Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cum şi unde a petrecut Preacurata Stăpîna noastră după Înălţarea lui Hristos?

Adaugat la august 28, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Vietile Sfintilor

Sfîntul Evanghelist Luca scrie în Faptele Apostolilor, că, Domnul înălţîndu-Se la ceruri, ucenicii Lui s-au întors de la Muntele Eleonului la Ierusalim, şi s-au suit în foişorul unde a fost Cina cea de Taină a lui Hristos. Şi toţi aşteptau cu un suflet în rugăciuni şi în cereri, cu femeile şi cu Maria, Maica lui Hristos, pe care, după ducerea Domnului de la dînşii, o aveau ca pe o mîngîiere şi răcorire în mîhniri, întărire şi învăţătoare în credinţă. Pentru că aceasta, toate cuvintele care le spunea şi toate faptele cele minunate, începînd de la Buna Vestire cu zămislirea cea fără de sămînţă şi naşterea cea fără de stricăciune a lui Hristos, cele ce se făceau în pruncia şi în viaţa Lui mai înainte de botezul lui Ioan, toate acestea le spunea iubiţilor ucenici ai Fiului Său. Şi, ca una ce avea de la Duhul Sfînt mai multă descoperire pentru dumnezeirea Lui şi din vederea lucrurilor lui Hristos, îi încredinţa pe dînşii prin spunerea cu de-amănuntul de toate faptele ce s-au făcut cu dumnezeiasca putere, mai înainte pînă ce s-a arătat lumii, şi cu acelea îi întărea în credinţa cea fără de îndoială.

Continuare…

Predică a Episcopului Ioan Maximovici la 950 de ani de la încreştinarea Rusiei

Adaugat la iulie 28, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Predici, Vietile Sfintilor

Sf.Vladimir„Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul – pe Ioan de Dumnezeu Cuvîntătorul; India – pe Toma; Egiptul – pe Marcu; toate ţările şi cetăţile şi oamenii îi cinstesc şi îi slăvesc pe fiecare din învăţătorii lor, care i-au învăţat credinţa dreptmaritoare. Să-l lăudăm şi noi, după puterile noastre, cu umile cuvinte de laudă, pe cel ce măreţe şi minunate fapte a săvîrşit, învăţătorul şi dascălul nostru, Marele Kagan (Cneaz) al pămîntului nostru, Volodimir, nepotul bătrînului Igor.”

Aşa glăsuia Sfîntul Ilarion, mitropolitul Kievului, la mijlocul veacului al XI-lea, cînd trecuse ceva mai bine de jumătate de veac de la încreştinarea Rusiei. Încă de atunci, sfîntul bărbat vedea cu vederea lui pătrunzătoare măreţia faptei Sfîntului Vladimir şi chema Rusia să-l proslăvească după vrednicie. Cu ce fel de cuvinte vom putea exprima ceea ce a făcut Sfîntul Vladimir, încreştinînd Rusia, noi, cei ce am ajuns la aniversarea a 950 de ani de la acest luminos eveniment? Să ne amintim ce era Rusia pînă la cneazul Vladimir şi ce a devenit ea după încreştinarea ei de către Sfîntul Vladimir.
Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (VII)

Adaugat la decembrie 28, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Capitolele anterioare: aici

” ” ” 

Episcopia Romanului şi Huşilor a publicat, sub binecuvîntarea PS Eftimie, o serie de volume intitulate ,,Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor”. În volumul V, editat în 1993, diaconul I. Ivan a publicat, la pag. 273, un studiu intitulat ,,Calendarul şi relaţiile cu Bisericile Ortodoxe pe această temă”. Următoarele informaţii provin din această sursă:

Mitropolitul Gheorghe Movilă (Moghilă) a condus episcopatul de Rădăuţi, între 1577-1588. Scaunul mitropolitan al Moldovei şi Sucevei a fost ocupat de Gheorghe Movilă de trei ori, şi anume: între anii 1588-1591, 1595-1600 şi 1600-1605. Potrivit datelor publicate de teologul diacon I. Ivan, acest mare mitropolit „“ ce se trăgea din viţa boierească a Movileştilor, care au stat şi pe tronul Moldovei „“ a corespondat cu oficialităţi catolice, mai precis cu papii Gregorie al XIII-lea (1572-1585) şi Sixt al V-lea (1585-1590).

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (V)

Adaugat la decembrie 27, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Sfinţii Chiril şi Meftodie, Episcopii Moraviei şi luminătorii popoarelor slave.Capitolele anterioare: Aici

” ” ” 
Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

 

Enciclica Patriarhală din 1895
(O replică la Enciclica Papală a Papei Leon XIII (1895) “despre Reunire”)

Către cei mai sfinţi şi iubiţi de Cer fraţi întru Hristos: Mitropoliţi şi Episcopi, şi către clerul lor venerabil şi sfînt şi către toţi laicii evlavioşi şi ortodocşi ai celui mai Sfînt Tron Patriarhal şi Apostolic de la Constantinopol.

Enciclica este împărţită pe puncte:
I. Introducere
II. Motivul enciclicei: În consecinţă, Papa Leon XIII, cu ocazia jubileului episcopal, a publicat o scrisoare enciclică în luna iunie a anului de graţie 1895, adresată conducătorilor şi popoarelor lumii, prin care, în acelaşi timp, el invită Biserica noastră Ortodoxă Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos să se unească cu tronul papal, gîndind că o asemenea unire se poate obţine numai prin recunoaşterea sa ca pontif suprem şi cel mai spiritual conducător temporal al Bisericii Universale, ca unic reprezentant al lui Hristos pe pămînt şi distribuitor al harului.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (IV)

Adaugat la decembrie 26, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Capitolele anterioare: Aici

” ” ” 

Enciclica Patriarhilor Răsăriteni, 1848
(O replică la Epistola Papei Pius al IX-lea, “Către Răsăriteni”)

Către toţi episcopii de pretutindeni, iubiţi întru Sfîntul Duh, către întrutot-cinstiţii şi dragii noştri fraţi şi către cuviosul lor cler; şi către toţi fiii cu adevărat ortodocşi ai Uneia, Sfinte, Sobornicească şi Apostolească Biserică: salutări frăţeşti întru Sfîntul Duh şi toate cele de folos de la Dumnezeu, şi mîntuire.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (III)

Adaugat la decembrie 24, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

Alte capitole din acest serial: aici

” ” ” 

În cartea ,,O examinare ştiinţifică a calendarului Bisericii Ortodoxe”, scrisă de Ieromonahul Cassian (un cleric bulgar aflat sub ascultarea PS Fotie de Triadiţa), tipărită de ÎPS Hrisostom de Etna, la Centrul pentru Studii Ortodoxe Tradiţionale, în 1998, şi care este cel mai bine documentat material pe care l-am întîlnit pînă acum, scrie, cităm:

,,Imediat după introducerea reformei calendarului, Papa Grigorie al XIII-lea şi-a trimis solii încărcaţi cu daruri la Constantinopol, sperînd că aceştia îl vor convinge pe Patriarhul Ieremia al II-lea (1536-1595) să accepte reforma. Văzînd încălcările canonice clare ale reformei gregoriene, acesta a răspuns, condamnînd cu hotărîre sistemul gregorian de măsurare a timpului. El a convocat, la Constantinopol, trei sinoade succesive, în 1583, 1587, 1593, pentru a discuta chestiunea.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (II)

Adaugat la decembrie 21, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Prima parte a serialului, aici.

După reforma calendarului făcută de papa Grigorie al XIII-lea (1502-1585) în 1582, ierarhii Bisericii Ortodoxe au reacţionat prin mai multe acte sinodale, amintite în cartea Părintelui Vasilie Sakkas, Problema calendarului, apărută la Mînăstirea Sfînta Treime din Jordanville, America, 1973, citată şi de Înalt Preasfinţitul Hrisostom de Etna:

– în 1582, Patriarhul Ieremia al II-lea al Constantinopolului a scris o epistolă Bisericii Ortodoxe a Poloniei, interzicînd folosirea noului calendar sub pedeapsa cu excomunicarea.

– în 1583, a avut loc, la Constantinopol, primul sinod pan-ortodox, care a condamnat calendarul papal, prin actul numit Sigilion sau Pecetluire.

Continuare…

Istoria schimbării calendarului bisericesc (I)

Adaugat la decembrie 20, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la Canoanele Apostolice şi pînă astăzi

Sf. Nicodim Aghioritul

(din Pidalionul tipărit în tipografia Sfintei Mînăstiri Neamţul, în anul 1844):

Sf. Cuvios Nicodim Aghioritul, cel ce a întocmit Pidalionul, adăugîndu-i şi tîlcuirile.

Canon 7

Dacă vreun Episcop, ori Presbiter, ori Diacon, sfînta zi a Paştilor mai-nainte de primăvăreasca Isimerie cu Iudeii o va săvîrşi, să se caterisească. (Apos: 70, 71; Sobor 6: 11; Anti: 1; Laod: 37, 38; Cart: 60, 81, 117).

Tîlcuire [33]
Două echinocţii face soarele în an, adică una, în timpul primăverii, iar alta în timpul toamnei. Şi să zic echinocţii (isimerii), fiindcă atunci întocmai este ziua cu noaptea, şi dipotrivă, noaptea cu ziua. Şi echinocţiul de toamnă (tomnateca isimerie), se face în luna septembrie, cînd soarele intră în prima Miră a zodiei ce se cheamă cumpănă. Nu acei în stele şi simţite, ci acei fără de stele şi gîndite.

Continuare…

Vatican I si Cardinalul Strossmayer

Adaugat la decembrie 3, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii, Religii si secte

„Primatul papal şi mitul suveranitatii infailibile”, Sfînta M-re Bîrsana, 1999

Traditia canonică este asezată, referindu-ne la organizarea generală a Bisericii, pe principiul bunei înţelegeri şi al armoniei, pe unitatea de credinţă şi de comuniune a tuturor Bisericilor locale. Timp de mai multe secole, Apusul şi Răsăritul stiau că ideea unui episcop universal era în mod radical străină Tradiţiei Bisericii.

Dar atunci, cum a ajuns Biserica romano-catolică în 1870, după Conciliul I Vatican, să definească în mod solemn dogma infailibilităţii pontificale? Aceasta ar cere un alt studiu despre evoluţia teologiei Bisericii romano-catolice care a dus la promulgarea infailibilităţii papale, a Imaculatei concepţii, a Purgatoriului…

La fiecare inovaţie a Bisericii romano-catolice s-au ridicat oameni pentru a i se opune, însă Roma fie i-a izgonit, fie i-a supus. În legătură cu dogma infailibilităţii, Cardinalul Strossmayer a fost un opozant puternic… înainte de a i se supune, în ciuda luptei grele la care s-a angajat. În continuare vom prezenta intervenţia sa în Conciliul I Vatican, care exprimă admirabil adevărul istoric şi dogma Bisericii Ortodoxe. Cine era Cardinalul Joseph-Georg Strossmayer? A decedat în orasul Osseka la 26 martie 1905. A fost arhiepiscop romano-catolic de Bosnia, Diakovo şi Strensky. Viata acestui om deosebit a fost marcată de o mare activitate în folosul lumii slave şi mai ales al patriei sale, Regatul Unit al Croatiei, Sloveniei şi Dalmatiei, unde a ocupat scaunul arhiepiscopal timp de 55 de ani şi unde s-a bucurat de o popularitate fără egal. Continuare…

Catolicii au ucis multi parinti athoniti”¦

Adaugat la noiembrie 27, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii

Arhim. Ghervasie PARASCHEVOPOULOS

Ne aflăm în epoca în care Bizanţul urmărea unirea Bisericii Ortodoxe Răsăritene cu ereticul papă de la Roma. Şi aceasta pentru că împăratul de atunci al Constantinopolului „“ Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282), aştepta de la papa Urban al IV-lea (1261-1264) să ajute politic Imperiul Bizantin. Cu toate acestea, această încercare a împăratului a întîmpinat o statornică împotrivire din partea patriarhului Iosif I (1267-1275).

Dacă în alte situaţii patriarhul era foarte credincios împăratului, în momentul în care împăratul a pus problema unirii, s-a împotrivit „şi a declarat cu jurămînt că în nici un caz nu va semna unirea cu ereticul papă”. Niciodată nu va recunoaşte autoritatea papei care este potrivnică Evangheliei, Sfintei Tradiţii şi canoanelor bisericeşti.

Continuare…