Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Biserica Ortodoxă din Moldova îngrijorată de lacunele din actuala Lege a cultelor

mai 18, 2011 Categoria: Stiri

La iniţiativa mai multor Asociaţii Ortodoxe, astăzi au fost organizate mitinguri de protest pentru exprimarea nemulţumirii faţă de funcţionarea actualei Legi a cultelor şi părţile componente ale acesteia.

Astfel, la Chişinău, Bălţi, Cahul şi Ungheni s-au adunat mii de creştini în frunte cu slujitorii Bisericii spre a se pronunţa pentru modificarea sus-numitei legi, aşa încît să nu fie permisă înregistrarea cultelor religioase cu caracter distructiv, iar religia ortodoxă să-şi păstreze prioritatea în virtutea tradiţiei istorice şi a majorităţii covîrşitoare a populaţiei care o împărtăşeşte.

La Chişinău mitingul a început cu un Te-Deum oficiat la Catedrala Mitropolitană la care au participat Protopopii, Stareţii, Stareţele şi Preoţii din Eparhia din Centru, cărora li s-au alăturat creştinii din întreaga republică.

Vorbind de pe amvon binecredincioasei adunări, Secretarul mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaş a declarat că mitingul de astăzi a fost binecuvîntat de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Vladimir, subliniind că această acţiune nu este îndreptată împotriva reprezentanţilor vreunui cult religios, iar participanţii la miting nu îşi propun să semene vrajbă şi dezbinare între cetăţenii Republicii Moldova, ci doar se încearcă apărarea unor valori spirituale cu care poporul nostru s-a identificat şi se identifică dintotdeauna. Sfinţia Sa a ţinut să menţioneze faptul că evenimentul de astăzi nu se desfăşoară la iniţiativa sau cu implicarea vreunei forţe politice, astfel că orice zvon în acest sens este absolut nefondat şi are menirea de a dezinforma opinia publică. La finalul alocuţiunii sale, Părintele Vadim a îndemnat clerul şi credincioşii să dea dovadă de un comportament cu adevărat creştinesc.

Secretarului mitropolitan i-au succedat la amvon Protopopii din Eparhia de Centru şi reprezentanţi ai Academiei Teologice, care au susţinut întru totul organizarea şi desfăşurarea mitingului.

După serviciul divin credincioşii în frunte cu clerul s-au îndreptat către Piaţa Marii Adunării Naţionale, unde a fost dată citirii Declaraţia semnată de către peste cei 2000 de participanţi la miting:


GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

«Să staţi strajă la hotare, să păziţi acest pămînt»

Acesta este testamentul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, care rămîne a fi valabil şi pentru zilele noastre.

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove se solidarizează cu desfăşurarea unor mitinguri de protest organizate de Alianţa Asociaţiilor Ortodoxe contra actualei Legi privind cultele religioase şi părţile lor componente.

Punerea în aplicare a acestei legi în anul 2007 a permis înregistrarea a zeci de culte şi organizaţii religioase străine tradiţiilor creştine şi culturii naţionale.

Totodată, societatea ortodoxă a sesizat în repetate rînduri opinia publică, autorităţile statale şi instanţele superioare bisericeşti despre intenţiile reale ale diverselor curente religioase care primesc cadru legal de activititate, fiind deghizate sub forma unor organizaţii de tineret, cluburi sportive sau ONG-uri.

Cel mai trist este faptul că după desfiinţarea Serviciului de Stat pentru problemele Cultelor de pe lîngă Guvernul RM, practic nu mai avem specialişti în domeniu care ar urmări activitatea acestor culte. Unele din ele sunt chiar cu o doctrină antistatală şi antisocială. Înregistrarea unor culte clandestine sau schismatice creează tensiuni şi nelinişte în comunităţile existente.

Urmărind statistica din anul 2009, au apărut trei eparhii ortodoxe necanonice. La atenţionările şi demersurile Mitropoliei Moldovei nu s-a luat nici o măsură, din contra acestea au fost înregistrate de către Ministerul Justiţiei. Or, atunci cînd apar probleme şi plîngeri în teritoriu, toţi îşi îndreaptă privirea către Mitropolia Moldovei, iar făuritorii acestor dezordini şi fărădelegi sunt tocmai membrii grupărilor pseudoortodoxe, schismatice sau ai altor grupări religioase tolerate de statul Republica Moldova.

Doar în ultimele luni ale anului curent au fost înregistrate trei asociaţii obşteşti evreieşti, o Asociaţie gnostică, iar recent au fost legalizaţi şi musulmanii drept cult aparte. Astăzi orice dogmă, oricît de eronată şi bizară, îmbrăţişată de cîţiva cetăţeni, poate ajunge a fi recunoscută drept cult religios.

Astfel, s-a decis organizarea unui şir de mitinguri de protest, care se desfăşoară concomitent în centrele eparhiale: Chişinău, Bălţi, Cahul, Ungheni şi Edineţ. Slujitorii, credincioşii, membrii diverselor organizaţii obşteşti îşi exprimă indignarea şi nemulţumirea faţă de acţiunile Ministerului Justiţiei.

Totodată, sute de comunităţi ortodoxe încă nu au primit înregistrarea în ultimii patru ani din cauza lacunelor şi contradicţiilor canonico-administrative ale actualei legi a cultelor. Creştinii ortodocşi pun astfel de întrebări: stoparea înregistrării comunităţilor ortodoxe, alocarea terenurilor pentru construcţia sfintelor lăcaşe doar prin scoaterea la licitaţie, înregistrarea a zeci de curente habotnice drept culte religioase şi alte acţiuni ale ministerului de resort sunt o politică declanşată contra tradiţiei şi culturii noastre ortodoxe?

Astfel, cerem revizuirea Legii cultelor şi includerea unor amendamente conform solicitărilor anterioare ale Mitropoliei, punerea în valoare de prioritate a cultului majoritar „“ Biserica Ortodoxă, precum şi revizuirea înregistrării Ligii musulmanilor în RM.

***


Textul declaraţiei în cauză a fost înmînat domnului Anatolie Onceanu, secretarul general adjunct al Guvenului, care a garantat transmiterea documentului către domnul Prim-Ministru Vlad Filat, odată cu revenirea domniei sale în ţară.

Din Piaţa Marii Adunări Naţionale adunarea binecredincioasă s-a îndreptat către monumentul Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfînt, unde a fost depusă o coroană de flori şi au fost intonate cîntări bisericeşti.

De o anvergură considerabilă au fost şi mitingurile organizate în republică „“ la Bălţi sute de credincioşi dimpreună cu păstorii şi Arhiereul locului, PS Marchel, au cerut în mod paşnic, dar ferm, apărarea valorilor ortodoxe. Evenimente similare au avut loc şi în Eparhia de Cahul şi Comrat, ai cărei slujitori în frunte cu PS Episcop Anatolie au adoptat o Declaraţie în urma mitingului desfăşurat la Sudul ţării. Şi creştinii din Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, aflată sub jurisdicţia PS Episcop Petru, au luat atitudine, făcînd publică Declaraţia pe care au adoptat-o la rîndul lor.

Acest gen de evenimente demonstrează odată în plus hotărîrea şi solidaritatatea dintre creştini în clipele cînd este ameninţată credinţa strămoşească. Organizatorii îşi manifestă speranţa că statul va fi receptiv la doleanţele lor şi nu va fi nevoie de organizarea altor acţiuni de protest.

/mitropolia.md/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.