Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Feng-Shui si Reiki. Practici straine de duhul Ortodoxiei

septembrie 18, 2008 Categoria: Articole, Vrajitorie si horoscop

De multe ori viaţa ni se pare lipsită de sens şi, dacă ar fi să facem un bilanţ, de multe ori, riscăm să cădem în ispita deznădejdii pentru că foarte puţine fapte merită, într-adevăr, să fie pomenite de cei de după noi. Zi de zi ne gîndim cum să trăim mai bine şi cum să avem mai mult uitînd prea des că această viaţă este o călătorie, mai scurtă sau mai lungă. Deşi Mîntuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă permanent prin cuvintele sale că scop al acestei vieţi este mîntuirea, adesea acest obiectiv este pierdut din vedere de cei ce caută o cale duhovnicească. Invazia de oferte ,,spirituale”™”™ care oferă tot atîtea căi facile de dobîndire a ,,armoniei”™”™ între om şi Dumnezeu produc adesea dezorientare sau mai grav pierderea sensului vieţii. Sfînta Scriptură întăreşte o astfel de opinie după cum găsim scris în I Paralipomena cap. XXIX, versetul 15 : ,, Căci călători suntem noi înaintea Ta şi pribegi, ca toţi părinţii noştri; ca umbra sunt zilele noastre pe pămînt”™”™. Există tot mai multi creştini care consideră că zestrea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe nu este îndeajuns de atractivă şi de aceea preferă să adere la practici străine de duhul ortodoxiei. Unii cedează uşor la mulţimea de soluţii ,,minune”™”™ care abundăla tot pasul. Alţii preferă să nu spună că sunt adepţii unor astfel de practici. Mulţi însă le folosesc fără să bănuiască efectele lor în plan duhovnicesc.

Trebuie spus de la început că toate aceste practici au la bază învăţături ale religiilor orientale, care fac referire la un Dumnezeu impersonal, la o pleiadă de zeităţi, forme de energie, toate în totală contradiciţie cu învăţătura creştină.

,,Feng „“shui (literalmente „vîntul şi apa”) în învăţăturile orientale este un ansamblu de principii care afirmă că formele şi mediul ambiant pot influenţa principiul chi. Chi este o formă complexă de energie, considerată a fi energia universală care menţine totul în viaţă, o forţă invizibilă. Scopul este realizarea armoniei locurilor în care oamenii trăiesc, prin analiza fluxurilor de energie din mediul înconjurător. Bazîndu-se pe teoria celor 5 elemente (pămînt, metal, apă, lemn, foc) şi pe principiile Yin şi Yang, feng-shui încearcă să reechilibreze forţele care se manifestă local pentru a ameliora, sănătatea, prosperitatea şi comportamentul persoanelor.

Un chi pozitiv aduce noroc, un chi negativ aduce nenorocire. Cele patru centre de interes majore din feng shui sunt: bogăţia, fericirea, longevitatea şi copii sănătoşi. Primele vestigii atestînd utilizarea feng shui datează din secolul al III-lea d.Chr.”™”™ Cu alte cuvinte bogăţia, fericirea, dragostea depind de obiectele pe care le avem în case, de modul în care le aranjăm şi de abilitatea de a le combina armonios. Pentru a exemplifica, trebuie să spunem că practicanţii cred că vor fi mai bogaţi dacă au în casă obiecte precum : ardei roşii, broască rîioasă, copăcei cu monede, corabia bogăţiei, pisoiul norocos sau că dragostea lor depinde de prezenţa în locuinţe a unor obiecte precum : bujori, cai, elefanţi, numarul 8, păsările fericiri. Bineînţeles că magazinele virtuale abundă de oferte nenumărate pentru astfel de obiecte. Ceea ce iniţal este o simplă curiozitate devine o grijă permanentă de a păstra, ordona şi înmulţi obiectele aducătoare de noroc. Sfînta Scriptură ne învaţă că omul a fost creat de Dumnezeu ca stăpîn al lumii. Nicăieri în paginile Sfintei Scripturi nu găsim îndemnul de a sluji materiei. Învăţătura ortodoxă ne arată că energiile dătătoare de viaţă, cunoscute ca energii divine necreate sau harul divin, le primim prin lucrarea Sfintelor Taine şi nu prin înşiruirea corectă de obiecte. Mai mult decît atît învăţătura creştină ne învaţă că sănătatea o primim prin rugăciune şi participarea la Taine.

Este greu de afirmat că longevitatea este determinată de purtarea unei brăţări sau purtarea altor obiecte dacă avem în vedere numeroasele versete care contrazic o astfel de idee: ,,Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi toate hotărîrile Lui şi poruncile Lui, pe care ti le spun eu astăzi, să le păzeşti tu şi fiii tăi şi fiii fiilor tăi, în toate zilele vieţii tale, ca să se înmulţească zilele tale.”™”™ (Deuterenomul VI, 2); Iată Domnul îţi vesteşte că-ţi va întări casa, iar cînd se vor împlini zilele tale şi vei răposa cu părinţii tăi, atunci voi ridica după tine pe urmaşul tău (II Regi VII, 12); ,, Şi dacă vei umbla pe drumul Meu, ca să păzeşti legile Mele şi poruncile Mele, cum a umblat tatăl tău David, îţi voi înmulţi şi zilele tale”.(III Regi III, 14). Vedem aşadar că numărul zilelor nu depinde în niciun caz de obiecte ,,pline de energie”™”™ ,ci de voia lui Dumnezeu. De asemenea în învăţătura creştină boala are rol de îndreptare iar tămăduirea ei nu poate să vină decît de la Dumnezeu.

Acceptarea ideii că obiectele ce ne înconjoară au capacităţi taumaturgice este în contradicţie cu învăţăturile din Sfînta Scriptură: ,,Pe toate căile tale gîndeşte-te la Dumnezeu şi El îţi va netezi toate cărările tale. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.( Pildele lui Solomon III 6-8); ,, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul”™”™ (III Ioan I, 2). Învăţătura creşină ne mai arată că există obiecte purtătoare de energii malefice prin lucrarea demonilor, însă motivul pentru care aceste energii demonice sălăşluiesc în obiecte este tocmai acela de a depărta pe om de la slujirea lui Dumnezeu.

***

Lumea în care trăim pare să fi devenit o lume a ofertelor. De la cele mai ,,avantajoase”™”™ produse pînă la ,,alternative”™”™ religioase de tot felul viaţa creştinului este asaltată zilnic de astfel de oferte. Fie că este vorba de un afiş din central oraşului care te invită să te instruiesti în ,,terapia spirituală”™”™ sau mii de pagini de internet care îţi oferă cursuri on „“line pentru însuşirea tehnicilor de ,,vindecare”™”™ sau simple panouri publicitare în care se recomandă cristaloterapia, cromoterapia, magnetoterapia sau ,,călătoriile energetice”™”™ creştinul de astăzi poate cădea uşor pradă unor astfel de practici. Cel mai adesea între aceste oferte se regăseşte Reiki-ul.

Reiki este un termen generic consacrat în lume pentru a defini Energia Universala, denumire inclusă în diverse tehnici (sisteme) de utilizare a acestei energii. Sistemele Reiki sunt tehnici de accesare a ,,Energiei Universale”™”™ care poate fi trasmisă spre sine sau spre altă persoană (si nu numai) în scopuri benefice. Este un sistem de ,,evolutie spirituală”™”™ prin care omul poate accesa sursa universală de energie. Se afirmă răspicat că Reiki nu este o religie sau un cult nici autosugestie însă din textele transmise se poate extrage uşor un amalgam de învăţături aparţinînd mai multor religii în special cele orientale. Se afirmă că sunt patru grade în reiki. La primul grad practicantul utilizează autotratamentul, care are ca scop echilibrarea chakrelor. Este evident că astfel de învăţături nu pot proveni decît din mistica budistă lucru dovedit şi de condiţia necesară pentru a trece la nivelul următor anume cunoaşterea sutrelor budiste. Numărul celor atraşi de astfel de practice este mic deocamdată dar din nefericire este în continuă creştere. Pentru a înţelege mai bine cum se derulează un astfel de tratament voi cita dintr-un manual Reiki: ,, Se curăţă camera cu un beţigaş parfumat sau cu tămîie, se anunţă intenţia de a efectua un tratament Reiki si sunt rugate ,,entitaţile de Lumină”™”™ sa vină să susţină, să efectueze, să ghideze, etc acel tratament. Practicantul se spală pe mîini înainte de a începe un tratament. Se începe apoi masajul energetic. La sfarşit se mulţumeşte ghizilor spirituali pentru ajutorul dat.”™”™ Unii practicieni identifică ,,ghizii spirituali sau entităţile”˜”™ cu îngerii fără a ţine cont de cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel care spune: ,,Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.”™”™ (II Corinteni XI, 14). A identifica Lumina cu o simpla energie universală este în contradicţie cu învăţătura creştină deoarece în învăţăturile evanghelice Mîntuitorul Iisus Hristos se identifică el însuşi cu Lumina. ,,Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvîrşite.”™”™ (Ioan III, 20-21) . Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină. (Ioan I, 7-8 ). Dincolo de modificarea denumirilor pare un ritual acceptabil şi fără pericol. Însă nicăieri în învăţăturile creştine nu ni se vorbeşte însă de masaj energetic, energizarea băuturii şi a mîncării sau alte practice asemănătoare. La gradul al II-lea practicantul învaţă modul de utilizare al simbolurilor. ,,Simbolurile sunt chei care deschid porţi către alte dimensiuni”™”™. Simbolurile sunt de fapt inscriptii grafice care pot fi traduse ca texte. Spre exemplu: ,,Umanitatea si Divinitatea se unesc pentru a forma un Intreg!, Toata puterea universului aici acum!, Divinitatea din mine saluta Divinitatea din tine! Nu exista trecut, prezent, viitor!”™”™ Este evident că aceste texte demonstrează susţinerea unui Dumnezeu impersonal sau existenţa unei lumi spaţio-temporale iluzorii, învăţături negate cu vehemenţă de învăţătura creştină. La gradul al III „“lea practicantul este capabil să efectueze ,,operaţii energetice”™”™ trimiţînd energiile negative la reciclajul cosmic al Universului. Gradul IV sau maestru Reiki da posibilitatea practicantului de a avea acces la noi simboluri. Interesantă este afirmaţia că : ,, A fi maestru Reiki nu te face nici mai bun nici mai rău”™”™. Atunci ce sens are să mai urmezi astfel de practici ? Pericolul este cu atît mai mare cu cît promotorii acestor practici încearcă să transforme practica reiki în catalizatorul ce va uni practicile religioase. Mai mult decît atît. Se încurajează practicile specifice fiecărei religii fără ca asta să afecteze ,,performanţele”™”™ curative. Într-un articol publicat de unii dintre adepţi intitulat ,,Reiki şi ortodoxia”™”™ inepţiile ca să nu spunem ereziile sunt la tot pasul. Citez: ,,Reikiul nu a aparut în lumea creştină pentru simplul motiv ca nu aveam nevoie, fiind botezati in numele lui Iisus Hristos şi avînd iniţiere pe simbolul crucii. Dar pentru ca biserica s-a cam departat de El, si a fost nevoie de reiki pentru a ne întoarce la adevarurile hristice, nu la dogme. Este adevărat ca la Tatăl tot prin Iisus ajungi. Iar reikiul este modul îngaduit si oferit de Bunul Dumnezeu de a da acces la Iisus tuturor, indiferent de religia in care s-au născut. Cei care văd, aud , simt ştiu ca desenînd si activînd simbolul Rama din Karuna acolo işi face apariţia un arhanghel (Mihail). De asemenea dacă citesc Acatistul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil rezultatul este acelasi. Este ca in matematica daca a=b si b=c => a=c.”™”™ Este evident că astfel de practici nu pot avea nimic comun cu ortodoxia. Din contră seamănă confuzie şi derută. Pentru un maestrul Reiki postul, spovedania, rugăciunea nu sunt decît simple metode de a-I creşte puterea ,,taumaturgică”™”™. Pentru a ne păzi de astfel de pericole care pot provoca vătămări şi trupului şi sufletului să urmăm îndemnul Sfintei Scripturi: ,,Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. (I Ioan IV, 1)

Roberto-Cristian Vişan

/laurentiudumitru.ro/blog/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Name (required)

Email (required)

Comentariul

6 Comentarii
 1. mega septembrie 27, 2008 10:36 pm

  Cu adevarat in societatea contemporana suntem asaltati de tot felul de practici ce vin cu scopul de a ne preda o religie usoara, fara griji… dar Mintuitorul a spus ca nu a venit sa aduca pacea ci razboiul… cu patimile, cu pacatele acestei lumi, e foarte tentant sa apelezi la practicile descrise mai sus pt. faptul ca totul devine simplu, e mai greu sa citesti o rugaciune sau sa mergi la biserica decit sa faci un astfel de ritual, nu ar trebui sa negam faptul ca aceste practici nu sunt o problema ele sunt si despre pericolul lor trebuie sa se vorbeasca, chiar astazi am fost de fata la o discutie in care unul din interlocuitori povestea despre fangshui si ca seful lor la lucru ia impus sa se aseze dupa diferite priincipii… ne-am amuzat un pic dar in acelasi timp am inteles ca e o problema, e o capcana a vicleanului…

 2. andrea septembrie 29, 2008 5:28 pm

  chiar eram tentata intrun timp sa ma documentez despre fengshui.Curiozitatea mea incepuse cu un mic bonsai…am citit cat de importanta e asezarea bonsaiului (colt de natura) in casa, apoi a tuturor obiectelor din casa…ma mirat si ma trezit bla realitate niste exagerari cum ca daca te trezesti nustiu cum sau te ridici din pat pe o anumita parte si dormi cu capul spre nush ce punct (bla bla) ai noroc la toate, succes, bani…etc Atunci miam dat seama ca e o mare prostie la fel ca si Yoga….insa articolul asta chiar ma lamurit, mia raspuns la toate intrebarile. Super!!!

 3. mari maricela octombrie 2, 2008 9:03 am

  un mare adevar, ar fi bine sa-l citeasca si cei ce predau cursuri de masaj elevilor de postliceala si la cei de facultate( studenti) sa vada si ei ca masajul nu trebuie facut cu diverse tehnici energizante precum fac multi,ci trebuie aplict in scop terapeutic. D-nul sa-i lumineze.

 4. sergiu iulie 27, 2009 12:01 am

  cunosc o persoana care se preocupa cu asa ceva si amesteca ortodoxia cu porcaria asta de energie si ii foarte ciudata….imi puteti trimite un id de messenger al unei persoane cu care as putea vorbi despre acest lucru?multumesc

 5. ELENA iulie 29, 2009 9:36 am

  perfecta dreptate aveti cu aceasta ARTA a feng shui, dar o mica parte de adevar posibil sa existe , intanplarea a facu ca si eu am cazut in plasa acestor excroci , numiti maestri ai acestei arte , nimeni nu i-si vinde secretul pt nimic in lume sau ivit fel de fel de scoli cu invatatura ale feng , putini sant cei ce cunosc aceasta arta sraveche de peste 6000 de ani ,6 oamenii de pe TERRA o cunosc , la noi vad ca au rasarit ca ciupercile dupa ploaie pt a pacali naivii , nu te inbogateste un sinbol a broastei e doar unn sinbol bine spus icoane rugaciuni la sf biserica la sf moaste post vinerea miercurea , credeti ca va va inbogati sinbolurile , si apoi casa trebuie decorat in stil oriental ca sa aplici sinbolurile asta daca va plac daca nu nu incercati , asa cum mi sa spus de maestru feng asa spunea dansul ca e, naspa rau am dat o caruta de bani pe sedinta pe decoratiuni zugraveli mobila si asa mai departe si i-mi era mai rau ca inainte , asa ca am adunat din casa toate sinbolurile care mau costat destul de mult , si ma simnt mai bine , ce spune marele maestru din CHINA nu dau nume are dreptate cu partea de nNORD a locuintei sa nu se faca renovari in acest in an ca vom avea probleme cu capul si urechile,,,,, sincer va spun ca am renovat nordul locuintei ignorand sfatul si nici dupa 1 saptamana am avut probleme cu urechea rau mia curs si capul ma durea tot tinpul ,,,,,am asezat acolo icoana sfintei PARASCHIVA si totul sa schinbat bine capul nu ma mai doare urechea a trecut binenteles cu tratament sant multe de spus despre aceasta arta ,,,, dar numai cei care cunosc cu adevarat acesta arta sant putini si costa enorm de mult sedinta,

 6. ELENA iulie 29, 2009 9:38 am

  perfecta dreptate aveti cu aceasta ARTA a feng shui, dar o mica parte de adevar posibil sa existe , intanplarea a facu ca si eu am cazut in plasa acestor excroci , numiti maestri ai acestei arte , nimeni nu i-si vinde secretul pt nimic in lume sau ivit fel de fel de scoli cu invatatura ale feng , putini sant cei ce cunosc aceasta arta sraveche de peste 6000 de ani ,6 oamenii de pe TERRA o cunosc , la noi vad ca au rasarit ca ciupercile dupa ploaie pt a serg pacali naivii , nu te inbogatesteinbogateste un sinbol a broastei e doar unn sinbol bine spus icoane rugaciuni la sf biserica la sf moaste post vinerea miercurea , credeti ca va va inbogati sinbolurile , si apoi casa trebuie decorat in stil oriental ca sa aplici sinbolurile asta daca va plac daca nu nu incercati , asa cum mi sa spus de maestru feng asa spunea dansul ca e, naspa rau am dat o caruta de bani pe sedinta pe decoratiuni zugraveli mobila si asa mai departe si i-mi era mai rau ca inainte , asa ca am adunat din casa toate sinbolurile care mau costat destul de mult , si ma simnt mai bine , ce spune marele maestru din CHINA nu dau nume are dreptate cu partea de nNORD a locuintei sa nu se faca renovari in acest in an ca vom avea probleme cu capul si urechile,,,,, sincer va spun ca am renovat nordul locuintei ignorand sfatul si nici dupa 1 saptamana am avut probleme cu urechea rau mia curs si capul ma durea tot tinpul ,,,,,am asezat acolo icoana sfintei PARASCHIVA si totul sa schinbat bine capul nu ma mai doare urechea a trecut binenteles cu tratament sant multe de spus despre aceasta arta ,,,, dar numai cei care cunosc cu adevarat acesta arta sant putini si costa enorm de mult sedinta, / SERGIU putem discuta pe mess ( casatopnord