Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Să păzim poruncile lui Dumnezeu şi, cu dânsele, sufletele noastre!

Adaugat la noiembrie 28, 2022 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Cuviosul Paisie poruncea fraţilor să săvârşească ascultarea rânduită cu mare dragoste, în permanentă tăcere şi cu rugăciunea tainică în inimă. Adeseori ieşea şi stareţul cu fraţii la lucru, dându-le tuturor pildă în toate.

Vara, când părinţii plecau să lucreze la câmp, mergea şi un duhovnic cu dânşii pentru pravila bisericească şi pentru spovedania zilnică, de care nimeni nu era scutit.
Continuare…

De vom răbda, nu vom greşi

Adaugat la decembrie 3, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Nu trebuie să se teamă sau să fugă omul de încercări, că cel ce fuge de încercări cade în ele şi umblând din loc în loc nu va afla odihnă, nici va dobândi loc şi vreme de folos în toate zilele vieţii sale. Că se cade a nădăjdui şi a căuta mila lui Dumnezeu şi a-şi aduce aminte de cele din veac preaslăvite minuni şi de ajutorul dat plăcuţilor Săi, care au nădăjduit spre Dânsul.
Continuare…

Gândurile cele rele întunecă și pierd mintea

Adaugat la noiembrie 28, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

După cum ouăle ce se încălzesc în sân scot pui, așa și cugetele nedescoperindu-se ies în lucruri.

După cum caii, când aleargă, se întrec uni cu alții, așa și însoțirea cea bună se îndeamnă pe sine.

După cum norii ascund soarele, așa și gândurile cele rele întunecă și pierd mintea.
Continuare…

Rugăciunea lui Iisus este desăvârșită

Adaugat la noiembrie 28, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Această cale a rugăciunii duce mai repede spre mântuire, decât cea a psalmilor, canoanelor ori rugăciunilor obişnuite pentru cărturari. Precum este bărbatul desăvârşit pe lângă un adolescent, tot aşa şi această rugăciune este pe lângă cuvintele scrise de cărturar, adică pe lângă o rugăciune, scrisă în mod artificial.
Continuare…