Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Ce repede trece lumea aceasta!

Adaugat la iunie 14, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Lumea cea de faţă, văzută, este numai o umbră a veacului vi­itor, duhovnicesc, fără de moarte, al pământului celor vii care va să fie. Are noimă să ne legăm de umbră, nu de Adevărul însuşi, nu de veacul ce va să fie, care e cu adevărat real, şi de ziua cea veşnică? Pentru că trece chi­pul acestei lumi (1 Cor. 7, 31): se schimbă vremurile anului, se schim­bă neîncetat atmosfera; o generaţie trece şi alta vine; trecători sunt împă­raţii, unul ia locul altuia; trecători sunt oamenii mari şi cei mediocri şi trecătoare sunt toate talentele lor; trecătoare e frumuseţea omenească şi se preface în putregai; trecătoare sunt chipurile zilei şi nopţii; nesfârşit de feluritele forme ale vegetaţiei de tot felul – totul trece şi se preface în stricăciune.
Continuare…

Sufletul, lumina raţională care vine de la Soarele raţiunii, Dumnezeu

Adaugat la ianuarie 3, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt, Pilde si povestiri

biserica apus de soareÎn toate trupurile binecinstitorilor creştini, care sunt temple nezidite de mână omenească, se află o lumină raţională – sufletul, care vine de la Soarele raţiunii supreme – Dumnezeu, Cel ce se face „văzut” în lume, ca şi sufletul în trup. Îmi dau seama când îmi pătrunde în suflet Soarele cunoştinţei – Dumnezeu; atunci mă simt uşor, simt căldură şi lumină; simt şi când se îndepărtează de mine, lăsând întuneric şi suferinţă.

Aşa cum, în universul material, atunci când soarele se acoperă sau se îndepărtează, vine întunericul, şi în universul spiritual întunericul vine o dată cu îndepărtarea de suflet a Soarelui care luminează mintea şi când El este acoperit de o negură blestemată.
Continuare…

Răul nu rămâne doar în inimă, ci caută să se răspândească

Adaugat la iunie 14, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Răutatea sau orice altă patimă care intră în inimă curată, în virtutea „legii” răului, este cea care acţionează automat, să se „verse” pe dinafară. De aceea se spune de obicei despre un om rău sau mânios că şi-a vărsat răutatea sau mânia asupra altuia sau a altceva.
Continuare…

Sărbătorile trebuie să ne însufleţească şi să ne încălzească credinţa

Adaugat la ianuarie 3, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Ioan de Kronstadt, Sarbatori

Cum prăznuim sărbătorile? Prăznuim, de obicei, fie un eveniment (când se cuvine să ne pătrundem de importanţa lui, să-i înţelegem rostul, să ne dăm seama ce roadă poate aduce credincioşilor), fie o persoană, de pildă Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului, îngerii şi sfinţii (pentru a ne desluşi relaţia dintre acea persoană cu Dumnezeu şi cu oamenii, înrâurirea binefăcătoare pe care o poate avea asupra Bisericii lui Dumnezeu, în special).
Continuare…

Când omul trăieşte în constrângere…

Adaugat la octombrie 17, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt, Pilde si povestiri

Omul când trăieşte în constrângere, în sărăcie, boală, necazuri, supărări, într-un cuvânt, când partea animalică îi este obligată la anumite privaţiuni, creşte duhovniceşte, dă flori de virtute, se maturizează, aduce roade bogate.

Observaţi un fenomen interesant în natură. Când sădeşti o plantă într-un ghiveci mai mare sau într-un ciubăr, ea îşi dezvoltă îndeosebi rădăcinile. Sloboade în adânc mai multe ramificaţii, în schimb partea de la suprafaţă se dezvoltă mai puţin, dă ramuri, frunze şi flori sărace. Continuare…

Sf. Ioan de Kronstadt: ”Teme-te de rău ca de foc”

Adaugat la iunie 14, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Teme-te de rău ca de foc. Nu îl lăsa să îţi atingă inima chiar dacă pare drept sau cinstit. Indiferent de circumstanţe, nu îl lăsa să intre în tine. Răul este întotdeauna rău. Uneori răul se prezintă ca o strădanie spre slava lui Dumnezeu sau ca ceva cu intenţii bune către aproapele tău. Chiar în aceste cazuri, nu te încrede în această simţire. Este o strădanie greşită şi nu este însufleţită de înţelepciune. În schimb, lucrează pentru alungarea răului de la tine. Răul, oricât de inocent se arată, încalcă iubirea îndelung-răbdătoare a lui Dumnezeu, care este slava Lui cea dintâi. Iuda a trădat pe Domnul său pentru 30 de arginţi pretextând ajutorarea săracilor. Păstrează în minte că duşmanul urmăreşte continuu moartea ta şi atacă mai violent când nu te aştepţi. Răul lui este fără sfârşit. Nu lăsa ca mândria şi iubirea de bunurile materiale să te atragă de partea lui.
Continuare…

Slujbele dumnezeieşti

Adaugat la ianuarie 2, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Ioan de Kronstadt, Slujbele Bisericii

În slujbele sale zilnice, săptămânale şi anuale, cultul divin al Bisericii noastre Ortodoxe are drept scop să închipuie, în linii generale sau în amănunt întreaga desfăşurare a economiei mântuirii noastre, de la începutul lumii şi al neamului omenesc până în prezent şi până la sfârşitul veacurilor, precum şi minunata lucrare a lui Dumnezeu în lume şi neamul omenesc; nemărginita bunătate, sfinţenia, dreptatea, înţelepciunea, credincioşia şi atotputernicia arătate de Dumnezeu în toate actele Sale privitoare la omul creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Continuare…

Arta pocăinţei

Adaugat la martie 16, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Aparţii Bisericii lui Dumnezeu sau obştii credincioşilor în Hristos; această Biserică este Trupul cel Unul al lui Hristos şi Hristos Dumnezeu este Capul ei. Eşti oare un membru vrednic al acestei obşti, duci oare o viaţă sfântă, te căieşti neîncetat, cauţi să-ţi îndrepţi inima şi viaţa, năravurile, gândurile, simţămintele, intenţiile, năzuinţele, întreaga ta purtare? Eşti oare un mădular al ei viu sau mort? Oare te vor primi sfinţii, când vei trece din această viaţă vremelnică la cea veşnică? Continuare…

Căută mereu să-i fii bineplăcut lui Dumnezeu – Sf. Ioan de Kronstadt

Adaugat la iulie 27, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

În tot ce faci şi în toată vremea caută a bineplăcea lui Dumnezeu şi gîndeşte-te să-ţi mîntuieşti sufletul de păcat şi de diavolul şi să-l predai lui Dumnezeu. Ridicîndu-te din aştemut, fă-ţi Cruce şi zi: ,,În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh” şi apoi: „Învredniceşte-mă, Doamnne, în ziua aceasta, fără de păcat să mă păzesc” şi „Învaţă-mă să fac voia`Ta„.

Dacă te speli sau te îmbăiezi, zi: „Stropi-mă-vei cu isop, Doamne, şi mă voi curăţi„; ,,spăla-mă-vei şi mai decît zăpada mă vei albi” (Psalmul 50, 9). Cînd îmbraci haine curate, gîndeşte-te la curăţia inimii şi roagă pe Domnul, cu inimă curată: „Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule” (Psalmul 50, 11). Iar dacă îmbraci haine noi, gîndeşte-te la înnoirea duhului, şi zi: ,,Şi cu duh stăpînitor mă întăreşte” (Psalmul 50, 12). Iar atunci cînd te desparţi de o haină veche de care ţi s-a scîrbit, gîndeşte-te la despărţirea cu scîrbă de omul cel vechi, pătimaş, trupesc.
Continuare…

Şi tu te rogi cu nesinceritate?

Adaugat la decembrie 21, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Mulţi oameni nu se roagă cu sinceritate, le-a intrat în obicei un mod făţarnic de a se ruga. Ei înşişi nu-şi dau seama şi nici nu vor să-şi dea seama că se roagă fals, nu în duh şi adevăr, iar dacă cineva le-ar atrage atenţia, s-ar mînia pe acela, convinşi că reproşul care li se aduce este o neobrăzată neghiobie. Omul nu ajunge dintr-o dată la făţărnicie. Poate că la început se va fi rugat într-adevăr sincer, apoi, fiindcă o rugăciune pornită din inimă cere un efort considerabil, la care nu totdeauna te poţi supune, fiindcă „“ s-a spus „“ ,„împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă” (Matei 11, l2), omul începe să se roage mai mult cu buzele, superficial, fără suflet, deoarece e mult mai uşor.
Continuare…