Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Predică la Duminica Orbului

Adaugat la iunie 9, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre orbirea sufletească )

Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi (Ioan 9, 39)

Hristos a înviat !

Iubiţi credincioşi,

Multe învăţături de tot felul putem scoate din Sfînta Evanghelie de azi, de vom cerceta textul ei cu luare aminte. Una dintre aceste învăţături este cea despre orbirea duhovnicească a omului robit de păcate.

Continuare…

Predică la Duminica a IV-a a Sfîntului şi Marelui Post (a Sfîntului Ioan Scărarul)

Adaugat la aprilie 14, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre credinţă şi îndoială)

Iubiţi credincioşi,

Să înţelegem că alta este credinţa tare, deplină, şi alta este credinţa îndoielnică şi puţină. Prin credinţa dreaptă şi deplină omul poate, cu puterea lui Dumnezeu, să facă minuni şi să dobîndească fericirea vremelnică şi veşnică. Credinţa deplină sau desăvîrşită este credinţa propovăduită de Biserica Ortodoxă şi mărturisită pe scurt în Simbolul Credinţei (Crezul). Această sfîntă şi dreaptă credinţă, împreună cu lucrarea faptelor bune, cu scopul de a plăcea numai lui Dumnezeu, îi aduce omului mîntuirea sufletului (I Corinteni 10, 31).

Continuare…

Predică la Duminica a II-a a Sfîntului şi Marelui Post (a Sfîntului Grigorie Palama)

Adaugat la martie 31, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

( Despre puterea credinţei celor mulţi )

Şi văzînd Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! (Marcu 2, 5)

Iubiţi credincioşi,

Cuvîntul lui Dumnezeu este plin de nemărginite învăţături. În predica de azi vom vorbi despre puterea rugăciunii făcută cu credinţă de mai mulţi. Căci, precum cînd se aprind mai multe lumînări într-o cameră întunecată, mai mare lumină se face şi precum cînd se adună mai mulţi cărbuni la un loc mai multă căldură dau, aşa şi credinţa mai multora, mai mare trecere are înaintea lui Dumnezeu.

Continuare…

Predică la Duminica lasatului sec de brînză (a Izgonirii lui Adam din Rai)

Adaugat la martie 17, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre lucrarea faptelor bune în ascuns şi despre milostenie)

Iar tu postind, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti (Matei 6, 17)

Iubiţi credincioşi,

Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a venit din Cer ca să facă ascultare de Părintele Său şi să slujească la mîntuirea neamului omenesc, scoţîndu-l din robia diavolului şi a morţii. În toată Evanghelia El a învăţat neîncetat pe oameni, cum să facă voia lui Dumnezeu şi cum să lucreze faptele bune spre slava Lui şi spre mîntuirea sufletelor lor. În dumnezeiasca Evanghelie de azi, pe lîngă alte învăţături, ne arată cum să postim şi unde să adunăm comoară pentru sufletele noastre. Iată ce zice în privinţa postului ca să fie spre slava lui Dumnezeu şi spre mîntuirea sufletelor noastre: Tu însă, cînd posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl care vede în ascuns îţi va răsplăti ţie (Matei 6, 17-18).

Continuare…

Predică la Duminica Vameşului şi Fariseului

Adaugat la februarie 28, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

(Despre mîndrie şi smerenie)

Voi sînteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre;
căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu

(Luca 16, 15)

Iubiţi credincioşi,

În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet şi cît de urîtă de Dumnezeu este patima mîndriei, dar nu puţin se poate cunoaşte răutatea acestui păcat şi din învăţătura Sfintei Evanghelii de astăzi. Eu, fiind prea mic şi nepriceput a arăta prin scris sau prin cuvînt cîte înfăţişări are şi cît de felurită este această răutate a păcatului mîndriei, voi aduce în mijloc o învăţătură preaminunată a Sfîntului Ioan Scărarul în această privinţă. Prin aceasta se va cunoaşte cîte capete are această înfricoşată fiară a mîndriei şi prin care cei înţelepţi şi iscusiţi vor înţelege cît de pestriţ şi primejdios este acest păcat.

Continuare…

Anul Nou privit din perspectiva ortodoxă

Adaugat la decembrie 30, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ilie Cleopa, Morala

Începând de la Anul Nou, grija creştinului trebuie să fie alta decât petrecerile şi chefurile. Cel mai mare lucru este să ne înnoim viaţa, să luăm aminte, cu fiecare an nou să lăsăm câte un păcat care ne stăpâneşte cine ştie de când şi să punem în locul lui o virtute. Să iertăm greşelile celor ce ne-au supărat, să-i iertăm pe toţi, să începem Anul Nou cu inima curată şi cu credinţă în Dumnezeu. Să nu începem la crâşmă cu beţie, cu fluiere, cu câte şi mai câte petreceri. Că dacă începi bine din ziua întâi, fiindcă ziua bună se arată de dimineaţă, aşa o să-ţi meargă tot timpul!
Continuare…

O istorioara cu femeile care fac avorturi

Adaugat la iulie 6, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Avort, Ilie Cleopa, Pilde si povestiri

Toate pacatele sunt pacate grele si toate pacatele se numesc de marele Apostol Pavel „lucruri ale intunericului”. Ca auzi ce zice: Lepadati dar lucrurile intunericului. Apoi incepe sa le numere: desfranarea, lacomia, betia, hula, necredinta… Tot pacatul intuneca pe om, dar uciderea este un pacat si impotriva Duhului Sfant si strigator la cer, si poti sa spui acestui pacat cum vrei. Ca ce este mai scump la fiecare vietate decat viata?
Continuare…

Despre mancaruri curate si necurate

Adaugat la mai 4, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Religii si secte

INVATACELUL: Ce alte deosebiri sunt intre poruncile Vechiului Testament, fata de Noul Testament ?

PREOTUL: Sunt deosebiri si cu privire la ceea ce e permis crestinilor sa manance.

In Sfanta Scriptura a Vechiului Testament se vede ca Dumnezeu a poruncit poporului Sau Israel sa se abtina de a manca din carnea unor animale, pasari si a altor vietati ce traiesc in mare si pe uscat, in acest sens, Dumnezeu a vorbit cu Moise si cu Aaron, zicandu-le: „Graiti fiilor lui Israel si le ziceti: Iata animalele pe care le puteti manca, din toate dobitoacele de pe pamant: orice animal cu copita despicata, care are copita despartita in doua si isi rumega mancarea, il puteti manca. Continuare…

Predică la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Adaugat la decembrie 4, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici, Sarbatori, Vietile Sfintilor

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,

Mai înainte de a începe predica, voi aminti cuvintele Sfîntului Duh, care se cuprind în troparul acestui dumnezeiesc praznic al Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Iată aceste cuvinte: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mîntuirii oamenilor, în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înaintea tuturor Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea rînduielii Ziditorului!”.

Am pus troparul praznicului mai înainte de predică, pentru că în acest dumnezeiesc tropar, dumnezeieştii Părinţi au adunat dogmele acestui praznic împărătesc. Troparul şi condacul unui praznic sau al unui sfînt adună pe scurt ori viaţa acelui sfînt, ori însemnătatea pe scurt a acelui praznic despre care vorbeşte el. Precum aţi auzit, începutul troparului zice: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu”. Intrarea Maicii Domnului în biserică a fost primul semn din rînduiala bunăvoinţei lui Dumnezeu de a mîntui neamul omenesc. Dar să vedem în ce fel s-a împlinit acest semn, în ce fel s-a întîmplat el şi cum au urmat lucrurile prin această bunăvoinţă a lui Dumnezeu de a mîntui lumea, începută prin aducerea în lume a Maicii Domnului şi prin intrarea ei în biserică. Dar iată în ce fel a fost intrarea Maicii Domnului în biserică.
Continuare…

Predică la Sîmbăta Morţilor

Adaugat la noiembrie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

Predica despre neputrezirea mortilor

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
De multe ori am fost întrebat de unii dintre monahi, dar mai ales de mulţi dintre creştini, care este pricina că pe unii morţi îi găsesc oamenii neputrezi în morminte. Pentru dezlegarea nedumeririi şi a unora, şi a altora, ne-am gîndit astăzi să vorbim cîteva cuvinte şi în această privinţă. Şi iată ce am a zice despre pricinile pentru care nu putrezesc unii morţi:
Continuare…