Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Credință pusă în practică sau joacă de-a viaţa duhovnicească?

Adaugat la septembrie 5, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Cuvântul lui Dumnezeu, pătruns în inimă şi implantat acolo, dăruieşte sufletului devotat bărbăţie, tărie şi putere pentru îndurarea ispitelor. Iar cuvântul duhovnicului reprezintă o sabie duhovnicească ce se sileşte să taie necurăţia, dând naştere chinului şi durerii inimii fiului duhovnicesc şi cerând o renunţare smerită la voia proprie şi multă răbdare.
Continuare…

Pe pământ, oamenii au răstignit Adevărul pe Cruce

Adaugat la august 9, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Fiii de azi ai Bisericii sunt cu totul atipici, căci sunt produsul apostaziei generale. Ei vin la viaţa duhovnicească îngreuiaţi de mulţi ani de viaţă în păcat, având noţiuni denaturate despre bine şi rău. Adevărul lumesc asimilat de ei se ridică împotriva concepţiei despre Adevărul Ceresc care începe să prindă viaţă în sufletul lor. Iar aceste două adevăruri sunt, în esenţa lor, absolut diferite şi ireconciliabile. Pe pământ, Adevărul Ceresc este bătut în cuie pe Cruce.
Continuare…

În şcoala vieţii duhovniceşti intră fiecare la vremea lui

Adaugat la martie 30, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Privind la tot ce se petrece în lume, în ţara noastră, în Biserică şi în noi înşine, am avea acum de ce să deznădăjduim, dacă făgăduinţele şi adevărurile lui Dumnezeu cele veşnice, neschimbate şi dătătoare de viaţă nu ne-ar arăta scopul vieţii – căutarea lui Dumnezeu Cel veşnic Viu. Neschimbat este scopul, neschimbată este şi slujirea lui Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici, neschimbată este şi duhovnicia. Nu există nimic întâmplător în viaţă şi nici nu poate exista, căci Dumnezeu Proniatorul conduce lumea şi fiecare împrejurare are un sens duhovnicesc înalt şi este dăruită de Dumnezeu pentru împlinirea scopului vieţii noastre de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Fidelitatea faţă de acest scop înalt, credinţa şi devotamentul faţă de Sfânta Ortodoxie trebuie şi este posibil să fie păstrate, în pofida conjuncturilor potrivnice externe.
Continuare…

Cum să petrecem întâia Săptămână a Postului Mare

Adaugat la februarie 28, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin, Post, Predici

Dragii mei, iată, am intrat şi în Postul Mare, în vremea cea mântuitoare a pregătirii pentru cel mai mare eveniment din istoria omenirii – pentru întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, Care a înviat. Pentru mulţi, Postul Mare nu este o noutate, ei deja au fost pătrunşi de neuitata şi buna mireasmă a acestei aşteptări, şi triste şi îmbucurătoare totodată, a înnoirii sufletului lor, când el îşi simte cu putere nevrednicia sa, dar şi prezenţa lui Dumnezeu aici, alături de sine şi chiar în sine. Dar sunt printre noi şi din aceia, care nu demult au auzit chemarea pe calea urmării lui Hristos, pentru care acesta este primul Mare Post. Continuare…