Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Deznădejdea şi nepăsarea

Adaugat la decembrie 25, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

În viaţa creştinului, deznădejdea şi nepăsarea sunt distrugătoare. Pe cel care a căzut în păcat, deznădejdea nu-l lasă să se ridice, iar pe cel care este în picioare, nepăsarea îl face să cadă. Deznădejdea îl lipseşte pe om de bunătăţile pe care le-a dobîndit, iar nepăsarea nu-l lasă să scape de relele care îl apasă. Nepăsarea îl coboară din ceruri, pe cînd deznădejdea îl coboară de tot în prăpastia răutăţii. Iată cît de mare este puterea celor două patimi.

Diavolul a fost la început un înger bun; dar pentru că s-a purtat cu nepăsare, a fost stăpînit de deznădejde şi a căzut într-o asemenea răutate, încît nu se mai poate ridica din ea. Faptul că el era bun la început ni-l arată Domnul: Am văzut pe satana ca un fulger căzînd din cer (Luca 10, 18). Asemănarea diavolului cu un fulger vădeşte lumina pe care o avea el mai înainte şi cît de mare şi puternică a fost căderea lui.
Continuare…

Pentru frumuseţea femeilor – Sfîntul Ioan Gură de Aur

Adaugat la noiembrie 26, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Ioan Gura de Aur, Tinerii

Cel ce vrea să ia femeie după lege, trebuie întîi să citească pravilele, pe care le-a scris Pavel Apostolul pentru care să afle ce i se cade să facă. Căci cînd se va întîmpla ca femeia ce o va lua să fie rea, ocărîtoare şi beţivă şi de fără minte şi alte răutăţi să aibă şi numai o răutate din acestea de va avea, mai vîrtos prea desfrînată să fie, trebuieşte să o despuiaţi şi să iei alta, că vei avea multă cheltuială şi nevoi, drept aceia în tot chipul fă să iei femeie bună, smerită şi înţeleaptă şi ascultătoare că de vei vrea că să cumperi casă bună sau robi, mai mult cauţi la cei care îi vînd şi cercetezi pe cei ce i-a avut mai înainte şi apoi cauţi de sănătatea robilor şi de bărbăţia şi de voia sufletului lor.
Continuare…

Cuvant al Sf. Ioan Gura de Aur, despre faptul, ca ispitele sunt de folos

Adaugat la august 20, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Acest lucru este de mirare, ca noua ni se fac folositoare, nu numai cele ce ni se par noua de folos, ci si cele potrivnice noua. Si, ca sa te incredintezi, ia seama la aceasta: Faraon a poruncit sa fie aruncati pruncii in rau. Or, de nu s-ar fi aruncat pruncii evreilor si de n-ar fi fost porunca lui Faraon, n-ar fi fost crutat Moise, fiind hranit in palatele imparatesti. Ca, pe cand el era pazit de ai sai, nu era in cinste, iar, cand a fost lepadat, atunci a fost in cinste. Insa aceasta o facea Dumnezeu din covarsitoarea Lui putere, aratand cu cata inlesnire se fac lucrarile Sale. Asa, si cand evreul acela, il inspaimanta pe Moise, zicand: „Oare, tu vrei sa ma ucizi si pe mine?” Si acesta i-a fost de folos lui. Si vezi cum s-a facut aceasta, dupa purtarea de grija a lui Dumnezeu, pana avea sa se faca aratarea din pustie, pana cand avea sa se implineasca vremea cea cuviincioasa, pana ce avea sa cugete el in pustie si avea sa traiasca mai cu intemeiere. Incat, mai pe urma, in toate supararile ce au venit peste el, de la evrei, facea la fel: adica, atunci, se lamurea mai curat, cand ei se ridicau impotriva lui mai tare. Continuare…

Cuvant la Petru Apostolul si Ilie Proorcul – Sf. Ioan Gura de Aur

Adaugat la august 2, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Pretextul lor e acesta:

– Sunt pacatos, spun ei, si nu pot veni la biserica!

– Dar tocmai pentru ca esti pacatos, vino, ca sa nu-ti pierzi mantuirea.

Spune-mi, te rog, care om este fara de pacate? Pentru asta, jertfa si Biserica, pentru asta, rugaciunile si postul, pentru ca sunt multe ranile sufletului. Pentru asta s-au descoperit impotriva lor si leacurile si s-a facut leac potrivit pentru fiecare din ranile sufletului. Ai Biserica! Ea aduce jertfe! Ai rugaciunile Parintilor, daruirea Sfantului Duh, pomenirile mucenicilor, adunarea sfintilor si multe la fel cu acestea, care te pot ridica din pacat la dreptate. […] Vrei sa spui ca te impiedica grijile vietii? Pacatul e insa si mai mare. Pentru ce nu imprumuti lui Dumnezeu putina vreme, ca sa primesti intreaga zi?
Continuare…

Cuvînt de laudă Apostolului Pavel – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la iulie 12, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Vietile Sfintilor

Apostol Pavel

„Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt;
şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar”
(I Corinteni 15, 10)

Ce este omul, cît de mare este nobleţea firii noastre şi de cîte virtuţi mari este capabilă această făptură -omul – nimeni nu a arătat mai bine decît Apostolul Pavel.

El stă acum de faţă cu glas mare spre a răpune pe toţi pîrîşii firii, spre a apăra pe alcătuitorul firii, spre a ne încuraja la fapta cea bună şi spre a astupa gura clevetitorilor care mint, spunînd că firea omenească nu este capabilă de nici un bine. Pavel nu a primit o altă fire decît noi, nu a dobîndit alt suflet, nu a locuit în altă lume, şi, cu toate acestea, a întrecut cu mult pe ceilalţi oameni.

Mai întîi, acest Apostol nu s-a înspăimîntat de nici o pătimire, de nici un necaz care i s-a întîmplat pentru fapta bună şi pentru dreptate, ci cu bucurie s-a supus tuturor necazurilor şi le-a numit pe acestea „vremelnice şi uşoare” (II Corinteni 4, 17). Dar încă şi mai vrednic de mirare este că el a făcut toate acestea fără să urmărească vreo răsplătire.

Continuare…

Talcuire la Tatal nostru

Adaugat la iunie 20, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

“Deci asa va rugati:
“Tatal nostru, Care esti în ceruri””(Matei 6, 9)  .

Vezi ca îndata a desteptat luarea aminte a ascultatorilor, amintind, chiar, prin cel dintîi cuvînt al rugaciunii, de toate binefacerile lui Dumnezeu.

Cel care numeste Tata pe Dumnezeu, prin aceasta singura numire, a marturisit: iertarea pacatelor, ridicarea pedepsei, dreptatea, sfintenia, rascumpararea, înfierea, mostenirea, însusirea de frate cu Unul-Nascut, daruirea Duhului. Ca nu-i cu putinta sa numesti Tata pe Dumnezeu, daca n-ai dobîndit toate aceste bunatati.

Continuare…

Cuvinte de folos si povete – Sf. Ioan Gura de Aur

Adaugat la februarie 9, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Sf. Ioan Gura de Aur

Multe sunt lucrurile care îi caracterizează pe creştini, dar mai presus de toate sunt pacea şi iubirea. De aceea a spus Hristos: Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii (Ioan 13, 35) şi Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă (Ioan 14, 27).

Ù­

Nimic nu umple mai mult sufletul de desfătare decît faptul de a iubi şi de a fi iubit.

Ù­

Nimic nu arată mai bine vrednicia unui stăpîn decît dragostea şi grija faţă de supuşii săi. Aceasta este trăsătura caracteristică a stăpînilor buni. Dacă stăpînul îl iubeşte pe supusul său, toate problemele se rezolvă şi peste toate domnesc liniştea şi ordinea.

Continuare…

Aducerea moaştelor Sfîntului Ioan Gură de Aur în Constantinopol

Adaugat la februarie 9, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Vietile Sfintilor

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Iarăşi praznic strălucit şi pricinuitor de bucurie, iarăşi sărbătoare mult luminoasă a cuprins Biserica noastră, care pierde iarna mîhnirii şi gerul păcatului; iarăşi prăznuim pomenirea dascălului şi a părintelui celui cu gura de aur, a cărui vestire, ca şi a fericiţilor apostoli, a străbătut cu adevărat toate marginile lumii, şi a umplut toate cetăţile; ba chiar toate ţările s-au săturat de graiurile lui cele preastrălucite şi aurite. Iată a sosit privighetoarea cea mult glăsuitoare, prevestind taina cea mare a Învierii celei de obşte, ca pe dumnezeiasca primăvară; iar prin tăcerea lui de puţină vreme arată înnoirea cea nemărginită a vîrstei celei după Hristos şi a tinereţilor celor duhovniceşti.

Continuare…

Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului

Adaugat la noiembrie 26, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Vietile Sfintilor

Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului

Luminătorul şi dascălul lumii, stîlpul şi întărirea Bisericii, propovăduitorul pocăinţei, Sfîntul Ioan Gură de Aur, s-a născut în Antiohia Siriei, din părinţi necredincioşi, care ţineau de credinţa cea elinească, însă slăviţi şi bogaţi. Tatăl lui era voievod şi se numea Secund, iar mama sa, Antuza.

Cînd a venit în vîrstă, a fost dat de părinţii săi la învăţătura înţelepciunii elineşti, lui Libanie sofistul şi lui Andagratie filosoful. Şi fiind încă tînăr, a început a pricepe mai bine decît cei bătrîni, înţelepţindu-l pe el Duhul Sfînt. Pentru că el, cunoscînd pe Unul adevăratul Dumnezeu, pe Ziditorul tuturor, a lepădat credinţa elinească şi, alergînd la prea sfinţitul Meletie, care păstorea în acea vreme Biserica Antiohiei, a primit de la dînsul Sfîntul Botez.

După aceea, a voit Preabunul Dumnezeu de a luminat şi pe părinţii lui cu lumina sfintei credinţe, nelăsîndu-i a rătăci în întunericul necredinţei, pe aceia care au născut pe un luminător ca acesta. Iar după primirea Sfîntului Botez, voievodul Secund, tatăl Sfîntului Ioan, vieţuind nu multă vreme, s-a dus către Domnul, la cea mai bună viaţă. Iar Antuza, mama Sfîntului Ioan, a rămas văduvă foarte de tînără, avînd mai puţin de douăzeci de ani de la naşterea sa.

Continuare…