Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Nu te mania

Adaugat la noiembrie 10, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Dimitrie al Rostovului

Oricine se va mania pe fratele sau va fi vrednic de osanda.” (Matei 5, 22)

Nu te mania pe nimeni, chiar daca cineva te-a jignit foarte tare, „caci mania omului nu lucreaza dreptatea lui Dumnezeu” (Iacov 1, 20); „Soarele sa nu apuna peste mania voastra… Orice amaraciune si suparare, si manie, si izbucnire, si defaimare sa piara de la voi, impreuna cu orice rautate. Ci fiti bun intre voi si milostivi, iertand unul altuia, precum si Dumnezeu v-a iertat voua in Hristos” (Efeseni 4, 26, 31-32).
Continuare…

Despre iubirea noastra pentru pacat

Adaugat la august 16, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Dimitrie al Rostovului

Ah, cît de multe sfaturi şi îndemnuri la virtuţi avem în scrierile Proorocilor, Apostolilor şi ale Sfinţilor Părinţi si cît de des auzim poveţele învăţătorilor duhovniceşti. Însă cît de putini sunt cei care le ascultă, cît de putini sunt cei care se mîntuiesc! Iar la rău nu ne trebuie mulţi învăţători: un singur diavol şopteşte şi păcătosul este gata să îl asculte! Dar însăşi firea noastră cea iubitoare de păcat îl îndeamnă pe fiecare la păcat, iar prietenia cu cei păcătoşi ce rele nu-l învaţă? Continuare…

Despre aceea că nu se cuvine să ne lăsăm stăpîniţi de iubirea de arginţi, ci să ne punem nădejdea noastră doar în Unul Dumnezeu

Adaugat la noiembrie 10, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Dimitrie al Rostovului

1. „Bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea” – grăieşte proorocul (Psalm 61, 10). Mare nebunie este să-ţi alipeşti inima de mlaştină şi să ai nădejde întru pierzătoarea agonisire de argint. Aşadar, nu-ţi pune nădejdea în bogăţia stricăcioasă şi nu umbla după aur – căci acela care iubeşte aurul nu se va îndreptăţi -, ci pune-ţi toată nădejdea în Dumnezeu Cel Viu, Care este pururi, Care toate le-a zidit; iar comoara de aur şi argint este lucrare a mîinilor omeneşti – aceasta piere mai curînd decît a fost adunată.
Continuare…

Sfîntul Dimitrie al Rostovului. Despre aceea că în această vale a plîngerii pururi trebuie să ne pocăim şi să plîngem pentru păcatele noastre

Adaugat la noiembrie 12, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Dimitrie al Rostovului

"1. Pocăieşte-te, omule, de păcatele tale în toată ziua şi plângi pentru acestea zi şi noapte. Pocăieşte-te, nelăsând fără de băgare de seamă nici cea mai mică greşeală; căci, de nu vei lua aminte la păcatele mici, atunci nu vei avea sârguinţă nici pentru cele mari. Pocăieşte-te şi în cele mai mici şi care par neînsemnate păcate; căci, dacă vei călca doar o singură mică poruncă, greu îţi va fi să păzeşti şi pe celelalte, mari, după cum a spus cineva despre aceasta: "Nu spune: aceasta nu-i nimic, aceea nu-i nimic; ci păzeşte-te şi de cuvântul în deşert, chiar şi de cel mai subţire gând rău, căci vei da seama şi pentru cuvântul în deşert, în ziua Judecăţii, după cum a spus Domnul. Căieşte-te în fiecare zi şi în toată vremea, pentru că neîncetat greşeşti înaintea lui Dumnezeu – în fiecare zi săvârşeşti nelegiuiri nenumărate înaintea Lui. În toată viaţa ta pocăieşte-te, plângi şi tânguieşte-te. Căci nimic în acest veac nu este vrednic de bucurie şi veselie – nu vei găsi nimic vrednic de bună-cugetare şi bună-lucrare, afară de plâns şi tânguire: însăşi naşterea ta este întru plâns şi viaţa ta se trece în tânguiri, iar sfârşitul vieţii tale este moarte, necaz şi amărăciune sufletului".

Continuare…