Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Predica la Duminica Vamesului si a Fariseului

Adaugat la februarie 9, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

Evanghelia despre rugaciunea vamesului si fariseului

Luca 18:9-14

Catre unii care se credeau ca sunt drepti si priveau cu dispret pe ceilalti, a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca sa se roage: unul fariseu si celalalt vames. Fariseul, stand, asa se ruga in sine: Dumnezeule, iti multumesc ca nu sunt ca ceilalti oameni, rapitori, nedrepti, adulteri, sau ca si acest vames; postesc de doua ori pe saptamana, dau zeciuiala din toate cate castig. Iar vamesul, departe stand, nu voia nici ochii sa-si ridice catre cer, ci-si batea pieptul, zicand: Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului. Zic voua ca acesta s-a coborat mai indreptat la casa sa, decat acela. Fiindca oricine se inalta pe sine se va smeri, iar cel ce se smereste pe sine se va inalta.
Continuare…

Despre Sf. Ierarh Vasile cel Mare – de Sf. Nicolae Velimirovici

Adaugat la ianuarie 14, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Vietile Sfintilor

Sfîntul Vasile s-a născut în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Incă nebotezat fiind, Sfîntul Vasile a stat cincisprezece ani la Atena unde a studiat filosofia, retorica, astronomia, şi toate ştiinţele acelui timp. Colegi de studii i-au fost Sf. Grigorie Teologul şi Iulian, împăratul apostat de mai tîrziu. La anii maturităţii a primit Sfîntul Botez în apele Iordanului împreună cu [celebrul] Eubul, fostul său profesor.

A fost Episcop al Cezareei Capadociei timp de aproape zece ani, şi şi-a încheiat viaţa pămîntească la vîrsta de cincizeci de ani. A fost apărător mare al Ortodoxiei, luminător al curăţiei morale, zelot al trării religioase, culme a gîndirii teologice, ziditor şi stîlp al Bisericii lui Dumnezeu. Continuare…

Evanghelia despre Lumina din întunericul Egiptului

Adaugat la ianuarie 8, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici

(la Liturghia Zilei a Doua de Crăciun)

Matei 2:13-23

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că nu sunt.” După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: “Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.” Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.
Continuare…

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul…” – Din O talcuire a Crezului

Adaugat la iunie 24, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

„Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede; Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci”

Cînd un calator vede o lumina în noapte, el se bucura. Si îsi îndreapta pasii catre lumina, fara a se întreba ce fel de foc este acela ce arde în departare. Cu cît se apropie, cu atît el începe sa-si puna aceasta întrebare. Credinta crestina i-a apropiat pe oameni de lumina vesnica a îndumnezeirii. Din aceasta cauza crestinii îsi pun atîtea întrebari în legatura cu aceasta misterioasa si fascinanta lumina – pentru ca ei s-au apropiat foarte mult de ea. Cei ce sunt mai departe de aceasta lumina îsi pun mai putine întrebari despre ea. Continuare…

Pomenirea Sfîntului Ioan Hrisostom

Adaugat la noiembrie 26, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Nicolae Velimirovici, Vietile Sfintilor

Sfîntul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia în anul 354. Tatăl lui, Secundus, a fost mare comandant de oşti în armata imperială [Stratilat], iar mama lui s-a numit Anthusa. Fiind dotat cu geniu intelectual şi studiind în profunzime filozofia greacă, tînărul Ioan a văzut la sursă cît de nesatisfăcător şi în final, de dezgustător este păgînismul elenist. Prin studiu şi trăire el a văzut că numai Credinţa Creştină răspunde setei neostoite de adevăr a sufletului şi minţii omeneşti, şi a îmbrăţişat-o cu ardoare.

Tînărul aristocrat Ioan a primit Sfîntul Botez din mîinile marelui Meletie, Patriarhul Antiohiei, precum mai tîrziu au primit şi părinţii lui Ioan Sfîntul Botez. După moartea părinţilor lui, Ioan s-a tuns monah şi s-a dăruit pe sine tuturor asprelor nevoinţe călugăreşti.

El apoi a scris celebrul tratat Despre Preoţie, iar după ce l-a încheiat, i s-au arătat lui în vedenie Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel care i-au prorocit o viaţă de mare misiune, de mare har, şi de mare suferinţă. Cînd a fost să fie hirotonit întru preot, îngerul lui Dumnezeu s-a arătat simultan lui Ioan şi Patriarhului Flavian (succesorul Sfîntului Meletie la Scaunul Patriarhal al Antiohiei). Continuare…

Rugaciune pentru vrajmasi

Adaugat la mai 4, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

„Binecuvîntează-i pe vrăjmaşii mei, Doamne. Eu însumi îi binecuvîntez şi nu îi blestem.”

„Vrăjmaşii m-au purtat către îmbrăţişarea Ta, mai mult decît au făcut-o prietenii.”

„Prietenii m-au legat pămîntului, vrăjmaşii m-au slobozit din robia pămîntului şi mi-au dărîmat toate năzuinţele mele lumeşti.”
Continuare…

Despre încercarea lui Toma

Adaugat la mai 1, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici

Domnul meu şi Dumnezeul meu (Ioan 20: 28).

Cînd Maria Magdalena a auzit glasul Celui înviat cu inima ei, ea a strigat: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd Saul a văzut lumina orbitoare de pe drumul Damascului şi a auzit cuvintele Celui înviat, el a adeverit: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd păgînii, uluiţi, vedeau cum mii de nenumărate mii de mucenici merg cu bucurie la chinuri, şi îi întrebau Cine este Acest Hristos pentru care sunt fericiţi să moară, ei răspundeau într-un glas: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Cînd înţelepţii lumii acesteia ridiculizau oştirile de nevoitori ai pustiei văzute sau gîndite, întrebîndu-i Cine este Acela pentru care iau asupra lor o viaţă atît de groaznică, ei cu toţii răspundeau cu acest răspuns: Domnul meu şi Dumnezeul meu!
Continuare…

Femeia ca un simbol al lui Hristos

Adaugat la mai 3, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

Cele zece drahme: Domnul in chipul unei femei

Puteti crede ca Mantuitorul Hristos s-a infatisat pe Sine in chipul unei femei, in doua din parabolele Sale? Una este cea a femeii ce a luat trei masuri de faina si a facut aluat. Dar mai intai sa vorbim despre cealalta, in care Domnul ne spune despre femeia care a avut zece drahme si a pierdut una. Acestea sunt cele mai tainice dintre toate parabolele Mantuitorului. Deoarece parabola drahmei pierdute este scurta, o vom cita in intregime.

Sau care femeie, avand zece drahme, daca pierde o drahma, nu aprinde lumina si nu matura casa si nu cauta cu grija pana ce o gaseste? Si gasind-o, cheama prietenele si vecinele sale, spunandu-le: Bucurati-va cu mine, caci am gasit drahma pe care o pierdusem (Luca 15:8-9)
Continuare…

Ştii tu oare, fiule?

Adaugat la aprilie 1, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

De ce se închid norii cînd cîmpiile sînt însetate de ploaie, şi se deschid atunci cînd cîmpiile nu vor ploaie? Din pricina răutăţii oamenilor, firea s-a turburat şi şi-a lepădat rînduiala.

Ştii tu oare, fiule, de ce ţarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau recoltă proastă? Pentru că şi fiicele oamenilor îşi urăsc rodul pîntecelor lor şi îl ucid în plină creştere.
Continuare…

Cuvinte la a saptea saptamana a Marelui Post

Adaugat la martie 31, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Nicolae Velimirovici

Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta.” /Mat. 22:37/

1. În această săptămînă urmează paşii Domnului Hristos, şi fii mereu alături Lui, spre deosebire de judecătorii şi chinuitorii Lui. Şi iubeşte-L cu toată inima ta.

2. Mută-te duhovniceşte în acele zile şi în acele întîmplări, şi sărută-i poala şi mînecile veşmintelor, nu îndepărta inima ta de la El. Cînd îi auzi pe prigonitorii Lui cum şoptesc: „Vinovat e!” tu strigă-le în urechi: „Drept e!” Iubeşte-l pe Cel ce te iubeşte, cu toată inima ta!
Continuare…