Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Nu căuta să ai o viaţă comodă

Adaugat la iunie 30, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Nefericit este cel ce iubeşte peste măsură comodităţiile vieţii şi care s-a înconjurat cu acestea. La orice inconfort se va simţi stingherit, dezarmat, fiindcă nu este obişnuit să rabde. Şi totuşi, toată viaţa creştinului este „inconfortabilă”, o cale îngustă şi plină de asperităţi, o cruce care impune privaţiuni şi cere o imensă răbdare. Nu umbla după un trai lesnicios, nu îndrăgi înlesnirile lumii acesteia, ci iubeşte pe Hristos, purtătorul Crucii. Rabdă strîmtorările, obişnuieşte-te cu ele. „M-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am” (Filipeni 4, ll), spune Apostolul.
Continuare…

Pasiunile lumeşti

Adaugat la iunie 9, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Viaţa noastră e un joc de copii, nu însă unul nevinovat, ci culpabil. Fiindcă, deşi avem minte sănătoasă şi ne cunoaştem scopul vieţii, nu dăm importanţă acestui scop, ocupîndu-ne de lucruri vane şi fără noimă. De aceea am spus că viaţa noastră este un nescuzabil joc de copii. Lăcomia ne face să ne pasionăm de mîncare şi băutură, în loc să le folosim pe acestea pentru alimentaţia strict necesară a trupului şi pentru susţinerea vieţii trupeÈ™ti.
Continuare…

Satisfacţia de a vorbi de rău pe alţii

Adaugat la septembrie 28, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

„Mi s-a întîmplat să întîlnesc şi să aud vorbind oameni, care se refereau perfid, cu o bucurie răutăcioasă la nişte „pete” din viaţa şi activitatea unor oameni de seamă şi chiar sfinţi şi care, pentru acele „pete” reale sau închipuite, defăimau toată viaţa acelor persoane, zicînd de ele că ar fi fost făţarnice sau chiar că s-ar fi lepădat de Dumnezeu. Ei sunt gata să-şi susţină afirmaţiile cu fapte, numai că şi acestea sunt tot atît de obscure şi de îndoielnice ca şi obscurul, suspectul şi vicleanul lor suflet, care, cu o „pată” a altuia, păcat sau slăbiciune, vor să-şi asigure o falsă justificare propriilor lor fapte reprobabile.
Continuare…

Rugaciunea in biserica – Sf. Ioan de Kronstadt

Adaugat la iulie 1, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Ioan de Kronstadt, Slujbele Bisericii


Iubesc sa ma rog in biserica, mai ales in sfantul altar, la jertfelnicul lui Dumnezeu, fiindca in biserica ma schimb in chip minunat prin harul lui Dumnezeu; in rugaciunea de pocainta si umilinta cad de pe sufletul meu spinii si lanturile patimilor si ma usurez atat de mult; toata vraja, tot farmecul patimilor piere si sunt ca mort pentru lume, iar lumea cu toate bunatatile ei este ca moarta pentru mine; eu prind viata in Dumnezeu si pentru Dumnezeu, doar pentru Dumnezeu, si ma patrund de El cu totul si sunt un duh cu El; ma fac ca un copil mangaiat pe genunchii mamei, inima mea este atunci plina de pace preacereasca, dulce; sufletul se lumineaza cu lumina cereasca; atunci vezi totul limpede, vezi totul dupa adevar, simti prietenie si dragoste catre toti, chiar si catre vrajmasi, carora lesne le gasesti dezvinovatire si pe care ii ierti cu drag. O, ce fericit este sufletul cu Dumnezeu! Biserica este cu adevarat rai pamantesc.

Continuare…

Diavolul ştie că doar credinţa ne scapă de uneltirile lui

Adaugat la iunie 12, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Simţim lucrînd în inimă două forţe potrivnice, dintre care una se opune cu înverşunare celeilalte şi care, atunci cînd pătrunde în inimă, silnic sau prin vicleşug, aduce primejdie de moarte. Cealaltă, pe care înţelepciunea o face să se simtă batjocorită de orice întinăciune, se îndepărtează în linişte cînd inima este atinsă de cea mai mică necurăţie. Una ucide, cealaltă aduce desfătare vieţii şi bucurie inimii.
Continuare…

Deprinde-te să birui în tine păcatul cu ajutorul lui Dumnezeu

Adaugat la martie 10, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Împărăţia Cerurilor, adică sfinţenia, curăţia, dreptatea, înfrînarea, rugăciunea, întreaga înţelegere, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele se ia cu sila (Mt. 11, 12), altfel spus se atinge cu ajutorul haric al lui Dumnezeu de către cel ce plăteşte preţul necontenitei silinţe proprii.

Trupul se împotriveşte duhului, adică oricărei virtuţi, ca să nu facem ceea ce vrem pentru Dumnezeu şi pentru mîntuirea sufletului şi pentru folosul aproapelui. Se cere din partea omului împotrivire faţă de orice rău, faţă de orice patimă, faţă de orice poftă, şi deprinderea, însuşirea fiecărei virtuţi. Viaţa de acum este şcoală duhovnicească, luptă, nevoinţă, război cu păcatul sau cu duhurile răutăţii cele de sub cer, care se luptă cu noi în scop rău.
Continuare…

Cum se poate demonstra că păcatul este un chin? – Sf. Ioan de Kronstadt

Adaugat la februarie 24, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Ce adevăr înspăimîntător! Păcătoşii care nu se căiesc pierd după moarte orice posibilitate de a se achimba în bine, adică rămîn mereu pradă chinurilor veşnice. Păcatul înseamnă chin. Cum s-ar putea demonstra aceasta? în modul cel mai distinct prin starea în care se află unii păcătoşi şi prin caracteristicile păcatului însuşi: de a-l ţine pe om în prinsoare şi de a-i bloca toate căile de ieşire din el.
Continuare…

Ce muzică să ascult?

Adaugat la februarie 4, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt, Tinerii

Nu căuta la frumuseţea chipului, ci la aceea a sufletului omului; nu lua în seamă haina (trupul este o haină vremelnică), ci vezi ce anume îmbracă ea; nu te lăsa sedus de o casă arătoasă, ci află mai întîi cine stă în ea şi ce fel de om, este.

Altminteri vei batjocori chipul lui Dumnezeu, îl vei înjosi pe împărat, ploconindu-te în faţa robului Său, nedîndu-I împăratului nici cea mai mică parte din cinstea ce i se cuvine.
Continuare…

Păcatul poate ucide sufletul şi temporar, dar şi veşnic

Adaugat la ianuarie 26, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Să nu creadă cineva că păcatul e ceva lipsit de importanţă. Nu, păcatul este un rău teribil, el ucide sufletul şi acum, şi în veacul ce va să vină. In veacul viitor păcătosul va fi legat de mîini şi de picioare (din punct de vedere al sufletului) şi va fi aruncat în întunericul cel mai dinafară, după cum cuvîntează Mîntuitorul: „Legaţi-l de picioare şi de mîini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară” (Matei 22, 13).
Continuare…

Sfîntul Ioan de Kronstadt (Vieţile sfinţilor căsătoriţi)

Adaugat la ianuarie 2, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Familia, Ioan de Kronstadt, Vietile Sfintilor

Sf_Ioan_KronstadtSfîntul Ioan s-a născut în gubernia Arhanghelsk din Rusia, la 18 octombrie 1829, într-o foarte săracă familie preoţească. Cei mai mulţi dintre strămoşii săi, vreme de cel puţin 350 de ani, au fost preoţi sau cantori sau au slujit într-un fel sau altul Bisericii, astfel că Ioan a fost blagoslovit cu o creştere foarte evlavioasă. Tatăl său îl lua foarte des la slujbele bisericii, iar acasă vorbea adeseori cu el despre Hristos şi sfinţi. El însuşi spune: „Pe cît îmi pot aduce aminte, din cea mai fragedă pruncie, pe cînd aveam patru sau şase ani, părinţii mei mi-au sădit obişnuinţa rugăciunii, şi prin pilda lor m-au făcut să fiu un copil în armonie cu religia”.
În ultimii săi ani, vorbind uneia din fiicele sale duhovniceşti, Stareţa Taisia, Sfîntul Ioan i-a spus: „Ştii ce anume a pus temelia întoarcerii mele către Dumnezeu şi ce anume, încă din copilărie mi-a încălzit inima cu dragostea de El? Sfintele Evanghelii. Tata avea Noul Testament în slavonă, iar mie îmi plăcea să citesc minunata carte cînd veneam acasă în vacanţele şcolar; stilul şi simplitatea povestirii o făcea accesibilă judecăţii mele copilăreşti. Am citit Evangheliile, m-am desfătat cu ele şi am aflat în ele o mîngîiere de neînlocuit. Acest Nou Testament l-am avut cu mine şi la şcoală. Aş putea spune că Noul Testament mi-a fost prietenul copilăriei, dascăl, călăuzire şi mîngîiere”¦”
Continuare…