Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre noul şi vechiul (gregorian şi iulian) stil – Arhiepiscop Serafim (Sobolev)

Adaugat la februarie 4, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Serafim Sobolev, Stil de calendar

Serafim Sobolev

Cuvînt al Arhiepiscopului Serafim (Sobolev), în Şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din 14 iulie 1948, Moscova

Dezbateri şi decizii ale consfătuirii conducătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, cu prilejul sărbătoririi aniversării a 500 ani ai autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ruse. Moscova, 8-18 iulie, 1948. Raport stenografic.

Preşedintele, arhimandritul Metodie: S-a făcut propunerea de a da citirii din partea Bisericii Bulgare referatul arhiepiscopului Serafim (Sobolev) despre problema calendarului iulian şi gregorian. I se oferă cuvîntul pentru referatul „Despre noul şi vechiul (gregorian şi iulian) stil” arhiepiscopului Serafim.

Arhiepiscopul Serafim: Unul dintre cercetătorii ştiinţifici ai problemei stilului nou şi vechi, membrul titular al societăţii astronomice din Rusia, E. Predtecenski spune că doar din perioada Renaşterii, în Occident, au început să se ocupe, de rînd cu alte întrebări ştiinţifice, şi de problema calculelor pascale. „Din nefericire, declară el, abia înţelegînd mecanismul canonului Alexandrin, şi, probabil, neînţelegîndu-l, nici pe departe cum ar trebui, pascaliştii occidentali imediat s-au erijat în reformatori şi s-au apucat cu prea mare încredere în sine să corecteze lucrarea atît de bine realizată”. Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (VII)

Adaugat la decembrie 28, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Capitolele anterioare: aici

” ” ” 

Episcopia Romanului şi Huşilor a publicat, sub binecuvîntarea PS Eftimie, o serie de volume intitulate ,,Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor”. În volumul V, editat în 1993, diaconul I. Ivan a publicat, la pag. 273, un studiu intitulat ,,Calendarul şi relaţiile cu Bisericile Ortodoxe pe această temă”. Următoarele informaţii provin din această sursă:

Mitropolitul Gheorghe Movilă (Moghilă) a condus episcopatul de Rădăuţi, între 1577-1588. Scaunul mitropolitan al Moldovei şi Sucevei a fost ocupat de Gheorghe Movilă de trei ori, şi anume: între anii 1588-1591, 1595-1600 şi 1600-1605. Potrivit datelor publicate de teologul diacon I. Ivan, acest mare mitropolit „“ ce se trăgea din viţa boierească a Movileştilor, care au stat şi pe tronul Moldovei „“ a corespondat cu oficialităţi catolice, mai precis cu papii Gregorie al XIII-lea (1572-1585) şi Sixt al V-lea (1585-1590).

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (V)

Adaugat la decembrie 27, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Sfinţii Chiril şi Meftodie, Episcopii Moraviei şi luminătorii popoarelor slave.Capitolele anterioare: Aici

” ” ” 
Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

 

Enciclica Patriarhală din 1895
(O replică la Enciclica Papală a Papei Leon XIII (1895) “despre Reunire”)

Către cei mai sfinţi şi iubiţi de Cer fraţi întru Hristos: Mitropoliţi şi Episcopi, şi către clerul lor venerabil şi sfînt şi către toţi laicii evlavioşi şi ortodocşi ai celui mai Sfînt Tron Patriarhal şi Apostolic de la Constantinopol.

Enciclica este împărţită pe puncte:
I. Introducere
II. Motivul enciclicei: În consecinţă, Papa Leon XIII, cu ocazia jubileului episcopal, a publicat o scrisoare enciclică în luna iunie a anului de graţie 1895, adresată conducătorilor şi popoarelor lumii, prin care, în acelaşi timp, el invită Biserica noastră Ortodoxă Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos să se unească cu tronul papal, gîndind că o asemenea unire se poate obţine numai prin recunoaşterea sa ca pontif suprem şi cel mai spiritual conducător temporal al Bisericii Universale, ca unic reprezentant al lui Hristos pe pămînt şi distribuitor al harului.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (IV)

Adaugat la decembrie 26, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Capitolele anterioare: Aici

” ” ” 

Enciclica Patriarhilor Răsăriteni, 1848
(O replică la Epistola Papei Pius al IX-lea, “Către Răsăriteni”)

Către toţi episcopii de pretutindeni, iubiţi întru Sfîntul Duh, către întrutot-cinstiţii şi dragii noştri fraţi şi către cuviosul lor cler; şi către toţi fiii cu adevărat ortodocşi ai Uneia, Sfinte, Sobornicească şi Apostolească Biserică: salutări frăţeşti întru Sfîntul Duh şi toate cele de folos de la Dumnezeu, şi mîntuire.

Continuare…

Stilul nou înseamnă trădarea Ortodoxiei

Adaugat la decembrie 25, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Stil de calendar

Despre caracterul necanonic şi antiortodox al stilului nou

„…cînd va fi nevoie „“ şi sîngele vostru să-l vărsaţi pentru păzirea credinţei şi mărturisirii strămoşeşti”

(Soborul Bisericesc din Constantinopol, 1583).

Nu este un secret că adepţii trecerii la stilul nou sînt foarte departe de adevărata trăire creştinească, de Sfînta Biserică şi de canoanele ei. Cuceriţi de pretinsele valori europene, ei refuză să le vadă reversul, dorind cu orice preţ să ajungă în Europa. Chiar şi cu preţul trădării propriului neam şi a propriei credinţe. În Postul Crăciunului, care este o perioadă de pregătire pentru întîmpinarea marii sărbători creştineşti „“ Naşterea Mîntuitorului lumii, a Domnului nostru Iisus Hristos (7 ianuarie), aceştia, într-o euforie artificială susţinută de mass-media, trîmbiţează că doresc să sărbătorească Crăciunul pe nou, adică pe 25 decembrie, ca apoi să întîlnească, fără impedimente, şi Anul Nou. Dar sărbătorirea Naşterii Domnului cu două săptămîni înainte de eveniment este un nonsens, aflîndu-se în contradicţie cu canoanele şi pravilele sfinţilor părinţi ai Bisericii. Cine oare dintre noi îşi serbează ziua de naştere cu două săptămîni înainte de evenimentul propriu-zis?
Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (III)

Adaugat la decembrie 24, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Alte capitole din acest serial: aici

” ” ” 

În cartea ,,O examinare ştiinţifică a calendarului Bisericii Ortodoxe”, scrisă de Ieromonahul Cassian (un cleric bulgar aflat sub ascultarea PS Fotie de Triadiţa), tipărită de ÎPS Hrisostom de Etna, la Centrul pentru Studii Ortodoxe Tradiţionale, în 1998, şi care este cel mai bine documentat material pe care l-am întîlnit pînă acum, scrie, cităm:

,,Imediat după introducerea reformei calendarului, Papa Grigorie al XIII-lea şi-a trimis solii încărcaţi cu daruri la Constantinopol, sperînd că aceştia îl vor convinge pe Patriarhul Ieremia al II-lea (1536-1595) să accepte reforma. Văzînd încălcările canonice clare ale reformei gregoriene, acesta a răspuns, condamnînd cu hotărîre sistemul gregorian de măsurare a timpului. El a convocat, la Constantinopol, trei sinoade succesive, în 1583, 1587, 1593, pentru a discuta chestiunea.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (II)

Adaugat la decembrie 21, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Prima parte a serialului, aici.

După reforma calendarului făcută de papa Grigorie al XIII-lea (1502-1585) în 1582, ierarhii Bisericii Ortodoxe au reacţionat prin mai multe acte sinodale, amintite în cartea Părintelui Vasilie Sakkas, Problema calendarului, apărută la Mînăstirea Sfînta Treime din Jordanville, America, 1973, citată şi de Înalt Preasfinţitul Hrisostom de Etna:

– în 1582, Patriarhul Ieremia al II-lea al Constantinopolului a scris o epistolă Bisericii Ortodoxe a Poloniei, interzicînd folosirea noului calendar sub pedeapsa cu excomunicarea.

– în 1583, a avut loc, la Constantinopol, primul sinod pan-ortodox, care a condamnat calendarul papal, prin actul numit Sigilion sau Pecetluire.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (I)

Adaugat la decembrie 20, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la Canoanele Apostolice şi pînă astăzi

Sf. Nicodim Aghioritul

(din Pidalionul tipărit în tipografia Sfintei Mînăstiri Neamţul, în anul 1844):

Sf. Cuvios Nicodim Aghioritul, cel ce a întocmit Pidalionul, adăugîndu-i şi tîlcuirile.

Canon 7

Dacă vreun Episcop, ori Presbiter, ori Diacon, sfînta zi a Paştilor mai-nainte de primăvăreasca Isimerie cu Iudeii o va săvîrşi, să se caterisească. (Apos: 70, 71; Sobor 6: 11; Anti: 1; Laod: 37, 38; Cart: 60, 81, 117).

Tîlcuire [33]
Două echinocţii face soarele în an, adică una, în timpul primăverii, iar alta în timpul toamnei. Şi să zic echinocţii (isimerii), fiindcă atunci întocmai este ziua cu noaptea, şi dipotrivă, noaptea cu ziua. Şi echinocţiul de toamnă (tomnateca isimerie), se face în luna septembrie, cînd soarele intră în prima Miră a zodiei ce se cheamă cumpănă. Nu acei în stele şi simţite, ci acei fără de stele şi gîndite.

Continuare…

Nu primim să schimbăm Bisericescul nostru Calendar

Adaugat la decembrie 18, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Stil de calendar

În Joia Mare a anului 1926, 450 de monahi athoniţi sub conducerea Părintelui Arsenie Cotea au întemeiat ‘Liga Ziloţilor’, întru apărarea Ortodoxiei de inovaţia nou-calendaristă, începutul punerii în practică a ereziei ecumenismului de către forţele vrăjmaşe Ortodoxiei, infiltrate în Biserică la vîrf.

Comunitatea Adevăraţilor Creştini Ortodocşi din Grecia s-a alăturat împreună-lucrînd cu ziloţii aghioriţi conduşi de Părintele romîn Arsenie, în lupta lor de rezistenţă plăcută lui Dumnezeu împotriva încercărilor vrăjmaşe de îngenunchiere a Ortodoxiei. De atunci, lucrurile au mers din ce în ce mai rău: cancerul ereziei ecumenismului roade astăzi fără cruţare din trupul jurisdicţiilor ortodoxe oficiale ce se găsesc în comuniune cu apostata Patriarhie a Constantinopolului, iar puţini sunt cei ce-şi dau seama de adevărata gravitate a situaţiei, care, fără putinţă de tăgadă, pune în foarte mare pericol mîntuirea atîtor mii de suflete!

Continuare…

Nasterea Domnului: 25 decembrie sau 7 ianuarie ?! (II)

Adaugat la decembrie 18, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Stil de calendar

Nasterea DomnuluiCum se vor putea ţine post aceste zile? În cazul cînd sărbătoarea cade (după Paştele pe 1 mai) într-o zi de miercuri, (aşa cum cade de exemplu în anul acesta „“ 2005) este exclus, deoarece a posti în Duminica Rusaliilor sau chiar cea „A tuturor Sfinţilor” este o abatere extrem de gravă şi cu totul inacceptabilă, drept pentru care am văzut că nici un Sf. Sinod local nu s-a putut încumeta (cel puţin pînă acum!) să o facă. Şi atunci, de la sine înţeles că nici duhovnicii sau credincioşii nu au acest drept, altminteri agonisind osîndă în loc de plată.

Se poate atunci ca o derogare posti numai 2 zile? Eventual, dar practic spovedania tuturor credincioşilor într-o singură zi, marţi de ajun, devine şi ea practic imposibilă, într-o parohie normală, cu toată bunăvoinţa, evlavia şi rîvna clericilor şi credincioşilor.

Nici ideea continuării spovedaniei în chiar ziua de miercuri, a praznicului, în timpul utreniei, nu ar face decît să mai îndrepte parţial lucrurile, creînd şi oarecare tulburare în biserică.
Continuare…