Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre Pocăinţa (Taina Spovedaniei)

octombrie 13, 2009 Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

306. Ce este pocăinţa?

Pocainţa e Sfînta Taină prin care credinciosul primeşte de la Însuşi Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului cu zdrobire de inima.

307. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Mîntuitorul a făgăduit această Taină Sf. Apostoli, cînd le-a spus: „Amin grăiesc vouă: oricîte veţi lega pe pămînt vor fi legate în cer şi oricîte veţi dezlega pe pămînt vor fi dezlegate în cer” (Matei 18, 18; 16, 19). El a aşezat-o după sfînta Sa Înviere prin cuvintele: „Luaţi Duh Sfînt; cărora le veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23). Puterea de a lega şi a dezlega păcatele o are numai Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, cum a dovedit-o cu prilejul minunilor Sale (Luca 5, 20), dar El a dat această putere şi Apostolilor (Ioan 20, 21-23) şi prin aceştia episcopilor şi preoţilor. Pocăinţă predicată de Sf. Ioan Botezătorul şi mărturisirea păcatelor care aveau loc atunci (Marcu 1, 4-5) au prevestit pocainţa şi mărturisirea creştină.

308. Care sunt condiţiile iertării păcatelor prin această Taină?

Aceste condiţii sunt: adîncă părere de rău pentru păcatele săvîrşite, mărturisirea lor duhovnicului cu hotărîrea de a nu mai greşi, credinţa puternică în Hristos şi nădejdea în îndurarea Lui.

309. Ce este dezlegarea?

Dezlegarea este iertarea desăvîrşită a păcatelor şi reaşezarea celui ce se pocăieşte sub puterea harului. Iată ce zice Sf. Ioan Gură de Aur despre puterea de a dezlega, încredinţată preoţilor: «Locuitori ai pămîntului şi ducîndu-şi viaţa pe el, preoţii au fost cinstiţi cu încrederea de a administra cele cereşti; ei au primit puterea pe care Dumnezeu nici Îngerilor şi nici Arhanghelilor n-a dat-o. Acestora nu li s-a spus: Cîte veţi lega pe pămînt vor fi legate şi în ceruri şi cîte veţi dezlega pe pămînt vor fi dezlegate şi în ceruri. Stăpînitorii pămîntului au puterea de a lega, dar numai trupurile. Lanţul, însă, pe care Dumnezeu l-a dat preoţilor atinge sufletul şi e lung pînă la ceruri. Cele ce fac preoţii aici jos, Dumnezeu le întăreşte sus şi Stăpînul aprobă hotărîrea servilor Săi. Ce altceva le-a dat decît puterea cerească? „Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 23). Ce autoritate ar putea fi mai mare decît aceasta: „Tată a dat Fiului toată judecata” (Ioan 5, 22). Iar eu văd că toată această putere a fost dată preoţilor de către Fiul».

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.