Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare

Filocalia

Filocalia este o culegere sau antologie din scrierile pustnicilor, monahilor și a clericilor ortodocși din secolele IV – XV.

„Filocalia”, care înseamnă în limba greacă „iubirea de frumusețe divină” sau „iubirea de virtute”, este o culegere de texte scrise de 25 de Sfinți Părinți. Antologia aceasta fusese întocmită de Sfinții Nicodim de la Muntele Athos (1749-1809) și Macarie de Corint (1730-1805) și publicată, pentru prima dată, la Veneția, în 1782.