şi o întărea, socotea bătăile ca o nimica.

Deci văzînd împăratul întărirea şi neînduplecarea gîndului ei, ruşinîndu-se, a slobozit-o. Şi de atunci, deschizînd în Asia sălăşluire de oaspeţi, odihnea pe toţi şi-i lecuia şi sufleteşte şi trupeşte. Şi Domnul se preamărea în toate zilele de către tot omul, cît a trăit împăratul Traian.

Iar dacă a murit el, împărăţind Adrian, ginerele său, şi înştiinţîndu-se de cele despre sfînta, trimise slujitori de o aduseră înaintea lui si-i zise: „Spune-mi, bătrîno, de cîti ani eşti, şi de ce neam, şi în ce stare te afli?” Iar sfînta, răspunzînd, zise: „Domnul meu Hristos ştie de cîţi ani sunt şi de ce neam”. Împăratul zise: „Dezbracaţi-o de haina ei şi o bateţi fără de milă”, zicîndu-i să răspundă cu smerenie la cele ce o întreabă împăratul; şi aşa au bătut-o cumplit. După aceea a supus-o la chinuri îndelungate în căldări cu smoală, din care a rămas nevătămată. Şi scoţînd-o a grăit ea către împăratul: „Împărate! Domnul meu m-a întors spre somn în căldare, şi am văzut unde mă închinam marelui zeu Iraclie”. Iar el bucurîndu-se îi porunci să intre în capiste. Atunci sfînta făcînd rugăciune întru sinesi către Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, îndată se făcu tunet din cer, şi căzînd jos la pămînt idolii care erau în capiste, se zdrobiră şi se făcură pulbere. Şi ieşind, sfînta zise împăratului: „Intră înăuntru de ajuta zeilor, că au cazut şi nu pot să se scoale”.

Intrînd împăratul şi văzînd zdrobirea idolilor, a poruncit să i se taie cinstitul ei cap afară din cetate. Şi luînd-o Teodul şi Timotei, au ieşit din cetate şi neîngăduindu-i să-şi facă rugăciunea, s-au repezit cu obraznicie asupra ei, dar li s-au uscat mîinile. Rugîndu-se atunci de sfînta, şi crezînd cu tot sufletul în Domnul nostru Iisus Hristos s-au însănătoşit, şi au rugat pe sfînta ca să se roage pentru dînsii să-si dea sufletele lor către Domnul înaintea ei. Şi aceasta făcîndu-se a răposat şi ea cu pace, aproape de acelaşi loc. Şi venind oarecare credincioşi binecinstitori, şi luîndu-le moaştele le puseră în Efes în loc ales şi însemnat, întru mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh.

Tot în această zi, Aflarea moaştelor Sfantului Ierarh Ioasaf, episcopul de Belgorod.

Tot în această zi, a doua Aflarea moaştelor Sfantului Mitrofan de Voronej.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Chentirion, Ochean, Teodor, Amian şi Iulian, ce se trăgeau din satul Candaveu.

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Name (required)

Email (required)

Comentariul