Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


De preţ este cuvântul

Adaugat la mai 31, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

La rugăciune să crezi întotdeauna cu tărie şi să îţi aminteşti că orice gând şi orice cuvânt al tău pot neîndoielnic să devină lucru.

La Dumnezeu nimic nu este nu neputinţă. Iar cine se lipeşte de Domnul, un duh cu Domnul este.

Asta însemnă că nici cuvântul tău nu este cu neputinţă. Toate sunt cu putinţă celui care crede.
Continuare…

Imaginea icoanei este percepută doar prin credinţă

Adaugat la aprilie 18, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Priveşti icoana Mântuitorului şi vezi că El se uită la tine cu ochi plini de negrăită lumină. Această privire este imaginea iconică a faptului că El ne vede cu ochii Săi, mai străluminoşi decât soarele, că ne vede gân¬durile, ne aude suspinele şi dorinţele inimii noastre. Icoana este un chip care înfăţişează în trăsături şi semne simbolice ceea ce nu poate fi redat prin linii şi forme şi nici tradus în simboluri, putând fi perceput doar prin credinţă.
Continuare…

Cum lucrează Duhul Sfânt în om și în lume?

Adaugat la februarie 20, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Duhule Sfinte, Făcătorule de viaţă, Unul fiind din Sfânta Treime,

Tu eşti viaţa şi cuviinţa, frumuseţea tuturor făpturilor vii şi neînsufleţite,

Tu eşti culoarea şi mireasma plantelor,

Tu eşti respiraţia tuturor fiinţelor organice şi anorganice, fiindcă Tu pricinuieşti rodirea, hrănirea în plante, în arbori şi în arbuşti.
Continuare…

Raţionamentele credinţei

Adaugat la octombrie 25, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Dacă vrei să ceri, rugându-te lui Dumnezeu, ceva bun şi de folos, se cuvine să te pregăteşti înainte de a te ruga, ţinând puternică, neclintită credinţa şi să iei din vreme măsuri împotriva îndoielii şi necredinţei. Căci rău îţi va fi dacă în timpul rugăciunii inima va slăbi în credinţă, nerămânând statornică în ea. Atunci nici să nu-ţi treacă prin minte că vei primi de la Dumnezeu ce-ai cerut, îndoindu-te că ţi se va da, fiindcă L-ai jignit pe Dumnezeu; iar Dumnezeu îl lipseşte de dar pe cel ce îi aduce jignire. Toate câte veţi cere – zice Domnul – rugându-vă cu credinţă veţi primi (Matei 21, 22).
Continuare…

Sunt un miracol al bunătăţii lui Dumnezeu

Adaugat la august 8, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Fă-ţi timp să te întrebi mai des: cărei înţelepciuni datorezi alcătuirea perfectă a corpului tău; ce îl ţine constant în viaţă şi îl direcţionează? Cine a statornicit legile intelectului, cele ce se manifestă până astăzi la toţi oamenii? Cine a înscris în inimile oamenilor legea conştiinţei, cea care lu­crează în noi întru răsplătirea binelui şi osândirea răului? Dumnezeule Atot­puternic, preaîntelept şi Atotbun!
Continuare…

Vedem peste tot domnia raţiunii – Sf. Ioan de Kronstadt

Adaugat la iunie 14, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Ne putem bucura de raţiune deoarece există o raţiune nemărginită, după cum putem inspira aerul fiindcă există un spaţiu aerian nemărginit. De aceea şi numim inspiraţie toate gândurile luminoase despre un lucru sau altul. Gândirea noastră decurge necontenit în condiţiile existenţei unui Duh gânditor nemărginit.
Continuare…

Cu cât stăruim în păcat, cu atât ne întoarcem mai greu la bine

Adaugat la mai 24, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Atunci când vă simţiţi ispitit de păcat, gândiţi-vă îndată că păcatul îl mânie mult pe Domnul, Care urăşte fărădelegea. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea (Psalmul 5, 4).
Continuare…

Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine

Adaugat la ianuarie 17, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Atunci când ne rugăm se cade să ne luăm în stăpânire inima şi s-o în­toarcem spre Domnul. Să facem ca să nu fie rece, vicleană, prefă­cută, făţarnică. Altminteri ce folos ar mai avea rugăciunea noastră, postul? Părea-ne-va bine oare să-L auzim pe Domnul rostind cu mânie: poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine (Matei 15, 8)? Să nu stăm în biserică slăbănogiţi cu duhul, să fim fiecare cu duh arzător, lucrând Domnului.
Continuare…

Toţi merităm dreapta mânie a lui Dumnezeu

Adaugat la ianuarie 3, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

La ce folosesc postul şi pocăinţa? Pentru ce ne străduim să le facem? Ele ne pot curăţa de păcate, ne dau linişte sufletească, ne pot duce la unirea cu Dumnezeu, la dobândirea conştiinţei de fii ai lui Dumnezeu, ne dau îndrăznire înaintea Domnului. Iată deci că avem de ce să ţinem postul şi de ce să ne spovedim cu inima curată! Lucrând acestea, cu bună-credinţă, că­păta-vom nepreţuită răsplată.
Continuare…

Mobilitatea şi rapiditatea spiritului

Adaugat la septembrie 22, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Pământul este stabil şi rigid, deşi se mişcă în jurul soarelui cu o mare viteză; apa este fluidă şi fluentă; aerul este mai „fluid”, mai subtil şi mai „fluent” şi se poate deplasa cu o mare rapiditate când se pun în mişcare curenţii atmosferici; lumina este şi mai sensibilă, se deplasează cu o şi mai mare viteză decât apa şi aerul, poate parcurge în spaţiu, într-o secundă, dis­tanţe inimaginabile.
Continuare…