Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Sfîntul Gheorghe, episcopul Amastridiei

martie 6, 2007 Categoria: Calendar

martie 6, 2021

Acest cuvios era fiu de părinţi binecredincioşi, al căror nume era Teodor şi Megeta şi locuia în ţinutul numit Cromin. Părinţii lui, neavînd copii, se rugau lui Dumnezeu prin post şi fapte bune, să le dea şi lor un prunc. Ajungînd ei la adînci bătrîneţi li s-a vestit prin dumnezeiesc glas atît zămislirea celui ce era să se nască din ei, cît şi numirea şi darul preoţiei pe care avea să le poarte. Născîndu-se acesta, a lepădat îndulcirile tinereţilor, şi a îmbrăţişat pe cele stătătoare şi nu s-a lenevit la învăţăturile dumnezeieşti şi omeneşti. Pentru aceasta părinţii săi, văzînd propăşirea lui, slăveau pe Dumnezeu. Şi astfel după ce s-a învăţat de-ajuns, s-a dus la muntele Siriei, şi aflînd acolo un cinstit bătrîn a luat de la el schima monahicească; mutîndu-se acela către Domnul, s-a dus la Vunita, supunîndu-se la toată aspra vieţuire şi sihăstrie. Şi fiindcă episcopul bisericii Amastridei s-a mutat către Domnul, acest sfînt prin voinţă dumnezeiască şi cu acordul preoţilor, fără ca el să voiască, a fost suit pe scaunul arhieriei, şi aşezat ca lumina în sfeşnic. Fiind hirotonit în Constantinopol şi ducîndu-se la scaunul său, toate se săvîrşeau prin osîrdia sa, adică: aşezămintele cele sfinte, bună podoabă Bisericii, orînduiala sfinţitei tagme, ajutorarea orfanilor şi a văduvelor, case de ospătare pentru săraci, plăţi de datorii şi înainte de toate dreapta credinţă către Dumnezeu. Pe lîngă acestea încă şi semne şi minuni de tot felul se săvîrşeau printr-însul. Şi astfel bine petrecîndu-şi viaţa, s-a mutat din acestea de aici în pace, dîndu-şi duhul în mîinile lui Dumnezeu.

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.