Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre credinţa creştină în general

Adaugat la octombrie 22, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Nicolae Velimirovici

Ce este credinţa creştină?

Credinţa creştină este învăţătura lui Hristos despre cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii, învăţătură pe care oamenii o pot primi numai prin credinţa în El, iar nu prin propriile strădanii.

Care sunt cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii a căror cunoaştere dreaptă o are numai Hristos?
Continuare…

Sfîntul Nicolae Velimirovici. Unui veteran rus care îşi plînge patria răstignită

Adaugat la februarie 22, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici

Alină-te, frăţioare dragă. Hristos a înviat! Şi noi plîngem împreună cu tine; alină-te. Pentru sfînta lui Hristos Rusie plîngem şi noi, toţi ortodocşii. În primul rînd slavii ortodocşi. Însă nu numai slavii. Şi toţi ceilalţi ortodocşi. Acum doi ani, se aflau închinători sîrbi la liturghia pascală din Nazaret. Preotul, un arab, a slujit, după care a şi vorbit. A vorbit despre învierea Domnului şi despre pătimirea poporului rus. Au plans arabii, au plîns şi sîrbii. Vărsînd lacrimi, în cele din urmă, preotul a tras aer în piept şi a strigat: „Dar noi, arabii, credem cu tărie că vom fi martorii unei noi învieri a lui Hristos prin Rusia!” S-a înfăţişat privirilor o privelişte minunată. Întreg poporul striga plîngînd: „Amin! Amin! Amin!”, bătînd din mîini şi din picioare.
Continuare…