Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Biserica Ortodoxă din Moldova preîntîmpină: Educaţia sexuală înseamnă dispariţie!

Adaugat la decembrie 16, 2010 de Victor
Categoria: EUtopia, Familia, Morala, Stiri

Reamintim că la insistenţa părinţilor, pedagogilor şi a educatorilor, Mitropolia Moldovei a cerut confirmarea caracterului imoral, indecent şi incompatibil cu dezvoltarea complexă a copilului şi retragerea şi distrugerea Ghidului pentru părinţi, pedagogi şi educatori „Sexul povestit celor mici” .

În urma unei analize minuţioase, complexe şi multiaspectuale Mitropolia Moldovei a adresat o cerere privind constatarea caracterului imoral, retragerea şi distrugerea cărţii către Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor de Interne, Agenţiei pentru Protecţia Moralităţii, alte autorităţie specializate.

Organele de resort menţionate au confirmat „impactul grav” asupra dezvoltării complexe a copilului.
Continuare…

Războiul desfrînării ne-a secătuit puterile, dar bunul Dumnezeu, singurul, ne poate ajuta

Adaugat la decembrie 7, 2010 de Victor
Categoria: Articole, EUtopia, Familia, Tinerii

Există un episod în Vechiul Testament care explică foarte bine ce se întîmplă cu cea mai mare parte a lumii creştine astăzi. În Cartea Numeri, capitolele 25 şi 31, vedem ce au făcut madianiţii, popor păgîn, atunci cînd au realizat că nu au nici o putere asupra poporului lui Israel, pentru că Dumnezeu Însuşi îi sprijinea, îi apăra şi-i călăuzea. La sfatul vrăjitorului Valaam, madianiţii au ademenit pe israeliţi, făcîndu-i să desfrîneze, spurcîndu-se şi „păcătuind cu fetele din Moab” Numeri 25:1. Pe urmă, prin însoţirea cu aceste femei i-au îndemnat pe evrei să se închine la zeii lor, adică i-au împins să slujească unor zei care nu erau decît personificarea idolatră a patimilor de necinste. Iar toate acestea numai pentru a-i face să se îndepărteze de Dumnezeu, pentru a atrage mînia Domnului asupra lor. Lipsit de puterea dreptei Celui Prea Înalt, poporul israelitean devenea astfel o pradă uşoară, putea fi biruit şi dus în robie.

Avem şi noi madianiţii zilelor noastre, iar aceştia sunt, după cum ne învaţă sfîntul Nil Ascetul, toţi cei care aduc desfrînarea în popor cu scopul de a-l supune şi a-l stăpîni mai uşor. Şi cine este oare astăzi poporul lui Dumnezeu, dacă nu creştinii, cei care au primit legămîntul cel nou pecetluit cu însuşi sîngele jertfei lui Hristos, cei care se botează şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sîngele Lui?
Continuare…

Reprezentantul Bisericii Ruse la Bruxelles, hotarat si intrigat de lobby-ul sectar existent in Parlamentul European

Adaugat la noiembrie 19, 2010 de Victor
Categoria: EUtopia, Stiri

Reprezentantul în exerciţiu al Bisericii Ruse la organizaţiile internaţionale europene, Arhiepiscopului Antonie Ilin, a numit „un exemplu flagrant de discriminare”, faptul că unui binecunoscut expert ortodox în sectarism, Alexandru Dvorkin, nu i s-a permis să participe la audierile privind libertatea religioasă în Rusia, în Parlamentul European.

„Nu este nimic altceva decît un efort planificat al lobby-ului sectar din Parlamentul European”, a declarat marţi, 16 noiembrie 2010, pr. Antonie, într-un interviu pentru Interfax.
Continuare…

ONU promoveaza sexul inca de varsta de… sugar. Noile directive UNESCO privind eduxatia sexuala la copii

Adaugat la noiembrie 5, 2010 de Victor
Categoria: EUtopia, Stiri

„Nu este niciodată prea devreme să începem să discutăm cu copiii despre chestiunile sexuale”, se arată în directivele emise de către UNESCO.

Odată extrem de respectat pentru independenţa şi integritatea sa, UNESCO lucrează acum în parteneriat cu… Consiliul Informaţiei despre Sexualitate şi Educaţie al SUA (SIECUS), o ramură educaţională a controversatului Institut Kinsey.

În septembrie anul trecut, o serie de critici s-au adresat noilor orientări UNESCO privind educaţia sexuală, promovarea avortului legal şi masturbarea (onanism) pentru copiii de pana la 5 ani. Intensitatea obiecţiilor a forţat agenţia să-şi traseze liniile directoare, emiţînd unele noi în decembrie.
Continuare…

Iluzia securităţii biometrice

Adaugat la noiembrie 3, 2010 de Victor
Categoria: Articole, EUtopia, Globalizare si control

De la 1 ianuarie 2011, autorităţile moldovene nu vor mai elibera paşapoarte tradiţionale, ci doar biometrice. Totuşi paşapoartele de tip vechi vor putea fi utilizate pînă la expirarea lor. Guvernul de la Chişinău susţine că această reformă este cerută de Uniunea Europeană în scopul facilitării procesului de liberalizare a regimului de vize. În acelaşi timp, o bună parte dintre cetăţenii mai multor ţări în care a fost deja introdusă obligativitatea paşapoartelor biometrice califică acest lucru drept „îngrădire a libertăţilor cetăţeanului”.

Preţul visului european

Explicaţia guvernanţilor noştri este scurtă şi superficială. De fapt, toate acţiunile guvernelor din ultimii ani începeau cu expresia clasică „aşa o cere integrarea europeană”, deşi perspectivele unei integrări în marea familie europeană sînt foarte îndepărtate şi indescifrabile, odată ce Europa nu are planuri pentru extindere şi este nemulţumită de „pierderile financiare” cauzate de aderarea Bulgariei şi Romîniei în 2007. Continuare…

Convingerile religioase vor fi avortate de Consiliul Europei

Adaugat la februarie 4, 2010 de Victor
Categoria: Avort, EUtopia, Stiri

Pe 29 ianuarie Consiliul Europei a adoptat, cu un vot de 51 la 14 si 4 abtineri, rezolutia „15 ani de la conferinta internationala a populatiei si dezvoltarii.”

Rezolutia e rea pentru ca:

(1) promoveaza avortul;
(2) foloseste promovarea sanatatii femeii, un obiectiv laudabil si important, ca pretext pentru promovarea avortului;
(3) lezeaza libertatea de constiinta;
(4) submineaza libertatea religioasa; si
(5) injecteaza intr-un document international oficial un termen nou pina acuma neintilnit in nici un alt document international, si anume notiunea de „sexual and reproductive rights.” („drepturi sexuale si reproductive”).
Continuare…

Consiliul Europei apără dreptul la hula împotriva Duhului Sfînt

Adaugat la iunie 2, 2009 de Victor
Categoria: EUtopia, Stiri

Consiliul Europei a calificat hula împotriva lui Dumnezeu ca un drept a libertăţii individului, ce nu poate fi calificat drept crimă sau încălcare a legii, anunţă Interfax. În Darea de seamă publicată recent de către Comisia Veneţiană, care este organ consultativ a Consiliului Europei pentru legislaţia constituţională, aceasta face deosebire radicală între hulă împotriva lui Dumnezeu şi ofensarea sentimentelor religioase. Totodată, experţii daţi au menţionat că ura şi învrăjbirea religioasă, spre deosebire de hulă, trebuie să fie considerate drept încălcare a legislaţiei, după cum şi este confirmat prin legea de stat a celor 56 state membre a Consiliului Europei. Continuare…

Cugetarea corectă se întemeiază pe doctrina ortodoxă

Adaugat la mai 27, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Biserica si societate, EUtopia, Morala

Acţiunile noastre bune sau rele se sprijină pe cugetare, pe felul în care gîndim. Iar o cugetare corectă se sprijină pe o învăţătură de credinţă adevărată, dreaptă.
De fapt Creştinismul nu-i o teorie, nu-i numai o doctrină sau o speculaţie filozofică, ci este un mod de viaţă, întrupat prin fapte. După cum îi arată şi numele, Creştinismul este religia întemeiată de Hristos. Or, Hristos spune răspicat: „Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă” (Ioan 10,10).
Totuşi modul de viaţă creştin se întemeiază pe o doctrină, pe o învăţătură de credinţă, pe o dogmă. Creştinismul este „duh şi viaţă” (Ioan 6, 63). Mai întîi duh şi apoi viaţă. Înainte de a lucra şi de da norme de acţiune Iisus a propovăduit. Continuare…

Ce este Europa?

Adaugat la aprilie 1, 2009 de Victor
Categoria: Articole, EUtopia, Nicolae Velimirovici

Ce este Europa? Ea este pofta şi dorinţa după putere, plăcere şi cunoaştere. Toate acestea sunt omeneşti: mai întîi dorinţa şi darul omenesc şi în al doilea rînd, cunoaşterea umană. Şi cele două sunt personificate de către papă şi Luther. Ce este atunci Europa? Europa este papa şi Luther, dorinţa umană dusă la extrem şi cunoaşterea umană dusă la extrem. Europeanul papă este dorinţa umană de autoritate. Europeanul Luther este hotărîrea plină de încăpăţînare a omului ca totul să fie explicat de către minte, raţiune; papa este conducătorul lumii iar omul de ştiinţă este suveranul lumii. Aceasta este Europa în rezumat, din punct de vedere ontologic şi istoric.Una înseamnă capitularea omenirii în foc, iar cealaltă înseamnă capitularea omenirii în apă. Iar amîndouă înseamnă despărţirea omului de Dumnezeu, fiindcă una înseamnă respingerea credinţei, iar cealaltă respingerea Bisericii lui Hristos. Continuare…

Despre judecata dintre Hristos şi Europa – Sf. Nicolae Velimirovici

Adaugat la martie 31, 2009 de Victor
Categoria: Articole, EUtopia, Nicolae Velimirovici

UEDacă istoriei ultimelor trei secole – al XVIII-lea, al XIX-lea şi al XX-lea – ar fi să i se dea un nume corect, atunci nu ar exista vreo denumire mai potrivită decît înregistrarea judecăţii dintre Europa şi Hristos. Şi aceasta întrucît nimic nu a avut loc în Europa ultimilor 300 de ani care să nu fi avut legătură cu Hristos Domnul. În această judecată dintre Hristos şi Europa se întîmplă următoarele:

Hristos îi spune Europei că ea a fost botezată în numele Său şi că aceasta ar trebui să-I rămînă credincioasă Lui şi evangheliei Sale.

La acestea, Europa, cea care se apără, răspunde: toate religiile sunt la fel. Ni s-a spus acest lucru de către enciclopediştii francezi. Şi nimeni nu ne poate obliga să credem în ceva. Europa tolerează toate religiile ca fiind superstiţii, din pricina intereselor sale imperialiste. Ea însăşi nu are nici o religie.Cînd, totuşi, îşi împlineşte toate scopurile sale politice, atunci îşi aranjează conturile foarte rapid cu toate superstiţiile oamenilor.
Continuare…