Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre Taina Mirungerii

octombrie 8, 2009 Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

301. Ce este Taina Mirungerii?

Este taina prin care se dau celui nou botezat, prin ungerea cu Sf. Mir, darurile Duhului Sfînt, ca să sporească si să se întărească în viaţa duhovnicească.

302. Cînd a fost aşezată Taina Mirungerii?

Cuvîntul de aşezare a acestei Sf. Taine este porunca Mîntuitorului către Apostoli: „Şi iată, Eu trimit făgăduinţă Tatălui Meu peste voi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24, 49). Aşezarea ca Taină, aici, e făcută învăluit; ea avea să fie arătată în chip vădit şi strălucit la ziua Cincizecimii.
Aşezarea Tainei Mirungerii este adeverită prin coborîrea Duhului Sfînt în chip văzut la Botezul Mîntuitorului, apoi prin cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noastre” (II Cor. 1, 21-22; Efes. 4, 30). Tot aşa ne învaţă şi Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan: „Şi voi, ungere aveţi de la Cel Sfînt şi ştiţi toate… ungerea pe care aţi luat-o de la El rămîne întru voi şi nu aveţi trebuinţă ca să vă înveţe pe voi cineva…” (I Ioan 2, 20, 27)

303. Cine a împărtăşit întîi aceasta Sf. Taina?

Sf. Apostoli, îndată după coborîrea Duhului Sfînt (Fapte 8, 16-17; 19, 6).

304. Ce condiţii trebuie să îndeplinească primitorul?

Aceleaşi ca şi la Sf. Botez, de care Taina Mirungerii este nedespărţită, administrîndu-se îndată celui nou botezat. Sf. Petru şi Ioan se duc în Samaria pentru a-şi pune mîinile peste cei botezaţi (Fapte 8, 16-17). Sf. Apostol Pavel îşi pune mîinile peste cei botezaţi în numele Domnului Iisus (Fapte 19, 2-6). Tradiţia bisericească adevereşte această practică. «Aceasta se face şi acum la noi, zice Sf. Ciprian, anume ca aceia care sunt botezaţi în Biserica sa fie înfăţişaţi căpeteniilor Bisericii şi, prin rugăciunea şi punerea mîinilor noastre, să primească Duhul Sfînt şi, prin semnul Domnului, să primească desăvîrşirea». Pînă aici ni se spune că Sf. Taină a Mirungerii se săvîrşea prin punerea mîinilor şi prin ungere (Fapte 8, 16-17; Efes. 1, 13; 4, 30; II Cor. 1, 21-22; I Ioan 2, 20, 27). Mai tîrziu a rămas numai ungerea, pentru a nu se confunda cu hirotonia, care se săvîrşeşte de către apostoli sau episcopi. Iată cum spune Sf. Chiril al Ierusalimului că Taina aceasta se săvîrşeşte prin ungere: «Vouă, după ce aţi ieşit din cristelniţa sfintei ape, vi s-a dat ungerea, preînchipuirea aceluia cu care a fost uns Hristos; iar acesta este Sf. Duh». Taina Mirungerii nu se repetă.

305. Cum se explica săvîrşirea Tainei Mirungerii atît prin punerea mîinilor, cît şi prin ungere?

La început Sf. Apostoli săvîrşeau această Sf. Taina prin punerea mîinilor, precum am văzut (Fapte 8, 17). De la o vreme înainte, Sf. Apostoli au înlocuit punerea mîinilor prin ungere şi lucrul acesta s-a făcut destul de timpuriu, odată cu întinderea creştinismului, care nu mai îngăduia mersul apostolilor aşa departe şi pentru prea mulţi botezaţi. Pe măsură ce se răspîndea creştinismul, aceasta Sf. Taină a început să se săvîrşească prin ungere cu Sf. Mir şi de către fiecare preot, în asemănare şi cu ungerea din Testamentul Vechi în care preoţii şi profeţii, ungînd cu untdelemn, invocau binecuvîntarea dumnezeiască.
Sf. Mir se pregăteşte din untdelemn, vin şi 35 diferite aromate, sfinţindu-se numai de către episcopi (can. 6 Cartagina 418). Sfinţirea Sfîntului Mir este prerogativa Bisericii Autocefale, fiind, deci, sfinţit de episcopii respectivei Biserici, în frunte cu Întîistătătorul ei, în Joia Patimilor, după Sfînta Liturghie. Sfîntul Mir se dă apoi, prin episcopul eparhiei, preoţilor pentru administrarea Tainei Mirungerii.

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.