Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Să vedem viaţa noastră ca pe o lumânare aprinsă!

Adaugat la ianuarie 15, 2019 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Trebuie, să vedem viaţa noastră ca pe o lumânare aprinsă. Ceara este credinţa noastră, fitilul nădejdea, iar flacara este dragostea care le uneşte pe toate. Când ceara este de calitate rea, răspândeşte miros urât. La fel se întâmplă şi cu păcătosul.
Continuare…

Oamenii ajung la Dumnezeu pe căi diferite

Adaugat la decembrie 18, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ilarion Alfeiev

Oamenii ajung la Dumnezeu pe căi diferite. Uneori, întâlnirea cu Dumnezeu este neaşteptată şi neprevăzută, alteori, ea este pregătită printr-un drum lung făcut din tatonări, în­doieli, deziluzii. În anumite situaţii, Dumnezeu îl „prinde” pe om, luându-l prin surprindere; în altele, omul Îl găseşte pe Dumnezeu, întorcându-se spre El.
Continuare…

Greutatea de a comunica cu semenul

Adaugat la decembrie 5, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sofronie Saharov

Greutatea de a comunica cu semenul provine întotdeauna dintr-o lipsă de rugăciune şi iubire. Cum spunea „Stareţul” Siluan, se poate întâmpla ca, în ciu­da rugăciunilor celor mai fierbinţi, sporul sa fie dificil. Totuşi, când ajungi, prin rugăciunea lui Iisus, să traieşti în pace cu o persoană, devii capabil să traieşti cu milioane de alte persoane care i se aseamană.
Continuare…

De vom răbda, nu vom greşi

Adaugat la decembrie 3, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Nu trebuie să se teamă sau să fugă omul de încercări, că cel ce fuge de încercări cade în ele şi umblând din loc în loc nu va afla odihnă, nici va dobândi loc şi vreme de folos în toate zilele vieţii sale. Că se cade a nădăjdui şi a căuta mila lui Dumnezeu şi a-şi aduce aminte de cele din veac preaslăvite minuni şi de ajutorul dat plăcuţilor Săi, care au nădăjduit spre Dânsul.
Continuare…

Sfatul Sfântului Luca al Crimeii: „Rugaţi-vă neîncetat!”

Adaugat la noiembrie 30, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

„Rugaţi-vă neîncetat” nu înseamnă numai să citeşti rugăciuni, să faci închinăciuni şi să mergi la biserică. Lucrurile nu stau aşa. Putem să ne rugăm neîncetat, mereu şi pretutindeni.

Singurul lucru de care avem nevoie este ca inima să ne fie dispusă la rugăciune.
Continuare…

Gândurile cele rele întunecă și pierd mintea

Adaugat la noiembrie 28, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

După cum ouăle ce se încălzesc în sân scot pui, așa și cugetele nedescoperindu-se ies în lucruri.

După cum caii, când aleargă, se întrec uni cu alții, așa și însoțirea cea bună se îndeamnă pe sine.

După cum norii ascund soarele, așa și gândurile cele rele întunecă și pierd mintea.
Continuare…

Foloasele şi vredniciile iertării

Adaugat la noiembrie 26, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Gândiți-vă la toate greșelile de care aveți a da socoteala – şi, mai ales, să uitați nedreptățile săvârșite de alții vouă, iertați pe cei care v-au jignit, ca să aveți dreptul ca înșivă să fiţi iertați – şi să câștigați, astfel, o ușurare a necazurilor voastre.
Continuare…

Copiii învață de la părinți binele sau răul, pentru toată viața

Adaugat la noiembrie 19, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Luca al Crimeii

Iisus a răspuns: Adevăr vă grăiesc: Nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească însutit – acum în vremea aceasta de prigoniri – case și frați și surori și mame și copii și țarine; iar în viața ce va să vină, viața veșnică (Marcu 10, 29-30).
Continuare…

Testamentul Sfântului Ioan de Rila

Adaugat la noiembrie 1, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Eu, smeritul şi păcătosul Ioan, care nu am săvârşit nici o faptă bună pe pământ, nu am aflat pe nimeni când am venit întâi în pustia Rilei, ci numai fiare sălbatice şi hăţişuri neumblate. M-am sălăşluit în ea cu fiarele, lipsit fiind de hrană, de acoperiş, având doar cerul ca acoperământ, pământul aşternut şi iarba hrană. Dar Bunul Dumnezeu, pentru a Cărui iubire am dispreţuit toate şi am îndurat foamea şi setea, îngheţul şi arşiţa soarelui şi goliciunea trupului, nu m-a părăsit nici o clipă, ci ca un Părinte milostiv şi iubitor de oameni mi-a îndestulat din belşug toate nevoile. Dar oare ce-l pot eu dărui Domnului pentru toate cele câte mi-a dăruit El? (v. Ps. 115, 3) Multe sunt binefacerile Lui către mine, căci a privit dintru înălţimea Lui cea sfântă cu milostivire spre smerenia mea (v. Ps. 101, 20; 30, 8) şi m-a ajutat să rabd totul – nu eu, ci puterea lui Hrislos, care este în mine (I Cor. 15, 10; II Cor. 12, 9) -, căci tot darul cel bun de la El este şi tot darul desăvârşit de sus vine (v. Iac. 17).

Şi, văzându-vă astăzi adunaţi întru Domnul, aici, unde, după cum v-am spus, nu s-a sălăşluit până acum suflet de om, ci numai fiare sălbatice, şi simţindu-mi sfârşitul apropiindu-se grabnic, din această pricină am cugetat să vă las, înaintea despărţirii mele (v. II Tim. 4, 6) de viaţa de aici, o povaţă părintească, aşa precum părinţii trupeşti lasă fiilor lor moştenire pământească – argint, aur şi alte averi ca, atunci când veţi pomeni pe părintele vostru după Sfântul Duh, să nu uitaţi moştenirea lăsată de el.
Continuare…

Raţionamentele credinţei

Adaugat la octombrie 25, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Dacă vrei să ceri, rugându-te lui Dumnezeu, ceva bun şi de folos, se cuvine să te pregăteşti înainte de a te ruga, ţinând puternică, neclintită credinţa şi să iei din vreme măsuri împotriva îndoielii şi necredinţei. Căci rău îţi va fi dacă în timpul rugăciunii inima va slăbi în credinţă, nerămânând statornică în ea. Atunci nici să nu-ţi treacă prin minte că vei primi de la Dumnezeu ce-ai cerut, îndoindu-te că ţi se va da, fiindcă L-ai jignit pe Dumnezeu; iar Dumnezeu îl lipseşte de dar pe cel ce îi aduce jignire. Toate câte veţi cere – zice Domnul – rugându-vă cu credinţă veţi primi (Matei 21, 22).
Continuare…