Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Martorii lui Iehova

februarie 20, 2008 Categoria: Articole, Religii si secte

Martorii lui Iehova au pornit din aceleasi rădăcini cu adventistii lui Miller, fondatorul sectei fiind Charles Taze Russell (1852-1916). În perioada adolescentei acesta si-a negat traditia prezbiteriană de care apartinea si s-a alăturat mai-liberalei "Biserici Congregationiste", sectă pe care de asemenea a părăsit-o. În această perioadă el a aflat despre învătătura Scripturii cu privire la iad, un subiect care i-a stîrnit o preocupare intensă. Cu trecerea timpului, după "studii aprofundate", el si-a rezolvat teama de iad ajungînd la concluzia că iadul nici nu există! La vîrsta de 24 de ani l-a întîlnit pe Nelson Barbour, redactorul unei reviste si conducătorul unui grup dizident din secta adventistilor, care i-a stîrnit lui Russell interesul pentru studierea profetiilor vremurilor din urmă. După preziceri false si diferente de păreri, cei doi s-au despărtit, Russell începînd să-si publice propria revista, "Turnul de Veghere", revistă care si azi încearcă să zguduie temeliile Bisericii, dîndu-l la o parte pe Mîntuitorul Iisus Hristos din centrul învătăturii crestine. De la Barbour a împrumutat Russell ideea că Iisus Hristos urma să revină invizibil pe pămînt în 1874 si că anul 1914 avea să fie anul în care lumea avea să fie distrusă, după care s-ar inaugura "Împărătia de 1000 de ani" a lui Hristos pe pămînt. Negarea iadului si interpretarea profetiilor biblice au devenit subiectele de predică ale noului predicator, care cu mîndrie se autointitula "Pastorul". Un jurnalist, în urma întîlnirii cu Russell, a scris: "În locul unui căutător smerit al Adevărului, l-am întîlnit pe cel mai destept propagandist al vremurilor noastre."

Cercul de adepti s-a numit "Studentii în Biblie" (‘cei care studiază Biblia’, denumire fără nici o conotatie academică). Russell a murit în 1916, lăsîndu-si adeptii deziluzionati de prezicerile sale neîmplinite cu privire la anul 1914. Frîiele sectei au fost preluate de avocatul Joseph Franklin Rutherford, care a trebuit să reinterpreteze repede profetiile neîmplinite, pentru a opri plecarea membrilor din sectă. Sub conducerea lui Rutherford, numele sectei a fost schimbat în "Martorii lui Iehova" (1931). Inovatiile si reinterpretările lui Rutherford i-au nemultumit însă pe multi dintre membri, ceea ce a condus la o ruptură în 1918, apărînd astfel o aripă "traditionalistă" a Martorilor lui Iehova, mult mai putin vizibilă în ziua de astăzi.

Sub conducerea lui Nathan Knorr (1924-1977) secta a cunoscut cea mai mare crestere a numărului de adepti, de la 115.000 la peste 2.000.000. De asemenea, Knorr este cel care a introdus interdictia transfuziilor de sînge.

Numele "Iehova" reprezintă o varianta de citire a celor patru litere ebraice prin care este desemnat Dumnezeu în Vechiul Testament. Pentru evrei numele lui Dumnezeu era atît sacru, încît nici nu trebuia pronuntat. Cu timpul pronuntia (citirea) celor patru litere a fost uitată, iar evreii au folosit alte sintagme pentru a face referire la Dumnezeu (Adonai, Elohim, etc.). Trebuie mentionat ca "Iehova" este doar una dintre variantele de citire, o altă variantă propusă de lingvisti fiind Iahve. Martorii lui Iehova au preferat-o pe prima, deoarece este mai usor de pronuntat în limbile moderne. Pretentia Martorilor că ei i se adresează lui Dumnezeu pe nume este deci discutabila, întrucît nu este cert că asa se pronunta în vechime numele lui Dumnezeu!

Russell a fost dat în judecată la un moment dat din cauza teoriilor religioase pe care le răspîndea. Întrebat în instantă, sub prestare de jurămînt, dacă cunoaste greaca veche – limba Noului Testament – el a răspuns afirmativ, însă nu a putut traduce nimic cînd i s-a pus în fată un text.

Conducătorii Organizatiei au înteles destul de repede că inovatiile lor religioase nu pot fi sustinute cu Sfînta Scriptură, astfel că au creat în 1961 o nouă traducere a Biblie, în limba engleză, denumită "Noua Traducere Mondială a Scripturilor Grecesti". În realitate, aceasta nu este o traducere, ci o versiune modificată a Scripturii, în asa fel încît teoriile sectei să capete sustinere. Iată cîteva dintre măsluirile introduse de ei în noua "traducere":


"
Traducerea" Martorilor lui Iehova


Sfînta ScripturăIoan 1:1
"La început Cuvîntul era, si Cuvîntul era cu Dumnezeu, si Cuvîntul era un dumnezeu."

Schimbarea a fost făcută cu scopul de a sprijini, chipurile biblic, negarea de către Martori a dumnezeirii lui Iisus Hristos.


Ioan 1:1
"La început era Cuvîntul, si Cuvîntul era la Dumnezeu, si Cuvantul Dumnezeu era."

Aceasta este o declaratie limpede a faptului ca Iisus Hristos (Cuvantul) este Dumnezeu. 


Coloseni 1:16
"căci prin intermediul lui toate celelalte lucruri au fost create”¦Toate celelalte lucruri au fost create prin el si pentru el."


Cuvîntul "celelalte" a fost adăugat cu scopul de a sprijini invatatura
falsa a Martorilor cum că Iisus este, la randul Lui, un înger creat.


Coloseni 1:16
"Pentru că în El au fost zidite toate”¦ Toate prin El si pentru El s-au zidit."

Acest verset afirmă că Iisus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor, si nu o fiinta creata.


Evrei 1:8
"Dar cu referire la Fiul: Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna si pe veci”¦"

Ordinea cuvintelor a fost schimbata abuziv deoarece secta doreste să ascundă faptul că Iisus (Fiul) este numit Dumnezeu. 


Evrei 1:8
"dar despre Fiul: "Scaunul Tau, Dumnezeule, este în veacul veacului”¦"

A se observa că în acest verset Dumnezeu Tatal îl numeste pe Fiul Iisus "Dumnezeule". 

Erezii ale Martorilor lui Iehova

Martorii lui Iehova au o aversiune deosebită fată de Cruce si Sfînta Treime. Ei sunt varianta actuală a vechii erezii a lui Arius, învătînd că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. In schimb, Martorii sustin că Iisus Hristos este un înger creat. Mai exact, El ar fi una si aceeasi persoană cu Arhanghelul Mihail! Versetele din Scriptură care arată dumnezeirea Domnului Iisus Hristos sunt Evrei 1:8, Ioan 1:1, 14, Ioan 20:26-28, Faptele Apostolilor 20:28, Romani 1:3, 8-9 si II Petru 1:1.

Martorii lui Iehova neagă învierea cu trupul a Domnului Iisus Hristos, ei sustinînd că trupul Lui s-a dizolvat în gaze (!). Charles Taze Russell, fondatorul sectei, afirma că „Omul Iisus este mort, mort pentru totdeauna” („Studii din Scripturi”, vol. 5, 1899, pag. 454). Cu toate acestea, Sfînta Scriptură ne învată clar că trupul Mîntuitorului a fost readus la viată (înviat). De pildă, la Luca 24:39, Iisus spune „Uitati-vă la mîinile si picioarele Mele, Eu sunt; pipăiti-Mă si vedeti: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeti că am Eu”. A se vedea si Ioan 2:19-21, Ioan 20:26-28, I Corinteni 15:6, 14.

Martorii lui Iehova neagă că Duhul Sfant este Dumnezeu. In schimb ei învată că Duhul Sfînt este o fortă impersonală, asemenea curentului electric. În falsa lor traducere, în loc de „Duhul Sfînt” scrie „forta activă a lui Dumnezeu”. Sfînta Scriptură ne învată că Duhul Sfînt este Dumnezeu. În multe locuri citim că Duhul Sfînt are atribute personale, specifice unei persoane: El se întristează, vorbeste sau este mintit (Faptele Apostolilor 5:3 si 4). A se vedea si Ioan 14:16-17; 16:13-15, Romani 8:26-27, II Corinteni 3:6, 17-18 sau Efeseni 4:30.

Martorii lui Iehova neagă si pedeapsa vesnică a celor păcătosi. Astfel, ei nu cred în Iad, toate referirile din Scriptură fiind pentru ei alegorii. In schimb, ei învată că cei „nelegiuiti” (cei care nu sunt Martori ai lui Iehova) vor fi anihilati si vor înceta să mai existe. Sfînta Scriptură învată însă despre pedeapsa vesnică a celor necredinciosi. A se vedea Matei 25:41, 46, Matei 18:8, II Tesaloniceni 1:8-9, Apocalipsa 14:10, 11; 20:10, 15.

Martorii lui Iehova nu cred în nemurirea sufletului. Ei cred că omul, asemenea animalelor, încetează să existe după moarte. Cu toate acestea, Biblia învată că sufletul omului continuă să aibă o existentă constientă după moarte: II Corinteni 5:8, Luca 16:19-31, Filipeni 1:23-24, Apocalipsa 6:9-11.

Martorii lui Iehova sustin si învată că viata vesnică în prezenta lui Dumnezeu este rezervată doar unui grup select. Astfel, ei spun că doar un grup special de 144.000 de Martori ai lui Iehova pot trăi vesnic alături de Dumnezeu, în ceruri. Toti ceilalti Martori vor rămîne pe pămînt.

Martorii lui Iehova neagă Sfînta Treime si sustin că Satana este cel care a inventat învătătura despre Sfînta Treime. Ei resping toate versetele biblice care-l identifică atît pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, cat si pe Duhul Sfînt ca Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia învată limpede că atît Fiul, cît si Duhul Sfînt sunt alături de Dumnezeu Tatăl. La Matei 28:19, Iisus Hristos vorbeste la singular despre numele Tatălui, Fiului si al Duhului Sfînt, si vedem că Dumnezeu este o Treime, adică o Fiintă care există ca trei Persoane.

Profetiile neîmplinite ale Martorilor lui Iehova

Avînd aceleasi rădăcini cu adventistii, Martorii lui Iehova s-au hazardat să calculeze sfîrsitul lumii.

Mai întîi a fost Russell care a fixat, pe rînd, mai multe date „precise” privind sfîrsitul lumii: 1874, 1914 si 1915. Urmare a neîmplinirii profetiei legate de anul 1914, secta a început să propovăduiască că în acel an Mîntuitorul si-a instaurat un Regat în ceruri.

După moartea lui Russell în 1916, J. F. Rutherford, noul conducător, s-a aventurat să afirme că „milioanele care trăiesc acum nu vor muri niciodată”, anuntînd sfîrsitul lumii pentru anul 1925. Pînă atunci însă, Rutherford prevedea învierea din morti ca avînd loc în 1918. Pentru anul 1925 el a anuntat că cei trei patriarhi Avraam, Isaac si Iacov vor reveni pe pămînt, evident ca Martori ai lui Iehova. În acest sens, secta a strîns bani si a construit o vilă luxoasă în apropiere de Los Angeles, pentru a-i caza pe cei trei.

Presedintele Knorr a renuntat la închipuirea că cei trei patriarhi vor reveni pe pămînt, afirmînd în schimb că acesti „conducători” există deja, ei identificîndu-se cu conducerea organizatiei lor (!). Knorr a refăcut calculele si în 1961 a început să anunte anul 1975 ca dată sigură pentru întemeierea Împărătiei lui Dumnezeu. Trecînd si anul 1975 fără să se întîmple nimic, în cadrul sectei s-a declansat o criză puternică si aproximativ un milion de membri au plecat. Criza se pare că nu a fost încă depăsită, întrucît secta nu îndrăzneste să lanseze un alt termen pentru sfîrsitul lumii, pentru a tine aprins zelul si entuziasmul adeptilor.

Potrivit Scripturii, profetia neîmplinită este caracteristica de bază a unui profet mincinos (vezi Deuteronomul 18:21-22).

În ciuda numeroaselor ei profetii false, organizatia Martorilor lui Iehova pretinde ca ea este singura religie adevărată si că doar membrii ei sunt crestini adevărati. Organizatia afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale dacă nu face parte din ea. De asemenea, mai sustine ca mîntuirea se obtine doar intrînd în organizatie si că toti ceilalti vor fi distrusi la Armaghedon. Organizatia pretinde ca membrii ei să asculte si să accepte fără discutie orice poruncă si interpretare înaintată de către organizatie.

Spre exemplu, organizatia interzice membrilor ei primirea sîngelui prin transfuzii. Martorul preferă mai degrabă să moară, el sau copiii lui, decît să încalce aceasta poruncă a sectei, desi Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sînge ar fi un păcat. Pretinsul temei al sectei privind această poruncă absurdă sunt versetele din Vechiul si din Noul Testament referitoare la consumarea de sînge animal odată cu alimentele. Oricărui Martor al lui Iehova care nu respectă această interdictie i se atrage atentia că va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, la vremea judecătii finale.

O alta absurditate a sectei este interdictia de a sărbători ziua de nastere. Explicatia oferită este aceea că Irod cel Mare i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul cu prilejul unei astfel de petreceri. In plus, motivează secta, în Scriptura nu se pomeneste de nici o sărbătorire a vreunei zile de nastere.

In felul acesta liderii folosesc frica si intimidarea pentru a-i tine pe membrii în supunere fată de organizatie. De asemenea, liderii Martorilor lui Iehova au făcut preziceri ale sfîrsitului lumii pentru a inspira teamă urmasilor lor.

Zelul lor misionar este determinat de credinta că nu vor primi un loc în paradisul pămîntesc dacă nu fac prozeliti. Revistele lor, „Turnul de Veghere” si „Treziti-vă!”, contin prezentări pline de culoare ale promisiunilor lui Iehova pentru cei care se alătură organizatiei lor. Vehiculînd sume uriase provenite de la membri, secta pune un accent mare pe propaganda scrisă. Anual sunt tipărite milioane de carti, reviste, brosuri si pliante în peste 30 de limbi ale globului, publicatii vîndute sau oferite gratuit de „ministrii” organizatiei (misionari din usă în usă). Odată cîstigati noii adepti, acestia devin o sursă garantată de venit permanent. Sub masca acestei organizatii religioase se ascunde una dintre cele mai mari întreprinderi economice bazată pe o fantastică exploatare a credulitătii membrilor ei, transformati printr-o strategie bine pusă la punct în fiinte fără vointă proprie, care execută orice dispozitii venite de sus, cu un fanatism rar întîlnit si periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci si social.

În iulie 2003, secta a obţinut în Romînia statutul de „cult religios recunoscut”, anterior ea functionînd ca asociatie. Diferenta de statut implică, printre altele, faptul că acum secta este scutită de la plata impozitelor si că copiii Martorilor vor putea beneficia oficial de educatie religioasă în cadrul sectei, în locul orelor de religie de la scoală.

/odaia.go.ro/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.