Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Calea Păcii – Calea spre îndumnezeire

Adaugat la octombrie 26, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Biserica Ortodoxă se roagă zilnic pentru „Pacea de sus, pentru Pacea a toată lumea”. Primele şi ultimele pagini din Sfînta Evanghelie vorbesc despre Pace. Mîntuitorul Hristos a fost vestit de prooroci ca „Domn al Păcii”, al unei „Păci fără hotar”. La naşterea Sa, îngerii au cîntat „”¦pe pămînt Pace”¦”, iar după Înviere şi înainte de Înălţarea Sa la Tatăl cel Ceresc, El ne-a lăsat „Pace tuturor”, „Pacea mea dau vouă” şi ne-a făgăduit că este cu noi pînă la sfîrşitul veacurilor.
Continuare…

Despre cunoaşterea lui Dumnezeu

Adaugat la octombrie 24, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Atît de mult ne-a iubit pe noi Tatăl, încît ne-a dat pe Fiul Său [In 3, 6]; dar şi Fiul însuşi a voit aceasta şi S-a întrupat şi a vieţuit cu noi pe pămînt. Atît Sfinţii Apostoli, cît şi o mulţime de oameni au văzut pe Domnul în trup, dar nu toţi L-au cunoscut ca pe Domnul; dar mie, mult păcătosului, mi s-a dat să cunosc prin Duhul Sfînt că Iisus Hristos e Dumnezeu [1 Co 12,3].
Continuare…

In asteptarea venirii Domnului – Parintele Zaharia de la Essex

Adaugat la octombrie 19, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

„Potrivit modelului Liturghiei, unde are loc schimbul vieţii noastre cu viaţa lui Dumnezeu, fiecare faptă, fiecare lucrare a noastră trebuie să păstreze aceeaşi încordare şi rîvnă „pînă cînd Domnul va veni”, după cuvîntul apostolului (1 Cor. 11:26). Avînd în minte aceste lucruri, se cuvine credincioşilor să iubească arătarea Domnului cugetînd la venirea lui Hristos, aşteptîndu-L neobosit, dorindu-L din toată inima şi pregătindu-se să-L întîmpine cu sîrguinţă. Fără aşteptare nu există nădejde. Fără nădejde nu există mîntuire, „că prin nădejde ne-am mîntuit”, spune Sfîntul Pavel (Rom. 8:24). Şi fără mîntuire nu există creştinism. Continuare…

Despre ispita certurilor neîncetate dintre creştini

Adaugat la septembrie 28, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Vă felicit pe toţi în această Duminică, ziua Învierii! Acum, în aceste zile de toamnă, aş dori să vă fac conştienţi de o ispită care se iveşte tot mai mult astăzi printre noi. E vorba de ispita neîncetatei certe dintre oameni. Din păcate, se vede cum în ultima vreme vrăjmaşul neamului omenesc se îndeletniceşte numai cu învrăjbirea creştinilor, mai ales a unora faţă de alţii, din pricinile cele mai neînsemnate. Oamenii au devenit cu adevărat neobişnuit de agitaţi şi se află tot timpul într-o stare nefirească, inumană a sufletului.

Sigur că da, pe de o parte, psihologia spune că oamenii sunt afectaţi de o astenie accentuată de toamnă. Însă, pe de altă parte, cauza cea mai importantă e că oamenii au uitat că sunt „“ mai întîi de toate „“ creştini, copii ai Părintelui Ceresc; am uitat că suntem unul cu celălalt fraţi şi surori, fiindcă toţi ieşim din aceeaşi cristelniţă a Botezului, toţi am primit pecetea aceluiaşi Duh Sfînt la Sfînta Mirungere, toţi ne împărtăşim din acelaşi Sfînt Potir.
Continuare…

Învăţăturile duhovniceşti ale stareţului Macarie de la Optina

Adaugat la septembrie 20, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Aş mai avea multe de împărtăşit din cuvintele şi învăţăturile ziditoare ale stareţului Macarie, adormit în Domnul, dar acestea ajung pentru a arăta înţelepciunea duhovnicească şi iscusinţa acestui om al lui Dumnezeu.

Voi încerca, pe cît îmi va sta în puteri, să descriu caracterul general al învăţăturilor sale.
Continuare…

Cuvinte pentru o bună vieţuire – Sf. Maxim Mărturisitorul

Adaugat la septembrie 15, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Maxim Marturisitorul

Sf. Maxim Marturisitorul
1. Folosindu-ne cu dreapta judecata de intelesurile lucrurilor, dobandim cumpatare, iubire si cunostinta. Iar folosindu-ne fara judecata, cadem in necumpatare, ura si nestiinta.

2. „Gatit-ai inaintea mea masa”… si cele urmatoare. „Masa” aici insemneaza virtutea lucratoare. Caci aceasta ne-a fost gatita de Hristos „impotriva celor ce ne necajesc”. Iar „untul-de-lemnul care unge mintea” este contemplatia fapturilor. „Paharul” e cunostinta lui Dumnezeu. Iar „mila Lui” Cuvantul Sau si Dumnezeu. Caci acesta, prin intruparea Lui, ne „urmareste in toate zilele”, pana ce ne va prinde pe toti cei ce ne vom mantui, ca pe Pavel. Iar „casa” insemneaza imparatia in care sunt reasezati toti sfintii. in sfarsit „indelungarea de zile” este viata vesnica.

3. Pacatele ne vin prin reaua intrebuintare a puterilor (facultatilor) sufletului/ a celei poftitoare, irascibile si rationale. Nestiinta si nechibzuinta vin din reaua intrebuintare a puterii rationale. Ura si necumpatarea din reaua intrebuintare a puterii irascibile (iutimea) si poftitoare. Iar din buna intrebuintare a acestora ne vine cunostinta si chibzuinta iubirea si cumpatarea. Daca e asa, nimic din cele create si facute de Dumnezeu nu este rau.
Continuare…

Ca albina sau ca musca?

Adaugat la septembrie 8, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Aghioritul, Pilde si povestiri

„Mi-au spus unii că se smintesc pentru că văd multe lucruri strîmbe în Biserică. Iar eu le-am spus:

„Dacă vei întreba o muscă: «Sunt flori în locul acesta?», ea îţi va spune: «Nu ştiu. Ci ştiu numai că acolo jos, în groapă, sunt cutii de conserve, gunoaie, necuraţii», şi îţi va înşira toate murdăriile pe care a stat. Dar dacă vei întreba o albină: «Ai văzut vreo necurăţie în locul acesta?», ea îţi va spune: «Necurăţie? Nu, nu am văzut nicăieri. Aici locul este plin de flori bine mirositoare», şi îţi va enumera o grămadă de flori de grădină şi sălbatice. Vezi, musca ştie numai unde există gunoaie, in timp ce albina ştie că acolo este un crin, mai departe o zambil㔦”.
Continuare…

Dialog cu arhimandritul rus Ambrozie Iurasov : „Dacă ai pierdut credinţa în Dumnezeu, ai pierdut totul!”

Adaugat la septembrie 2, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Interviuri

Provocările la care este supusă astăzi societatea clatină credinţa multor oameni. Angoasa cotidiană se aşterne peste sufletele tot mai derutate de inversarea scării de valori şi de marginalizarea dimensiunii religioase a vieţii. În faţa acestor schimbări fără precedent, creştinul se întreabă: „Cum voi reuşi să îmi păstrez credinţa neclintită?”. Răspunsul la această întrebare şi cîteva cuvinte de întărire duhovnicească ne-a împărtăşit arhimandritul Ambrozie Iurasov, duhovnicul Mănăstirii Ivanovo din Rusia.
Continuare…

Nu avem linişte fiindcă nu ne îngrijim de viaţa adevărată

Adaugat la august 22, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Aghioritul

„Cu cat oamenii se indeparteaza mai mult de viata cea simpla, fireasca si inainteaza spre lux, cu atat creste si nelinistea din ei. Si cu cat se indeparteaza mai mult de Dumnezeu, este firesc sa nu afle nicaieri odihna. De aceea umbla nelinistiti chiar si imprejurul lumii „“ precum cureaua masinii imprejurul rotii nebune „“ pentru ca in toata planeta noastra nu incape multa lor liniste. Din traiul cel bun lumesc, din fericirea lumeasca iese stresul lumesc. Educatia exterioara cu stres duce in fiecare zi sute de oameni (chiar si copii mici) la psihanalize si la psihiatri si construieste mereu spitale de boli psihice si instruieste psihiatri, dintre care multi nici in Dumnezeu nu cred, nici existenta sufletului nu o primesc. Continuare…

Despre discernămînt şi străvedere – Gheronda Iosif Isihastul

Adaugat la august 17, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Isihastul

„Printre treptele sporirii unui suflet ce se nevoieşte, după slobozirea lui de patimi şi dupa dobîndirea luminării dumnezeieşti, se află discernămîntul şi străvederea, care sunt cele mai obişnuite harisme pe care le poate dobîndi orice om. Afară de harisma mai presus de fire a străvederii există şi o străvedere firească, pe care o dobîndesc cei înzestraţi cu înţelepciune, după o experienţă deosebită cîştigată în nevoinţe îndelungate împotriva patimilor şi a diavolilor. Avînd o astfel de experienţă, mulţi Stareţi pot să vadă de mai înainte şi să descrie fapte şi situaţii din prezentul sau din viitorul unor oameni, chiar de la prima întîlnire cu ei. Prima impresie, povestirea amănunţită, descrierea faptelor „“ asemănătoare cu cele dobîndite prin experienţa lor de mai înainte „“ pot face arătate cu exactitate situaţii deja existente sau care vor urma. Pînă aici se poate vorbi despre puterile fireşti ale străvederii, care se mai numeşte şi discernămînt.
Continuare…