Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul – rugăciunea specifică a Postului Mare

Adaugat la aprilie 14, 2011 de Victor
Categoria: Alexander Schmemann, Articole, Efrem Sirul, Post

Pr. Prof. Alexander Schmemann (1921-1983)

Dintre toate cîntările şi rugăciunile din timpul Postului, o singură scurtă rugăciune poate fi considerată rugăciunea specifică a acestuia. Tradiţia o atribuie unui mare învăţător al vieţii duhovniceşti – Sfîntul Efrem Sirul:

Doamne şi Stăpînul vieţii mele,
duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin„.

Continuare…

Cum se biruie desfrînarea?

Adaugat la februarie 10, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Efrem Sirul

Nu numai prin departarea de bucate, ci si prin oprirea ochilor, ca sa nu vada desertaciuni, se surpa dracul curviei, ca în ochiul cel neînfrînat este preacurvia, dupa cum si Domnul a marturisit: «Amin zic voua, ca tot cel ce cauta la femeie spre a o pofti pe ea, iata, a preacurvit cu dînsa în inima lui» (Matei 5, 28). Pe aceasta preacurvie o dezradacineaza cel ce îsi are ochiul jos, iar sufletul catre Domnul; si cel ce si-a stapînit pîntecele si-a stapînit si privirea. Caci cumplit vînzator este ochiul cel împrastiat, iar celelalte patimi dintru aceasta se aprind. Iar razboiul privirii chinuieste pe suflet, si cînd este de fata si cînd nu este, arzînd mintea cu pofta. Continuare…

Despre gandul la iesirea din viata

Adaugat la mai 24, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Efrem Sirul

Oare, nu stiti, fratii mei, ce fel de frica si nevoie avem sa patimim, in ceasul iesirii noastre din viata aceasta, cand sufletul se va desparti de trup? Mare frica si mare taina se savarseste atunci. Ca vin ingeri buni si multime de oaste cereasca si toate puterile cele potrivnice si stapanitorii intunericului, amandoua partile voind sa ia sufletul si sa-l aseze si sa-i randuiasca locul lui. Continuare…

Cuviosul Părinte Efrem Sirul

Adaugat la februarie 10, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Efrem Sirul, Vietile Sfintilor

Cuviosul Părinte Efrem Sirul

Minunatul Efrem a răsărit din pămîntul sirienilor. Şi fapta bună din pruncie alegînd-o, se silea de-a pururea a fugi de vorbirile cele vătămătoare ale celor de o vîrstă. El citea neîncetat, mai vîrtos sfintele cărţi, iar sîrguinţa, îndeletnicirea şi cugetarea întru acestea îi erau lui Efrem mai plăcute decît toată dulceaţa. Încît şi el împreună cu proorocul zicea: Cît sînt de dulci gîtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decît mierea.

De atunci a avut tovarăşe fapta bună şi sîrguinţa în osteneli. Căci care faptă cu dinadinsul nu s-a săvîrşit de dînsul? Nu postul? Nu privegherea? Nu culcarea pe jos? Nu blîndeţea? Nu necîştigarea? Nu, peste atîta bogăţie de bunătăţi, şi smerita cugetare? Încă şi de darul cel învăţătoresc a fost împărtăşit. Apoi şi pînă acum prin cuvintele sale, vorbeşte cu noi, îndemnîndu-ne, mîngîindu-ne şi sfătuindu-ne. Din care putem folosi nu numai cuvîntul credinţei cel drept, ci şi ne deşteptăm spre cîştigarea faptei bune. Iar de nădejdea cea către Dumnezeu şi de dragostea cea către aproapele, atîta grijă a avut Efrem, încît el însuşi cînd a vrut să se ducă din viaţă, zicea astfel:

Continuare…